Corona laatste update: 06/03/2022

Weglatingen artikel 730 §2 Ger. W.

De lijsten met zaken die overeenkomstig artikel 730 §2 Ger. W. ambtshalve zullen worden weggelaten kan u raadplegen via de hiernavolgende link. Dit ter vervanging van de aanplakking aan de zittingszaal of inzagemogelijkheid ter griffie.

Voor de goede orde: de weglating is een louter administratief-organisatorisch gegeven; er is geen doorhaling van geding of enige andere afstand, en de zaak kan door eenvoudig verzoek aan de voorzitter terug op de rol geplaatst worden. Wel is dan het rolrecht opnieuw verschuldigd.
 

Deze pagina wordt aangevuld met de lijsten van de verschillende rechtbanken. Neem zeker geregeld een kijkje.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.