Verkiezingen | De nieuwe samenstelling van onze Conferenties.

Er werden recent verkiezingen georganiseerd voor de raad van de Orde van onze balie, waarvan u de samenstelling voor 2019 - 2020 overigens hier kan raadplegen. Ook onze Conferenties hielden verkiezingen.

Bij CJB Veurne is er een voorzitterswissel én zijn er twee nieuwe bestuursleden, CJB Kortrijk ontvangt één nieuw bestuurslid en CJB Brugge verwelkomt maar liefst vier nieuwe bestuursleden.

Dank aan 'de oudgedienden' voor de inzet en het enthousiasme en proficiat aan de nieuwe verkozenen!

Hieronder vindt u de nieuwe samenstellingen:

Conferentie Jonge Balie Brugge:

Voorzitter: mr. Charlotte Benoot
Vicevoorzitter: mr. Elise Standaert
Secretaris: mr. Cédric Labens
Penningmeester: mr. Emma Tamsin
Stagiairsverantwoordelijken: mrs. Delphine Demets, Ruben Verbrugghe, Shari Van Den Bremt, Thaïs Brinckman
Bestuursleden: mrs. Silke Brutin, Stijn D'Hondt, Pol Deketelaere, Guillaume Calus

Contact: cjbbrugge@baliewestvlaanderen.be
 

Conferentie Jonge Balie Ieper:

Voorzitter: mr. Olivier Cattrysse
Secretaris: mr. Marie-Hélène Debaere
Penningmeester: mr. Magali Mullebrouck
Stagiairsverantwoordelijke: mr. Lien Crombez-Dambre
Bestuursleden: mrs. Delphine Vandaele, Julie Podevyn

Contact: cjbieper@baliewestvlaanderen.be
 

Conferentie Jonge Balie Kortrijk:

Voorzitter: mr. Bram Van den Bunder
Ondervoorzitter: mr. Daphné Nachtergaele
Secretaris: mr. Jérémy Théry
Penningmeester: mr. Maxim Mittenaere
Stagiairsverantwoordelijken: mrs. Simon Vereecke, Bo Manderick, Delphine Taveirne
Bestuursleden: mrs. Lise Breine, Ophélie Delorge, Floor Vynckier

Contact: cjbkortrijk@baliewestvlaanderen.be
 

Conferentie Jonge Balie Veurne:

Voorzitter: mr. Brecht Gekiere
Pastvoorzitter: mr. Stefanie Allaert
Vicevoorzitter: mr. Jonas Bel
Secretaris: mr. Matthias Crombez
Penningmeester: mr. Marietta Voskanian
Stagiairsverantwoordelijke: mr. Naomi Dolfen

Contact: cjbveurne@baliewestvlaanderen.be