Verkiezingen stafhouder, vicestafhouder, leden raad van de Orde en stagiairsvertegenwoordiger | Hoe stelt u zich kandidaat?

In juni komen er opnieuw verkiezingen aan voor de leden van de raad van de Orde en de functie van stafhouder en vicestafhouder. De stagiairs kunnen daarnaast ook stemmen voor de stagiairsvertegenwoordiger die zetelt in de stagecommissie.
 

Verkiezing van de stafhouder, vicestafhouder en leden van de raad van de Orde

De raad van de Orde bestaat, overeenkomstig artikel 3 van het verkiezingsreglement, uit minstens één advocaat van de oorspronkelijke balie Brugge, één advocaat van de oorspronkelijke balie Ieper, één advocaat van de oorspronkelijke balie Kortrijk en één advocaat van de oorspronkelijke balie Veurne. De te verkiezen stafhouder en vicestafhouder worden hiertoe gelijkgesteld met een lid van de raad.
 

Verkiezing van een stagiairsvertegenwoordiger

Artikel 38 van de Codex Deontologie voor Advocaten bepaalt dat er in de stagecommissie onder meer een stagiair zetelt die werd aangewezen door de advocaten-stagiairs.

De stagecommissie verleent advies aan de raad van de Orde over elk probleem over de stage, de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de stagemeesters, de afgesloten stageovereenkomsten, de verzoeken tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan, de gelijkgestelde stage en de opname op het tableau. De commissie ziet ook toe op de naleving van de verplichtingen van de stagemeester en advocaat-stagiair en bemiddelt in geschillen tussen deze laatsten.

 

Kandidatuurstelling

De kandidatuurstelling(en) voor de functie van stafhouder, vicestafhouder, lid van de raad van de Orde en/of stagiairsvertegenwoordiger kunnen ingediend worden van vrijdag 28 april 2023 om 12u tot uiterlijk vrijdag 12 mei 2023 om 12u stipt via info@baliewestvlaanderen.be. De kandidatuurstelling per e-mail geldt pas als ingediend na ontvangstmelding door het secretariaat.
 
Indien u dat wenst kan u uw kandidatuur ook schriftelijk tegen ontvangstbewijs indienen op het secretariaat van de Orde (Langestraat 120, 8000 Brugge).


Voelt u engagement om mee te bouwen aan de toekomst van onze dynamische balie, ons mooie beroep en vele andere zaken die ons beroep aanbelangen? Twijfel niet en stel u kandidaat!
 
De elektronische stemming start op maandag 26 juni 2023 om 8u en eindigt op donderdag 29 juni 2023 om 18u.
 
De jaarlijkse algemene vergadering van de Orde, met onder meer bekendmaking van de stemresultaten, zal plaatsvinden op vrijdag 30 juni 2023. Hou deze datum dus zeker al vrij in uw agenda.
 
Nadere info inzake de stemming en algemene vergadering volgt binnenkort.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.