Vertrouwensadvocaat staat voor u klaar

In 2019 werd bij advocaten een welzijnsenquête afgenomen, en de resultaten waren ronduit verontrustend. Net geen 90% van de respondenten gaf aan stress op het werk te hebben. Twee derde van hen ervaart dat als een probleem en 16,30% zegt geen plezier meer in zijn / haar werk te hebben.

Naar aanleiding van deze enquête heeft de advocatuur besloten om meer in te zetten op ondersteuning van de mentale gezondheid van advocaten.

Concreet werden eind 2021 binnen elke balie door de Orde één of meer vertrouwensadvocaten aangeduid om deze taak op zich te nemen.

Voor balie West-Vlaanderen is dit mr. Marie Dedeurwaerdere, die hierover ook toelichting gaf op radio1.

Zij volgde een opleiding van professor Liesbeth Stevens, een opleiding rond suïcidepreventie door het VLESP en een praktische opleiding van Crime Control rond omgaan met grensoverschrijdend gedrag (dader en slachtoffer).

Wanneer een confrater nood heeft aan een vertrouwelijke babbel, of een informeel gesprek, omdat hij/zij het bos door de bomen niet meer ziet, of te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag of een grensoverschrijdende situatie van een confrater wenst aan te kaarten, dat kan hij / zij terecht bij de vertrouwensadvocaat.

De vertrouwensadvocaat zal luisteren, steunen, adviseren en doorverwijzen indien nodig.

Sinds de opstart vonden al heel wat West-Vlaamse advocaten de weg naar de vertrouwensadvocaat. We moedigen u aan om te blijven aankloppen bij Marie wanneer het nodig is.

Ook kan elke advocaat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bellen naar Rehalto, een team van psychologen dat klaar staat om advocaten bij te staan.

 

Advocaten die te kampen krijgen met te veel stress, een burn-out of depressie kunnen telefonisch terecht bij de psychologen van Rehalto Luistert. Rehalto is een partnerorganisatie van Verzekering Precura. Het contact is strikt vertrouwelijk, gratis en 24/7 bereikbaar via het groene nummer 0800 32 151.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.