Corona laatste update: 06/03/2022

Verkiezingen stafhouder, vicestafhouder en leden raad van de Orde

Waarde confraters,

Na een lang aanslepend coronajaar met vele Zoom-, Teams- en Skypevergaderingen, komen er in juni ondertussen wel opnieuw verkiezingen aan voor de leden van de raad van de Orde en de functies van vicestafhouder en stafhouder.

Vanaf het gerechtelijk jaar 2020-2021 bestaat de raad van de Orde, overeenkomstig artikel 3 van het verkiezingsreglement, uit minstens één advocaat van de oorspronkelijke balie Brugge, één advocaat van de oorspronkelijke balie Ieper, één advocaat van de oorspronkelijke balie Kortrijk en één advocaat van de oorspronkelijke balie Veurne. De te verkiezen stafhouder en vicestafhouder worden hiertoe gelijkgesteld met een lid van de raad.

U wordt hierbij uitgenodigd om uw kandidatuur in te dienen.

De kandidatuurstellingen voor de functie van stafhouder, vicestafhouder en/of lid van de raad van de Orde kunnen ingediend worden vanaf 1 mei 2021 om 12u tot uiterlijk 14 mei 2021 om 12u via info@baliewestvlaanderen.be. De kandidatuurstelling geldt pas als ingediend na ontvangstmelding door het secretariaat.

Gelet op de coronamaatregelen worden kandidaturen bij voorkeur per e-mail ingediend. Indien u uw kandidatuur toch schriftelijk tegen ontvangstbewijs wenst in te dienen op het secretariaat van de Orde (Langestraat 120, 8000 Brugge), dient u vooraf een afspraak te maken via info@baliewestvlaanderen.be of 050 331 680.

De elektronische stemming zal starten op 21 juni 2021 om 8u en eindigen op 24 juni 2021 om 18u. Nadere info omtrent de stemming volgt nog.

De jaarlijkse algemene vergadering van de Orde zal plaatsvinden op 25 juni 2021 op een uur en volgens modaliteiten die later nog zullen worden meegedeeld. Hou deze datum dus zeker alvast vrij in uw agenda.

Met confraternele groet,
 

Rik Devloo                                                                  Rik Crivits
Secretaris                                                                    Stafhouder

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.