Corona laatste update: 06/03/2022

Verslag van de stafhouder over 2020 - 2021

Uitgesproken op 25 juni 2021 door stafhouder Rik Crivits op de algemene vergadering van de balie West-Vlaanderen.


2020-2021 was een moeilijk gerechtelijk jaar. We hadden weinig gelegenheid om elkaar buiten het strikte werk te ontmoeten. Onze dynamische Conferenties van de Jonge Balie zorgden wel voor een schitterende Openingsconferentie net voor de tweede golf helemaal doorbrak. Ze gaven, zoals iedereen zag, ook volop medewerking aan deze algemene vergadering. Hartelijk dank daarvoor. Ik vernoem in het bijzonder mr. Charlotte Benoot, omdat ze drie jaar de podiumvaste, daadkrachtige en charismatische voorzitter van de CJB Brugge was, en nu de fakkel zal doorgeven.

Ik dank de vicestafhouder, alle leden van de raad, al onze medewerkers voor de uitstekende samenwerking en ook de talrijke betrokkenen bij de werking van onze West-Vlaamse balie. Als het op engagement aankomt spant de advocatuur en onze balie in het bijzonder de kroon.
 

2020-2021 was een fantastisch gerechtelijk jaar!

Bent u het ook  daarmee eens? Er zijn drie mogelijke antwoorden, ik wil het niet te moeilijk maken, maar denk toch goed na: 1) ja, 2) nee, 3) een beetje.

Ik kies voor…3. ‘Een beetje’ en dat vertalen we als: dat het niet allemaal slecht was.

Eén van de zaken die we ontdekten bijvoorbeeld was dat we – pre-corona – toch wel erg volgepropte dagen hadden. Hotsen van het ene naar het andere, tussendoor een uurtje fitness om de te zware lunch, het haastig binnengepropt ongezond broodje en het te late avondeten af te werken, ’s avonds gezellig cultuur doen of naar onze club en in de weekends spreken we eens af familie, vrienden en kennissen en voerden we de kinderen rond naar hun vele activiteiten.

Dergelijke overdrukke agenda’s voegen zich bij het voor velen van u erg drukke advocatenleven. In de advocatenbarometer lazen we wat we al weten, namelijk dat ons beroep erg stresserend is.

Corona, covid-19, zette op die drukte een rem en soms, wel ja, gaf dat meer quality time in een kleinere kring, op voorwaarde dat die kleinere kring, de bubbel met partner en kinderen, harmonisch was. Een toepassing van Less is more, maar wat zullen we daar straks van overhouden?

Op de Homepage van ons onvolprezen balie-magazine Henri hebben we een ‘tegel’ die ons leidt naar de corona-maatregelen van de rechtbanken. Het zal u opvallen dat deze inhoudelijk niet veel meer wijzigden sinds pakweg oktober-november van verleden jaar. We leefden inderdaad in onze ‘kabbelende’ semi-lockdown van half oktober 2020 tot half juni 2021. Het organiseren van een mini-live, maxi-digitale algemene vergadering als deze, past helemaal als uitsmijter van dit bijzondere gerechtelijk jaar.

De gerechtelijke weg naar de vrijheid zal moeten inhouden dat de bijzondere maatregelen die werden genomen door de zetel, het parket en de griffies op een verstandige manier worden afgebouwd of behouden. Mr. Stephane Criel, openingsredenaar balie Gent, stelde in oktober dat (op dat moment) de crisis te kort was om een nieuwe mentaliteit te verankeren. Misschien heeft de crisis daarvoor nu al lang genoeg geduurd? Onze Minister van justitie zelf zegt dat de digitalisering van justitie een boost heeft gekregen door de crisis.. Digitale zittingen, digitaal neerleggen van stukken en conclusies en, stel u voor, corresponderen per e-mail, werd mogelijk. De fax werd afgeschaft in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. Requiescat In Pace schreef Henri en gaf een rouwrede voor de fax

Niet laten vallen wat een vooruitgang is, dat is het devies. In het overleg dat de balie heeft met de korpsoversten zal dit thema zeker verder ter sprake komen.

Ons beroep is stresserend, maar geeft ook dikwijls voldoening. Soms maken we het verschil in grote maatschappelijk belangrijke dossiers (ik denk aan stafhouder Bekaert en zijn queeste voor de Catalaanse politici of aan de Nederlandse confrater Roger Cox die Shell op de knieën kreeg) of even goed voor een alleenstaande burger. Onze persoonlijke inzet en touch heeft effect, al is het niet zo, zoals confraters soms denken, dat ze daarmee op de zitting op wonderbaarlijke wijze water in wijn zullen veranderen. Een geluk, confraters,  dat die truc niet altijd lukt!

De voldoening maakt dat  ook tal van confraters die de pensioenleeftijd voorbij zijn, actief aan de slag blijven. Onze confrater met de hoogste anciënniteit, mr. Walter Van Beylen, verliet dit jaar de balie. Hij schreef: “Wegens hoge ouderdom (95 j) wens ik weggelaten te worden van het tableau en de eraan verbonden verplichtingen.” U las het interview met hem in Henri. Hij startte in oktober 1951 aan de balie Brugge en was dus bijna 70 jaar advocaat (brief weglating mr. Van Beylen). Hij wordt opgevolgd door de nog altijd actieve stafhouder mr. Albéric Van Eeckhout – gestart aan de balie Kortrijk in 1953– die het gewend is genoemd te worden in toespraken van de stafhouders van de balie West-Vlaanderen en vandaag als numero uno. Dank voor de blijvende inzet en gefeliciteerd.

Ik herhaal: advocaat zijn is een beroep dat voldoening geeft. Dat lijkt contradictorisch met wat ik zo-even zei, maar de moeilijke fase waarin een druk gezinsleven, een druk sociaal leven en een druk professioneel leven gecombineerd moeten worden zal zich vooral in de leeftijdscategorie 30 – 45 jaar situeren. Ik vermoed dat in die fase ook heel wat confraters de balie verlaten. Een te onderzoeken hypothese.

Dit jaar gingen ook 53 stagiairs van start aan de balie West-Vlaanderen. Het was voor mij één van de leukste opdrachten dit jaar om met hen kennis te maken, dikwijls in een individueel gesprek, al was het digitaal en om ze toe te spreken bij de eedaflegging voor het Hof van Beroep te Gent. Onder hen bevinden zich zonder twijfel ook topadvocaten, die erkenning zullen krijgen van hun balie, van de rechtbanken en nationale beroemdheden zullen worden, hopelijk met een goede faam. Anders dan  magistraat is advocaat nog geen knelpuntberoep.

Deze nieuwe stagiairs zullen allen alleen maar de balie West-Vlaanderen gekend hebben als thuisbalie en niet meer onze vroegere balies. Dat is een vaststelling, maar ook een gegeven dat zal leiden tot nog meer coherentie en power van onze balie.

Onze balie heeft zich recent getoond en zal zich tonen in het debat over de afdelingen van de rechtbanken. Er ligt een wetsontwerp voor dat kan leiden tot het wegtrekken van zaken uit de afdelingen en zelfs tot de afschaffing ervan. De balie West-Vlaanderen is rechtstreeks in dat debat tussengekomen bij de minister en is daarin gevolgd door de andere Vlaamse balies. We zijn radicaal tegen dit plan, omdat de nabijheidsgedachte wordt verlaten en het behoud van de zittingen te Ieper en Veurne, maar ook te Oostende hierdoor nodeloos in gevaar komt. Het wegtrekken van justitie uit de nabijheid van rechtszoekenden is problematisch. Ik hoorde de minister ondertussen al zeggen – op het recente webinar georganiseerd door de CJB te Veurne –  dat niet meer overwogen wordt op die manier zittingsplaatsen te laten afschaffen.

Ik dank de West-Vlaamse confraters van alle windstreken, maar vooral van Ieper, Oostende en Veurne die eendrachtig meewerken aan onze actie en er medestanders voor zoeken.

We zijn uiteraard voorstander van een efficiënte organisatie, en bepleiten daarom alle de rechtbanken die zetelen op het niveau van eerste aanleg, dus ook de ondernemingsrechtbanken  en de arbeidsrechtbanken te organiseren op het niveau van de provincie. Zo kan men organisatorisch efficiëntie en nabijheid verenigen. En, waarom niet evolueren naar een eenheidsrechtbank? Organisatie op het niveau van een provincie voelt anders aan, omdat provincies een sociologisch samenhangende gemeenschap vormen. Elke burger, elke advocaat (zo hoop ik), kan zich met zijn provincie identificeren, zodat beslissingen niet snel als ‘van boven’ of ‘van buiten’, worden ervaren.

Dit laatste is nog bevestigd door in een studie in opdracht van de provincie West-Vlaanderen van 2019 en sluit één op één aan bij de organisatie van onze balie. We zijn één groter geheel, maar houden 100% rekening met het belang van alle afdelingen. Ik heb een hekel aan Calimero gedoe en verkies dat de balie West-Vlaanderen een gesprekspartner is die op alle niveaus invloed heeft in het debat en op het beleid.

We zullen straks horen of u mij toelaat nog één jaar voortrekker van onze balie te zijn. In ieder geval hoop ik dat ik onder meer de samenwerking met vicestafhouder Carmen Matthijs zal kunnen verderzetten. Het is ons gezamenlijk streven door deze samenwerking een continuïteit in het beleid en het bestuur van onze balie te bevorderen.

Dank om zo lang te luisteren, maar ik wilde u toch even in spanning houden vóór de verkiezingsresultaten worden bekend gemaakt.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.