Corona

Verkiezingen | Stafhouder, vicestafhouder, leden raad van de Orde en afgevaardigden AV OVB

In juni komen er opnieuw verkiezingen aan voor de leden van de raad van de Orde, de functie van vicestafhouder en stafhouder. Dit jaar dienen daarnaast ook de leden van de algemene vergadering bij de Orde van Vlaamse balies te worden verkozen. Hieronder vindt u het Reglement van Orde van de Orde van Vlaamse balies en het verkiezingsreglement van de balie West-Vlaanderen.

Verkiezingen van de leden van de algemene vergadering bij de Orde van Vlaamse balies:

Overeenkomstig art. 3.2 van het Reglement van Orde van de Orde van Vlaamse balies wordt de balie West-Vlaanderen vertegenwoordigd door 8 afgevaardigden en de stafhouder. Gezien de vicestafhouder ambtshalve lid is, dient de balie bijgevolg 7 leden te verkiezen met oog op de West-Vlaamse vertegenwoordiging vanaf 1 september 2020, en dit voor een termijn van 2 jaar. Alle advocaten zijn stemgerechtigd en verkiesbaar, onverminderd artikel 460 Ger. W.

Verkiezingen van de leden van de raad van de Orde, vicestafhouder en stafhouder bij de balie West-Vlaanderen:

Vanaf het gerechtelijk jaar 2020-2021 bestaat de raad, overeenkomstig art. 3 van het verkiezingsreglement zoals goedgekeurd in de raad van de Orde van advocaten West-Vlaanderen op 10 oktober 2019, uit minstens één advocaat van de oorspronkelijke balie Veurne, één advocaat van de oorspronkelijke balie Ieper, één advocaat van de oorspronkelijke balie Kortrijk en één advocaat van de oorspronkelijke balie Brugge. De te verkiezen stafhouder en vicestafhouder worden hiertoe gelijkgesteld met een lid van de raad.

Organisatie van de verkiezingen:

  • De kandidatuurstellingen kan u indienen vanaf 1 mei 2020 tot uiterlijk 15 mei 2020 om 12u. Hierover volgt binnenkort meer info.
  • De elektronische stemming zal starten op 15 juni 2020 om 12u en eindigen op 22 juni 2020 om 12u.
  • De jaarlijkse algemene vergadering van de Orde zal plaatsvinden op 26 juni 2020. Hou deze datum dus zeker al vrij in uw agenda.

Alle leden van de balie worden uitgenodigd om na te gaan of zij in de voorwaarden zijn voor één of meerdere van deze functies en, indien zij hiervoor gemotiveerd zijn, hun kandidatuurstelling in te dienen volgens bovenstaande.