Verkiezingen raad van de Orde, vice-stafhouder en stafhouder | Hoe stelt u zich kandidaat?

Voor het gerechtelijk jaar 2019 - 2020 zijn, overeenkomstig de overgangsmaatregelen van het verkiezingsreglement, telkens zes leden van de voormalige contingenten ‘Brugge’ en ‘Kortrijk’ en telkens twee leden van de voormalige contingenten ‘Veurne’ en ‘Ieper’ te verkiezen.  De te verkiezen vice - stafhouder maakt deel uit van het contingent van de 'oude' balie waartoe hij / zij behoorde.

De kandidatuurstellingen kunnen ingediend worden vanaf 1 mei 2019 tot uiterlijk 15 mei 2019 om 12u stipt.

De kandidatuurstellingen kan u per e-mail indienen bij het secretariaat via info@baliewestvlaanderen.be. De kandidatuurstelling per e-mail geldt pas als ingediend na ontvangstmelding door het secretariaat.
Indien u dat wenst kan u uw kandidatuur ook schriftelijk tegen ontvangstbewijs indienen op het secretariaat van de Orde (Langestraat 120, 8000 Brugge).

De elektronische stemming zal starten op 17 juni 2019 om 12u en eindigen op 24 juni 2019 om 12u.

De jaarlijkse algemene vergadering van de Orde zal plaatsvinden op 28 juni 2019. Hou deze datum dus zeker al vrij in uw agenda.