1 op 3 advocaten ervaart problematisch veel stress

De OVB lanceerde vandaag de resultaten van hun welzijnsenquête.
In november 2019 vulden 1.514 advocaten de anonieme welzijnsenquête in. Dat komt overeen met 14% van de Vlaamse advocaten.

Ze bevonden zich in alle leeftijdscategorieën tussen de 25 en de 65 jaar met bijna evenveel mannen (45%) als vrouwen (53%). Opvallend meer (44%) gehuwde of samenwonende advocaten met kinderen namen deel.

Stress en burn out.

Net geen 90% (89,68 %) van de respondenten heeft stress op het werk. Een derde van hen ervaart dat als een probleem. De te hoge werkdruk zorgt voor een negatieve connotatie met het werk. Hun work-life balance is niet in evenwicht. Daardoor ervaren ze een hoge herstelnood na het werk. Ze zijn dan vermoeid en hebben nood aan rust.

83,70 % van de respondenten ervaart plezier op het werk. De resterende 16,30% vindt geen plezier meer in hun werk. Zij komen daarom terecht in de gevarenzone. Voor hen is het belangrijk om te kijken wat er verkeerd loopt en hoe ze dat negatieve gevoel kunnen veranderen. Misschien is het aangewezen om professionele ondersteuning te zoeken.

Grensoverschrijdend gedrag.

5% van de respondenten kwam reeds in aanraking met ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. Bij 67% gebeurde dat door een meerdere. 85% van hen maakte er geen melding over.

De respondenten beschouwen als seksueel grensoverschrijdend gedrag ongewenste seksuele handelingen die met een dwingend karakter gebeuren en niet wederzijds aanvaard zijn. Ook ongewenste aanrakingen en opmerkingen, ongewenst getinte beelden van zichzelf of van anderen die gedeeld worden met collega’s of op sociale media gaven ze aan als grensoverschrijdend.

Ook non-verbaal gedrag kan als ongewenst ervaren worden zoals staren en gluren in kleding, lonken en knipogen.

Er is geen afgelijnde definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat de ene onaanvaardbaar vindt, kan voor de andere onschuldig lijken. Maar als het gedrag ongewenst is, is het nooit toegestaan.

Pesten en agressie.

9% van de respondenten wordt gepest op het werk. Maar liefst bijna de helft wordt gepest door een meerdere. 22% krijgt te maken met agressie, pesten en ongewenst gedrag van derden.

Onder pesten verstaan de respondenten informatie die bewust wordt achtergehouden zodat dossiers niet naar behoren kunnen worden voorbereid. Het niet naar waarde geschat worden, roddelen, opmerkingen, beledigingen en uitgesloten worden door een meerdere, een collega of een hele groep collega’s zien zij als pesten.

Advocaten maken geen melding van pestgedrag uit angst voor repercussies of om niet ernstig genomen te worden. Wanneer de pester een meerdere is, maakt het slachtoffer geen melding uit vrees voor een negatieve impact op zijn/haar verdere loopbaan.

En nu?

De OVB gaat met die resultaten ook effectief aan de slag. Binnenkort kan u in kleine groepen in alle provincies workshops volgen. Ook in onze provincie. In de nabije toekomst starten start de OVB ook met een werkgroep voor de uitbouw van een Cel HR, Preventie & Welzijn ten dienste van alle advocaten van Vlaanderen. U zal er terechtkunnen met al uw vragen, zorgen en problemen rond welzijn. Hou dus zeker onze verdere nieuwsberichten in het oog.

Ziet u het even niet meer zitten? Neem dan contact op met vertrouwenscoördinatoren Ilse of Elke. Zij zijn er voor u als u even wil ventileren, een vertrouwelijk gesprek wenst of op zoek bent naar informatie. Zij helpen u graag verder in alle vertrouwelijkheid en gaan samen met u op zoek naar de meest gepaste oplossing. Lees meer over onze vertrouwenscoördinatoren.

Over de enquête.

De vragenlijst werd samengesteld door prof. dr. Nele Jacobs van het psychologisch centrum Faresa en onze vertrouwenscoördinatoren. De verzekeringsmaatschappij Precura ontvangt de samenvatting van het rapport. Zij steunen het project om een beter preventieaanbod te kunnen aanbieden aan haar leden. Precura krijgt evenwel geen toegang tot de individuele data. De antwoorden van de respondenten waren volledig anoniem en strikt vertrouwelijk. Hun persoonsgegevens en IP-adres zijn niet gekoppeld aan de inzending van de enquête.
Link naar meer informatie: https://privaatluik.advocaat.be/nieuws-en-events/1-op-3-advocaten-gevarenzone-stress

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.