Wijziging bijzonder reglement REA West-Vlaanderen.

Het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen werd gewijzigd naar aanleiding van de hervorming van de familierechtbank.

Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf 1 september 2019.