Corona laatste update: 06/03/2022

Verkiezingen stafhouder, vicestafhouder, leden raad van de Orde en afgevaardigden AV OVB | Hoe stelt u zich kandidaat?

In juni komen er opnieuw verkiezingen aan voor de leden van de raad van de Orde en de functie van stafhouder en vicestafhouder. Dit jaar worden daarnaast ook de leden van de algemene vergadering bij de Orde van Vlaamse Balies verkozen.
 
Verkiezingen van de stafhouder, vicestafhouder en leden van de raad van de Orde bij de balie West-Vlaanderen
 
De raad van de Orde bestaat, overeenkomstig artikel 3 va
n het verkiezingsreglement, uit minstens één advocaat van de oorspronkelijke balie Brugge, één advocaat van de oorspronkelijke balie Ieper, één advocaat van de oorspronkelijke balie Kortrijk en één advocaat van de oorspronkelijke balie Veurne. De te verkiezen stafhouder en vicestafhouder worden hiertoe gelijkgesteld met een lid van de raad.
 
Verkiezingen van de leden van de algemene vergadering bij de Orde van Vlaamse Balies
 
Overeenkomstig artikel 3.2 van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse Balies wordt de balie West-Vlaanderen vertegenwoordigd door 8 afgevaardigden en de stafhouder. Gezien de vicestafhouder ambtshalve lid is, dient de balie bijgevolg 7 leden te verkiezen met oog op de West-Vlaamse vertegenwoordiging vanaf 1 september 2022, en dit voor een termijn van 2 jaar.
 
Alle advocaten zijn stemgerechtigd en verkiesbaar, onverminderd artikel 460 Ger. W.
 
U wordt hierbij uitgenodigd om uw kandidatuur in te dienen.
 
De kandidatuurstelling(en) voor de functie van stafhouder, vicestafhouder, lid van de raad van de Orde en/of lid in de algemene vergadering van de OVB kunnen ingediend worden vanaf 30 april 2022 om 12u tot uiterlijk 13 mei 2022 om 12u stipt
via info@baliewestvlaanderen.be. De kandidatuurstelling per e-mail geldt pas als ingediend na ontvangstmelding door het secretariaat.
 
Indien u dat wenst kan u uw kandidatuur ook schriftelijk tegen ontvangstbewijs indienen op het secretariaat van de Orde (Langestraat 120, 8000 Brugge).
 
De elektronische stemming start op 20 juni 2022 om 8u en eindigt op 23 juni 2022 om 18u.
 
De jaarlijkse algemene vergadering van de Orde, met onder meer bekendmaking van de stemresultaten, zal plaatsvinden op 24 juni 2022. Hou deze datum dus zeker al vrij in uw agenda.
 
Nadere info inzake de stemming en algemene vergadering volgt.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.