Wijziging gerechtelijke kantons | De bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg.

De herschikkingen van de territoriale bevoegdheden van de gerechtelijke kantons heeft ook zijn gevolgen voor de bevoegdheid van de afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg in West-Vlaanderen (bijvoorbeeld: Wervik, thans vredegerecht Menen, dus afdeling Kortrijk i.p.v. afdeling Ieper).

De afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen te Ieper meldt dat er behoorlijk wat verkeerd uitgestuurde dagvaardingen zijn die een verwijzing naar de voorzitter overeenkomstig art. 88 Ger. W. noodzakelijk maken.

De afdelingsvoorzitter betreurt de vertraging die dit met zich meebrengt en roept de advocaten op om ook de gerechtsdeurwaarder, bij het overmaken van een opdracht tot dagvaarding, hierop attent te maken.

Ook hiervoor uw aandacht: kamer I.3 van de rechtbank van eerste aanleg, afdeling Ieper zetelt op de eerste en de derde vrijdag. Enkel op de eerste vrijdag kan er worden ingeleid.