Corona laatste update: 30/09/2021

Weglatingen artikel 730 § 2 Ger. W.

De lijsten met zaken die overeenkomstig artikel 730 § 2 Ger. W. ambtshalve zullen worden weggelaten, zijn consulteerbaar op het privaat luik, via hiernavolgende links. Dit ter vervanging van de aanplakking aan de zittingszaal of inzagemogelijkheid ter griffie, hetgeen in coronatijd niet aangewezen is. 

Voor de goede orde: de weglating is een louter administratief-organisatorisch gegeven; er is geen doorhaling van geding of enige andere afstand, en de zaak kan door eenvoudig verzoek aan de voorzitter terug op de rol geplaatst worden. Wel is dan het rolrecht opnieuw verschuldigd.
 

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge (zitting 17 december 2020): klik hier
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper (zitting 14 december 2020): klik hier

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk (zitting 24 december 2020): klik hier
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende (zitting 3 december 2020): klik hier
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne (zitting 9 december 2020): klik hier

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (zitting 11 december 2020): klik hier
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper: klik hier

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk: klik hier
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne (zitting 17 december 2020): klik hier

Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Brugge (zitting 2 december 2020): klik hier
Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Ieper (zitting 11 december 2020): klik hier
Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk (zitting 9 december 2020): klik hier
Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Roeselare (zitting 9 december 2020): klik hier
Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Veurne (zitting 9 december 2020): klik hier

Vredegerechten en politierechtbanken: opvragen via mail.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.