Corona

Verkiezingen | De nieuwe samenstelling van onze Conferenties

Er werden recent verkiezingen georganiseerd aan uw balie.

Het resultaat? Een nieuwe stafhouder en vicestafhouder, maar ook een nieuwe samenstelling van de raad van de Orde en afgevaardigden in de algemene vergadering van de OVB. De verkozenen kan u hier nog eens nalezen.

Ook onze Conferenties hielden verkiezingen.

Bij CJB Ieper en Kortrijk is er een voorzitterswissel. Onze Ieperse en Kortrijkse Conferentie verwelkomen daarnaast respectievelijk drie en zes nieuwe bestuursleden. Bij CJB Brugge is er een wissel van maar liefst vijf bestuursleden.

Bedankt aan de oud-voorzitters en oud-bestuursleden voor de inzet en het enthousiasme en proficiat aan de nieuwe verkozenen!

Hieronder vindt u de nieuwe samenstelling van onze Conferenties:

Conferentie Jonge Balie Brugge:

Voorzitter: mr. Charlotte Benoot
Vicevoorzitter: mr. Elise Standaert
Secretaris: mr. Thaïs Brinckman
Penningmeester: mr. Emma Tamsin
Stagiairsverantwoordelijken: mrs. Nick Lucas, Shari Van Den Bremt, Ruth Van Ooteghem
Bestuursleden: mrs. Pol Deketelaere, Marit Gryson, Astrid Lescouhier, Yorick Van Rintel, Ruben Verbrugghe

Contact: cjbbrugge@baliewestvlaanderen.be
 

Conferentie Jonge Balie Ieper:

Voorzitter: mr. Marie-Hélène Debaere
Pastvoorzitter: mr. Olivier Cattrysse
Secretaris: mr. Lien Crombez-Dambre
Penningmeester: mr. Magali Mullebrouck
PR-verantwoordelijke: mrs. Julie Podevyn, Robin Duyck
Stagiairsverantwoordelijke: mr. Delphine Vanhoucke
Bestuursleden: mrs. Delphine Vandaele, Jana Hyndrickx

Contact: cjbieper@baliewestvlaanderen.be
 

Conferentie Jonge Balie Kortrijk:

Voorzitter: mr. Simon Vereecke
Ondervoorzitter: mr. Floor Vynckier
Secretaris: mr. Lise Breine
Penningmeester: mr. Delphine Taveirne
Stagiairsverantwoordelijke: mrs. Niki Allary, Tine Heemeryck
Bestuursleden: mrs. Anne Tricot, Michiel Descheemaeker, Charlotte Vermeulen, Jean-Marc Simoens

Contact: cjbkortrijk@baliewestvlaanderen.be
 

Conferentie Jonge Balie Veurne:

Voorzitter: mr. Brecht Gekiere
Pastvoorzitter: mr. Stefanie Allaert
Vicevoorzitter: mr. Jonas Bel
Secretaris: mr. Jonas Bel
Penningmeester: mr. Marietta Voskanian
Stagiairsverantwoordelijke: mr. Naomi Dolfen
Bestuurslid: mr. Sofie Vangheluwe

Contact: cjbveurne@baliewestvlaanderen.be