Corona laatste update: 22/10/2021

Wijziging bijzonder reglement arbeidshof Gent

Bijgaand vindt u het gewijzigd bijzonder reglement voor het arbeidshof Gent.

Dit bijzonder reglement treedt in werking op 1 september 2021. Het vervangt vanaf die datum het bijzonder reglement van het arbeidshof Gent van 7 juni 2017 en de beschikkingen van 29 september 2017, 7 juni 2018 en 13 januari 2021.

Het nieuwe reglement herneemt in essentie de beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof Gent van 7 juni 2017 doch:

 • neemt de toewijzing van de volgende bevoegdheden er in op:
  • art. 29 Wet 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme (beschikking van 29 september 2017)
  • art. 582,15° Ger.W. (tekst Vlaamse Gemeenschap – beschikking van 7 juni 2018)
  • geschillen met betrekking tot arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten aan de arbeidsgerechten zijn en worden toevertrouwd en de geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel (beschikking van 13 januari 2021)
  • art. 578, 13° Ger.W. aan de 2de, 3de en 8ste kamer
  • art. 578, 27° Ger.W. aan de 5de en 6de kamer
 • wijzigt, als gevolg van een noodzaak tot optimalisatie van de dienst van het arbeidshof Gent
  • de zittingsfrequentie van de inleidings- en zittingsdag van de 4de en de 7de kamer in de beide afdelingen
  • schrapt de zittingsdag van de 8ste kamer, de 1ste vrijdag van de maand in de afdeling Brugge
 • regelt een procedure kort geding

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.