Corona laatste update: 22/10/2021

Activiteiten


CJB Kortrijk | Beer crafting

Stasegem / 17 of 20 euro
Lees meer

CJB Kortrijk | Initiatie chocolatier

Marke / 12 of 15 euro
Lees meer

CJB Kortrijk | Karting

Kortrijk / 20 of 27 euro
Lees meer

CJB Kortrijk | Karaoke

Heule / 8 of 13 euro
Lees meer

tot

CJB Kortrijk | Warmste week

Permanente vorming


tot

Nieuwe crisis in Afghanistan: speerpunten voor het asiel- en migratierecht I en II

Brugge / Gratis
Lees meer

tot

Workshops witwaspreventiewetgeving

Kortrijk / 100 - 250 euro
Lees meer

Op naar alternatieve sancties voor het onrechtmatig verkregen bewijs

Oostkamp / 100 of 110 euro
Lees meer

De probatiemaatregelen (modules Vias) en het alcoholslot

Oostkamp / 100 of 110 euro
Lees meer

Afhandeling van het faillissement: de verlangens van een insolventiemagistraat

Oostkamp / 100 of 110 euro
Lees meer
22/10/2021

Vooralsnog geen genderclash op openingszitting 2021 van Balie West-Vlaanderen

Lees meer
22/10/2021

Actuele maatregelen van de balie en justitie in verband met het coronavirus

Lees meer
22/10/2021

Tweede wijziging dienstregeling ondernemingsrechtbank Gent

Lees meer
21/10/2021

Toespraak van de stafhouder aan de nieuwe stagiairs

Lees meer
21/10/2021

Onbekend, toch beter bemind!

Lees meer
21/10/2021

Schrijf u in voor de juridische eerstelijnsbijstand, mandaten en ambtshalve aanstellingen

Lees meer
21/10/2021

Vragenformulier bij verlaten balie

Lees meer
20/10/2021

Bart's Branie | Een taak voor de OVB?

Lees meer
18/10/2021

Commentaarsectie op Henri

Lees meer
18/10/2021

Niet langer automatisch terugbezorging stukkenbundel

Lees meer
18/10/2021

Update Centraal Register Bescherming Personen

Lees meer
18/10/2021

Bestendiging van de mogelijkheid tot digitale neerlegging verzoekschrift

Lees meer
13/10/2021

Cyclus permanente vorming CJB Brugge - najaar 2021

Lees meer
13/10/2021

Lexam advocaten zoekt advocaat fiscaal recht

Lees meer
13/10/2021

Lamote Stragier advocaten zoekt advocaten fiscaal recht en ondernemingsrecht

Lees meer
11/10/2021

Mr. Arielle Truant verkozen als nieuwe stagiairsvertegenwoordiger

Lees meer
08/10/2021

Nieuwe lichting advocaten-stagiairs 2021 - 2022

Lees meer
01/10/2021

Bent u al ingeschreven voor de openingsconferentie op 8 oktober 2021?

Lees meer
01/10/2021

Administratieve diensten en bibliotheken (tijdelijk) gesloten op 5 oktober 2021

Lees meer
28/09/2021

Vanaf 1 oktober naar de rechtbank zonder mondmasker

Lees meer
24/09/2021

Reorganisatie leiding griffie rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Lees meer
24/09/2021

Bye bye artikel 544 BW. Welkom artikel 3.101 BW?

Lees meer
23/09/2021

Billet d’humeur | Gezwind naar het digitaal bewind?

Lees meer
22/09/2021

Kandidaten verkiezing stagiairsvertegenwoordiger

Lees meer
15/09/2021

U wordt toch ook (opnieuw) lid van CJB Brugge vzw?

Lees meer
14/09/2021

Nieuwe knoppen op Henri met informatie over balie, BJB en gerechtsmandaten

Lees meer
14/09/2021

Openingsuren kantoren ING Privalis in Brugge en Kortrijk vanaf 1 oktober 2021

Lees meer
14/09/2021

Opleiding migratie en asiel

Lees meer
14/09/2021

Walter Vanbeylenprijs voor beste pro-Deowerkstuk

Lees meer
14/09/2021

Proef van de advocatuur aan de andere kant van de taalgrens | Uitwisseling Waalse balies

Lees meer
14/09/2021

Verkiezing stagiairsvertegenwoordiger

Lees meer
14/09/2021

Camerabewaking in verhoorlokaal gerechtsgebouw Veurne

Lees meer
07/09/2021

Nieuwe Praktische Gids voor Faillissementscuratoren

Lees meer
07/09/2021

Waarvoor en hoe is de faillissementscurator verzekerd

Lees meer
07/09/2021

De termijn van hoger beroep tegen een faillissementsvonnis van een faillissement uitgesproken na 1 mei 2018: goed opletten is de boodschap

Lees meer
07/09/2021

De verkeersbelasting een boedelschuld?

Lees meer
07/09/2021

Overdracht van onroerende goederen die vallen onder toepassing van het bodemdecreet: praktische tools

Lees meer
07/09/2021

Waar vindt men de bepalingen omtrent het eigendomsvoorbehoud van het recht van terugvordering op grond van eigendomsvoorbehoud terug in de wet?

Lees meer
07/09/2021

De verschoonbaarheid, de kwijtschelding en de gevolgen - gelijkenissen en verschillen in a nutshell

Lees meer
06/09/2021

Gazet van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk

Lees meer
03/09/2021

Arbeidsrechtbank Gent | Griffies in Kortrijk en Roeselare opnieuw elke werkdag toegankelijk

Lees meer
02/09/2021

L & P Advocaten zoekt een medewerker familierecht

Lees meer
01/09/2021

Billet d’humeur | Vrijheid, welke vrijheid?

Lees meer
01/09/2021

Nieuw: Billet d’humeur

Lees meer
01/09/2021

44 West-Vlaamse kandidaat-stagiairs legden vandaag eed af in Gent

Lees meer
01/09/2021

Deadline interne controle BJB

Lees meer
01/09/2021

Nieuwe minimumvergoedingen voor stagiairs

Lees meer
01/09/2021

Dien uw attesten permanente vorming tijdig in

Lees meer
01/09/2021

Compendium juridische tweedelijnsbijstand en nieuwe inkomensgrenzen

Lees meer
30/08/2021

Schikkingskamer ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge opnieuw in werking vanaf 1 september 2021

Lees meer
30/08/2021

Nihil aangifte: vereenvoudigde indiening nu ook voor mandatarissen

Lees meer
30/08/2021

Marlex zoekt advocaten fiscaal recht, bouw- en vastgoedrecht en ondernemingsrecht

Lees meer
30/08/2021

Advocatenkantoor Depla & vennoten zoekt medewerker

Lees meer
30/08/2021

Bloom Law zoekt advocaat ondernemingsrecht

Lees meer
30/08/2021

Advocaten Ghys zoekt advocaat familierecht en familiaal vermogensrecht

Lees meer
30/08/2021

Ad Verlaw zoekt advocaten aansprakelijkheidsrecht, familierecht en familiaal vermogensrecht

Lees meer
30/08/2021

Save the date | Openingsconferentie 2021

Lees meer
23/08/2021

Verkeersdrukte rond gerechtsgebouw tijdens WK Brugge 2021

Lees meer
16/07/2021

Bijzonder reglement en dienstregeling ondernemingsrechtbank Gent 2021-2022

Lees meer
09/07/2021

De nieuwe samenstelling van onze Conferenties

Lees meer
09/07/2021

Moet een advocaat als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke aanzien worden en wat zijn de gevolgen?

Lees meer
09/07/2021

Nieuwe inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand

Lees meer
08/07/2021

Samenstelling Vlaamse raden van de Orde 2021-2022

Lees meer
08/07/2021

Vacature: Flanderslaw Advocaten | Brugge

Lees meer
07/07/2021

Vakantieregeling bibliotheek Brugge

Lees meer
06/07/2021

Minderjarigen en ouders vanaf 1 september opnieuw verwacht op zittingen jeugdrechtbank

Lees meer
06/07/2021

Erelonen curatoren verhoogd sinds 1 juli 2021

Lees meer
02/07/2021

Vacature | Rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen

Lees meer
01/07/2021

Model verzoekschrift kosten en ereloon faillissementen

Lees meer
29/06/2021

Herbekijk de algemene vergadering

Lees meer
29/06/2021

Aanstellingen BJB: registreer uw vakantieperiode op het privaat luik

Lees meer
28/06/2021

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 186 Ger.W.

Lees meer
28/06/2021

Verslag van de stafhouder over 2020 - 2021

Lees meer
27/06/2021

Evaluatie proefproject videozittingen

Lees meer
27/06/2021

Buitengerechtelijke vervanging: Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden

Lees meer
26/06/2021

Bart's Branie | De barometer en het spiegelei van Peter Callens

Lees meer
25/06/2021

De verkozenen voor uw balie zijn bekend

Lees meer
22/06/2021

Wissel aan de top (1) | Mr. Walter Vanbeylen ere-advocaat na bijna zeventig jaar tableau

Lees meer
22/06/2021

Nu ook stukkenbundels via DPA-Deposit

Lees meer
22/06/2021

Vacature: Belexa | Kortrijk

Lees meer
22/06/2021

Vacature: Lauwers advocaten | Roeselare

Lees meer
22/06/2021

Vacature: Melis advocaten | Brugge

Lees meer
22/06/2021

Dienstregeling West-Vlaamse rechtbanken

Lees meer
21/06/2021

Wijziging bijzonder reglement arbeidshof Gent

Lees meer
21/06/2021

Dienstregeling arbeidsrechtbank Gent 2021 - 2022

Lees meer
21/06/2021

Dienstregeling arbeidshof Gent 2021 - 2022

Lees meer
21/06/2021

Nieuw programma 'Vrederechters' komt naar West-Vlaanderen

Lees meer
18/06/2021

Verkiezingen aan uw balie | Hoe kan ik stemmen?

Lees meer
17/06/2021

Cases in de West-Vlaamse rechtbanken opnieuw open

Lees meer
16/06/2021

Nieuwe kandidaat Hans Beerlandt aan het woord

Lees meer
16/06/2021

Vakantieregeling rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Lees meer
16/06/2021

Stel u kandidaat voor de tuchtraad of tuchtraad van beroep

Lees meer
15/06/2021

CRBP: Tijdelijke regeling indienen jaarverslag

Lees meer
14/06/2021

Hoe reageren op vragen van de bank over derdenverrichtingen?

Lees meer
09/06/2021

Nicolaas Vinckier: "Het unieke aan onze beroepsgroep is dat wij onze deontologie zélf regelen."

Lees meer
09/06/2021

Vakantieregeling vredegerechten en politierechtbanken West-Vlaanderen

Lees meer
09/06/2021

Vakantieregeling West-Vlaamse rechtbanken

Lees meer
09/06/2021

Bestuursverkiezingen CJB Kortrijk | Stel u kandidaat!

Lees meer
07/06/2021

Laat niet-hoogdringende zaken niet fixeren tijdens de gerechtelijke vakantie

Lees meer
07/06/2021

Interview | Rik Crivits over zijn eerste jaar als stafhouder van de balie West-Vlaanderen

Lees meer
06/06/2021

Nieuwe kandidaat Filip De Reuse aan het woord

Lees meer
02/06/2021

Geen liften in gerechtsgebouw 1 Kortrijk op maandag 7 juni

Lees meer
02/06/2021

Cooleman advocaten zoekt een medewerker

Lees meer
01/06/2021

Detail van de uitbetaalde BJB-vergoeding raadplegen

Lees meer
01/06/2021

Digitaal platform inzake bewindvoering CRBP vanaf 1 juni van start | UPDATE

Lees meer
01/06/2021

Vacature: Bonus advocaten | Kortrijk

Lees meer
01/06/2021

Vacature | Rechter in de arbeidsrechtbank Gent

Lees meer
01/06/2021

Indexering rechtsplegingsvergoeding

Lees meer
01/06/2021

Kandidaten voor de verkiezing van stafhouder, vicestafhouder en raad van de Orde 2021-2022

Lees meer
28/05/2021

Vacature: De Reuse - Verbrugghe advocaten | Roeselare

Lees meer
27/05/2021

Vacature: LDR advocaten | Oostkamp

Lees meer
26/05/2021

Tweede versie van OVB-reglement insolventie, tweede kans voor de failliete advocaat

Lees meer
25/05/2021

Kandidaten voor de verkiezing van stafhouder, vicestafhouder en raad van de Orde 2021-2022

Lees meer
24/05/2021

Vacature: Rotsaert advocaten | Tielt

Lees meer
21/05/2021

Juridische tweedelijnsbijstand | Uiterste afsluitdatum en uitbetaling

Lees meer
20/05/2021

Vacature: Advocatenkantoor David Lust | Ruiselede

Lees meer
19/05/2021

Dien tijdig uw gemotiveerd verzoek in voor een vrijstelling van de permanente vorming

Lees meer
17/05/2021

Vacature: Publius advocaten | Kortrijk

Lees meer
12/05/2021

Terras cafetaria gerechtsgebouw Brugge opnieuw open

Lees meer
10/05/2021

Tweede oproep aanwerving magistraten gerechtelijk jaar 2020-2021

Lees meer
07/05/2021

Raadpleging DIV in kader van solvabiliteitsonderzoek

Lees meer
07/05/2021

Het BJB zoekt advocaten met dossiers omtrent de aanslagen in Zaventem en Maalbeek

Lees meer
06/05/2021

Brochure uitsluiting van kansspelen

Lees meer
05/05/2021

Dekking verzekeringspolis curatoren uitgebreid

Lees meer
05/05/2021

Ere-advocaat Franz Van Steenkiste overleden

Lees meer
04/05/2021

Fiscale fiches 2021 online beschikbaar

Lees meer
04/05/2021

Vacature: Eubelius | Kortrijk

Lees meer
30/04/2021

Proefproject videozittingen in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Lees meer
30/04/2021

Digitaal neerleggen van uw stukkenbundels

Lees meer
30/04/2021

Vanaf 1 september 2021 nieuwe werkwijze raadkamer Kortrijk

Lees meer
30/04/2021

Verkiezingen stafhouder, vicestafhouder en leden raad van de Orde

Lees meer
28/04/2021

Partijbeslissing en informatieplicht: water en vuur?

Lees meer
20/04/2021

Bezint eer ge betekent

Lees meer
15/04/2021

Tweede oproep aanwerving kandidaat-magistraten

Lees meer
15/04/2021

Vacature: De Bock & Baluwé | Outrijve

Lees meer
14/04/2021

Gewezen stafhouder Herman De Ponthière overleden

Lees meer
14/04/2021

Applicatie CBB opnieuw beschikbaar op het privaat luik

Lees meer
14/04/2021

Syndicale actie in de gevangenis Brugge

Lees meer
13/04/2021

Ondernemingsrechtbank Gent | Dienstregeling gerechtelijke vakantie 2021

Lees meer
12/04/2021

Corona richtte geen bloedbad aan onder de West-Vlaamse advocaten

Lees meer
09/04/2021

Vergelijkend examen voor referendarissen bij het Hof van Cassatie

Lees meer
09/04/2021

Hof van beroep | Gewijzigde dienstregeling en aangepaste tabel codes aard van de zaak

Lees meer
08/04/2021

Verkiezingen stafhouder, vicestafhouder en leden raad van de Orde

Lees meer
08/04/2021

Stel u kandidaat voor de beroepscommissie beroepsopleiding

Lees meer
07/04/2021

Onderzoek naar de doorstromingskansen van vrouwelijke advocaten in advocatenkantoren

Lees meer
07/04/2021

Vacature: Langerock advocaten | Brugge

Lees meer
02/04/2021

Briefwisseling met de FOD Financiën cel collectieve procedures

Lees meer
01/04/2021

Derde wijziging dienstregeling ondernemingsrechtbank Gent

Lees meer
29/03/2021

Applicaties CBB en Graydon vanaf 1 april niet langer toegankelijk via het privaat luik

Lees meer
29/03/2021

Oproep tot kandidaten bijzitter provinciale raad Orde van architecten West-Vlaanderen

Lees meer
26/03/2021

HENRI blaast 50 kaarsjes uit!

Lees meer
25/03/2021

Lijst vroegst mogelijke pleitdatum burgerlijke kamers rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Lees meer
23/03/2021

Vacature: Advocatenkantoor Vanthuyne | Izegem

Lees meer
23/03/2021

ING Privalis Brugge & Kortrijk gesloten in de paasvakantie

Lees meer
23/03/2021

Vacature: advocatenkantoor Gits, Devos & Doutreluingne | Kortrijk

Lees meer
23/03/2021

Afscheid van mr. Jeroom Beernaert

Lees meer
23/03/2021

Vacature: Crivits & Persyn | Brugge

Lees meer
22/03/2021

Het nieuwe gerechtsgebouw in Kortrijk: tot op de draad versleten!

Lees meer
19/03/2021

Wijziging modellen kosten en erelonen in faillissementen

Lees meer
16/03/2021

Ere-advocaat Jeroom Beernaert overleden

Lees meer
11/03/2021

Vermijd nog steeds zoveel mogelijk aanwezigheid op de rechtbank

Lees meer
05/03/2021

Bart's Branie | Het mijnenveld rond Rijneveld

Lees meer
27/02/2021

Ereloonbetwistingen behandeld door de raad van de Orde

Lees meer
27/02/2021

Oca ligeca - De ombudsdienst voor geschillen met de advocaat

Lees meer
26/02/2021

Last call | Rapporteer uw derdenrekening tegen ten laatste 28 februari

Lees meer
26/02/2021

Kennisgeving van vonnissen in strafzaken vanaf 1 maart 2021

Lees meer
25/02/2021

Afschriften van geseponeerde strafdossiers

Lees meer
18/02/2021

Bericht van voorzitter Vandeputte in verband met coronabesmetting

Lees meer
18/02/2021

Mr. Charlene Lecluyse overleden

Lees meer
16/02/2021

Oud-advocaat Joris Vandenbulcke overleden

Lees meer
16/02/2021

Verzekeringen in de bouw: met dit overzicht ben je als advocaat mee

Lees meer
12/02/2021

Bart's Branie | Over tieten en barometers

Lees meer
08/02/2021

De stafhouder aan het woord: “We zijn dichter bij de uitgang dan gisteren!”

Lees meer
05/02/2021

Uw baliebijdrage dekt een hele lading

Lees meer
04/02/2021

Rapporteringsverplichting stagemeesters uitgesteld naar juni 2021

Lees meer
03/02/2021

Vacature: Jurizon advocaten | Zonnebeke

Lees meer
02/02/2021

De puntjes op de i over het (bij)kantoor van de advocaat

Lees meer
01/02/2021

Hoe uw collectieve polis arbeidsongeschiktheid afstemmen op uw professionele organisatie

Lees meer
01/02/2021

Opstart e-dossier in rechtbank van eerste aanleg - herbekijk webinar

Lees meer
01/02/2021

Afscheid van mr. Michel Demolder

Lees meer
26/01/2021

Mr. Michel Demolder overleden

Lees meer
20/01/2021

Ondernemingsrechtbank Gent | Tweede wijziging dienstregeling 2020 - 2021

Lees meer
19/01/2021

Nieuwe minimumvergoedingen voor stagiairs vanaf 1 september 2021

Lees meer
18/01/2021

Op zoek naar juridische punten? Volg de volledige cyclus van CJB Kortrijk!

Lees meer
15/01/2021

Outplacement in faillissementen

Lees meer
15/01/2021

Mag een bewindvoerder over de persoon van een onder bewind gestelde toestemming geven tot vaccinatie van zijn pupil tegen Covid-19?

Lees meer
15/01/2021

Inschrijving en actualisering lijst curatoren 2022 tegen ten laatste 28 februari

Lees meer
15/01/2021

Ondernemingsrechtbank Gent | Wijziging dienstregeling 2020 - 2021

Lees meer
15/01/2021

REA West-Vlaanderen | Buitengewone zittingen kamer I.24

Lees meer
14/01/2021

Baliebijdrage 2021 goedgekeurd

Lees meer
14/01/2021

Rapporteer tijdig uw derdenrekening

Lees meer
13/01/2021

Voor wie rechter wil worden

Lees meer
13/01/2021

Aanvulling bijzonder reglement arbeidshof Gent

Lees meer
06/01/2021

Ere-advocaat Georges Demeestere overleden

Lees meer
05/01/2021

Nieuwe inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand vanaf 1 januari

Lees meer
30/12/2020

Eerste GDPR-boete voor een gerechtsdeurwaarder en wat zijn de gevolgen voor de advocatuur?

Lees meer
23/12/2020

Minimuminhoud verzoekschrift tot sluiting faillissement bij gebrek aan actief

Lees meer
22/12/2020

De stafhouder over de baby-olifant die ons verlaat, voorspellingen en een wens voor 2021

Lees meer
22/12/2020

Gebruik tablet of laptop toegelaten in gevangenis Brugge

Lees meer
11/12/2020

Interview met West-Vlaamse OVB-bestuurders mr. Stefan Pieters en mr. Bram Vandromme

Lees meer
08/12/2020

Nieuw stagereglement in werking getreden

Lees meer
07/12/2020

Vacature: Roots Advocaten | Kortrijk

Lees meer
07/12/2020

Vacature: Espace Juridique Advocaten | Kortrijk

Lees meer
04/12/2020

Het departement eerste- en tweedelijnsbijstand van uw balie

Lees meer
03/12/2020

CJB Kortrijk zoekt warme confraters

Lees meer
01/12/2020

Verslag van de rechtsbedeling binnen het ressort van het Arbeidshof Gent 2019-2020

Lees meer
01/12/2020

CJB Ieper steekt Sint-Maarten een handje toe en zamelt 350 euro in voor TEJO Ieper

Lees meer
01/12/2020

Gezocht: kinderen en jongeren die iets willen zeggen over de familierechter

Lees meer
01/12/2020

Ere-advocaat Lieve Claeysoone overleden

Lees meer
23/11/2020

Weglatingen artikel 730 § 2 Ger. W.

Lees meer
23/11/2020

West-Vlaamse vertegenwoordiging in de OVB-commissies

Lees meer
20/11/2020

Permanentielijsten eerste- en tweedelijnsbijstand beschikbaar

Lees meer
18/11/2020

Nieuw reglement inzake de juridische eerstelijnsbijstand

Lees meer
12/11/2020

Het departement studie, advies, deontologie en ereloongeschillen van uw balie

Lees meer
05/11/2020

Bart's Branie | Veel Obelix, weinig Asterix in het fictieve Gallische baliedorp

Lees meer
05/11/2020

Uniformisering van de wijze van opstellen van het PV van afrekeningsvergadering

Lees meer
05/11/2020

De overheid als cliënt: toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten?

Lees meer
04/11/2020

Onze stafhouder over de coronacrisis: "Als we er uit willen komen, zal het samen moeten zijn."

Lees meer
02/11/2020

Laatste dag om u in te schrijven voor de juridische eerstelijnsbijstand, mandaten en ambtshalve aanstellingen

Lees meer
30/10/2020

Mr. Franka Gevaert overleden

Lees meer
30/10/2020

Beroepsopleiding stagiairs | Examens 2, 4 en 6 november uitgesteld

Lees meer
26/10/2020

Guido Van In overleden

Lees meer
23/10/2020

CJB Ieper organiseert een Sinterklaaszakjesverkoop ten voordele van het goede doel

Lees meer
23/10/2020

Mr. Caroline D'Hooghe overleden

Lees meer
22/10/2020

De secretaris van uw balie

Lees meer
21/10/2020

Te huur: kantoorruimte | Brugge

Lees meer
19/10/2020

De nieuwe stafhouder en vicestafhouder van uw balie - interview na de eerste maand in functie

Lees meer
17/10/2020

Vrije (tafel)partnerkeuze op openingszitting 2020 van balie West-Vlaanderen

Lees meer
16/10/2020

Steunmaatregelen voor schuldenaars in CSR

Lees meer
16/10/2020

ING Privalis organiseert webinar over digitale communicatiemiddelen

Lees meer
15/10/2020

Ondernemingsrechtbank Kortrijk | Vanaf 19 oktober tijdelijk nieuwe locatie zittingen kort geding

Lees meer
14/10/2020

Schrijf u (opnieuw) in voor de juridische eerstelijnsbijstand, mandaten en ambtshalve aanstellingen

Lees meer
14/10/2020

Vacature | Plaatsvervangend rechter in de politierechtbank en vredegerechten West-Vlaanderen

Lees meer
09/10/2020

Vacature | Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Lees meer
08/10/2020

Ere-advocaat René Vermoere overleden

Lees meer
06/10/2020

Syndicale actie in de gevangenis Brugge

Lees meer
02/10/2020

Bart's Branie | Kunnen oudere confraters nog iets leren van de opleiding die aan stagiairs wordt gegeven?

Lees meer
02/10/2020

Gevangenis Brugge tijdelijk niet toegankelijk wegens stroompanne

Lees meer
02/10/2020

Ontvang vonnissen elektronisch in uw J-box

Lees meer
30/09/2020

Afscheid Politierechter Vanpaemel

Lees meer
24/09/2020

OVB zoekt nieuwe leden voor de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering

Lees meer
22/09/2020

Reminder | Dien uw attesten permanente vorming in tegen uiterlijk 30 september

Lees meer
21/09/2020

Stel u kandidaat om als stagemeester te zetelen in de stagecommissie

Lees meer
19/09/2020

Ook Cassatie kant zich tegen ambtshalve weglating failliete advocaat

Lees meer
18/09/2020

Laatste reminder | Oproep kandidaten erkenningscommissie permanente vorming 2020-2023

Lees meer
18/09/2020

Werken vanuit uw kot: enkele sociaalrechtelijke tips

Lees meer
11/09/2020

Het nieuwe team communicatie & IT van uw balie

Lees meer
11/09/2020

Dienstregeling rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen 2020 - 2021

Lees meer
11/09/2020

Save the date | O’Sea light 2020

Lees meer
11/09/2020

Bart's Branie | "Corona of niet, met enig optimisme kunnen we de OVB-toekomst tegemoet zien."

Lees meer
10/09/2020

Deadline indienen attesten permanente vorming 2019-2020

Lees meer
09/09/2020

Waakzaamheid geboden bij de 'Sinterklaas'-wet tweedelijnsbijstand

Lees meer
07/09/2020

Hoe onze stafhouder de eedaflegging beleefde

Lees meer
06/09/2020

Concrete invulling mondmaskerplicht in de zittingszalen

Lees meer
01/09/2020

Nieuw compendium en aanvraagformulieren juridische tweedelijnsbijstand

Lees meer
31/08/2020

Verhoging inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand vanaf 1 september

Lees meer
31/08/2020

Secretariaten en bibliotheken opnieuw dagelijks open vanaf 1 september

Lees meer
23/08/2020

Update bijzonder reglement arbeidsrechtbank Gent

Lees meer
19/08/2020

Christiane Deville overleden

Lees meer
17/08/2020

Vraag tijdig uw nieuwe advocatenkaart aan

Lees meer
07/08/2020

Vergeet niet om uw attesten permanente vorming tijdig in te dienen

Lees meer
06/08/2020

Beschikbaarheid advocaat ingevolge permanentie Salduz

Lees meer
24/07/2020

International Bar Association bevraagt jonge advocaten

Lees meer
24/07/2020

Wijziging reglement media

Lees meer
23/07/2020

Stel u kandidaat voor Belgische rechter bij het EHRM

Lees meer
23/07/2020

Oproep kandidaten erkenningscommissie permanente vorming 2020-2023

Lees meer
22/07/2020

Sanctiereglement witwaspreventiewet treedt in werking op 27 juli

Lees meer
17/07/2020

Verhoging inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand goedgekeurd

Lees meer
17/07/2020

24 urenstaking in de gevangenis Brugge

Lees meer
10/07/2020

Mondmasker vanaf 11 juli verplicht in het gerechtsgebouw

Lees meer
08/07/2020

U wordt toch ook (opnieuw) lid van CJB Brugge vzw?

Lees meer
08/07/2020

Dienstregeling ondernemingsrechtbank Gent 2020 - 2021

Lees meer
07/07/2020

Afwijking beroepsgeheim bij besmetting COVID-19

Lees meer
07/07/2020

12 juli uiterste afsluitdatum BJB-dossiers

Lees meer
06/07/2020

Ere-advocaat Hedwigis Waterblee overleden

Lees meer
06/07/2020

Bekijk gratis webinar over de witwaspreventiewet

Lees meer
04/07/2020

West-Vlaanderen sterk vertegenwoordigd in de instellingen van de advocatuur

Lees meer
03/07/2020

Oproep kandidaten dienst vreemdelingenzaken

Lees meer
01/07/2020

Een aanspreekpunt voor kandidaat - magistraten? Katrien en Karlien vertellen er ons alles over!

Lees meer
01/07/2020

Nieuwe regeling betaling kostenstaten pro deo faillissementen

Lees meer
01/07/2020

Verzekeringmandaten ondernemingsrechtbanken

Lees meer
29/06/2020

Vier nieuw verkozen leden in uw raad

Lees meer
27/06/2020

‘Steeds meer West-Vlamingen onder bewind, en de taak van de bewindvoerder is niet eenvoudig.'

Lees meer
26/06/2020

Het slotakkoord van onze allereerste stafhouder

Lees meer
26/06/2020

Onze kersvers verkozen stafhouder aan het woord

Lees meer
25/06/2020

Vakantieregeling 2020 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Lees meer
24/06/2020

Gentlemen's agreement vrederechters en notarissen West-Vlaanderen

Lees meer
21/06/2020

Reactie van onze stafhouder na de aanval op confrater Dirk De fauw

Lees meer
20/06/2020

Dienstregeling arbeidshof Gent 2020 - 2021

Lees meer
17/06/2020

Uitbetaling kostenstaten pro deo faillissementen

Lees meer
16/06/2020

Vacature | Rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Lees meer
12/06/2020

Vakantieregeling 2020 | Arbeidsrechtbank Gent

Lees meer
10/06/2020

Aanstellingen BJB | Registreer tijdig uw onbeschikbaarheid in juli en augustus

Lees meer
05/06/2020

Cafetaria in Kortrijk opnieuw open vanaf 9 juni

Lees meer
03/06/2020

'Marathonles is more!'

Lees meer
27/05/2020

ING Privalis organiseert webinar over nieuw platform ING Multi Mandate

Lees meer
25/05/2020

Vakantieregeling 2020 | Vredegerechten en politierechtbanken West-Vlaanderen

Lees meer
25/05/2020

Juridische tweedelijnsbijstand | Fiscale fiches 2020 beschikbaar

Lees meer
19/05/2020

Vakantieregeling 2020 | Familiezaken hof van beroep Gent

Lees meer
18/05/2020

Richtlijnen voor permanente vorming jaar 19 - 20.

Lees meer
15/05/2020

Het proefabonnement van Jura loopt op z'n einde.

Lees meer
13/05/2020

Contactgegevens parket West-Vlaanderen

Lees meer
12/05/2020

U kan u nog aanmelden als vervanger voor zittingen van de ondernemingsrechtbank in onze provincie

Lees meer
12/05/2020

De vervangingslijsten voor de zittingen ondernemingsrechtbank in onze provincie

Lees meer
11/05/2020

Meld u aan als vervanger voor zittingen van de ondernemingsrechtbank in onze provincie

Lees meer
11/05/2020

Sociale bijdragen: wat als het moeilijk wordt?

Lees meer
07/05/2020

Aanbeveling van uw balie tot het gebruik van mondmaskers

Lees meer
04/05/2020

Peter Callens verkozen tot nieuwe voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies

Lees meer
28/04/2020

Een vergaderruimte nodig in deze coronatijden? De raad van de Orde stelt haar vergaderzaal ter beschikking.

Lees meer
28/04/2020

Een affiche van de basisregels tot coronapreventie

Lees meer
27/04/2020

Mondmaskers voor onze advocaten

Lees meer
27/04/2020

Rechtbank van eerste aanleg bezorgt vanaf 4 mei vonnissen via digitale weg

Lees meer
25/04/2020

U bent cyberverzekerd sinds 22 april

Lees meer
24/04/2020

Vacature | Rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Lees meer
24/04/2020

Vacature | Rechter in de arbeidsrechtbank Gent

Lees meer
24/04/2020

Vacature | Rechter in de ondernemingsrechtbank Gent

Lees meer
24/04/2020

Samenvatting van het overleg met de korpsoversten

Lees meer
24/04/2020

Opinie | Pleiten in tijden van corona

Lees meer
23/04/2020

De algemene vergadering kiest op 4 mei een nieuwe voorzitter van de OVB

Lees meer
23/04/2020

Nieuwe beroepsopleiding vanaf 2020 - 2021

Lees meer
22/04/2020

De resultaten van onze rondvraag 2020. Wat leren we van u?

Lees meer
21/04/2020

Hartverwarmend: zoon van advocaat geeft het beste van zichzelf voor de zorgverleners

Lees meer
21/04/2020

Dien tijdig uw gemotiveerd verzoek in voor een vrijstelling van de permanente vorming

Lees meer
17/04/2020

We laten de moed niet zakken

Lees meer
17/04/2020

CJB Kortrijk organiseert webinars

Lees meer
16/04/2020

Termijn proefabonnement Jura verlengd

Lees meer
15/04/2020

Termijn proefabonnement Jurisquare verlengd

Lees meer
14/04/2020

Curatoren | Audit verzekering BA gerechtelijke mandaten

Lees meer
09/04/2020

Mag ik als advocaat gebruik maken van de steunmaatregelen die de overheden voorzien?

Lees meer
09/04/2020

Eerste bijzondere volmachtbesluiten gepubliceerd

Lees meer
08/04/2020

Update: codex deontologie balie West-Vlaanderen

Lees meer
07/04/2020

Zittingen via videoconferentie in onze provincie

Lees meer
03/04/2020

Een hart onder de riem door onze stafhouder

Lees meer
03/04/2020

Aanbod proefabonnement Jurisquare

Lees meer
02/04/2020

Checklist rechtsbijstandsverzekering

Lees meer
01/04/2020

Webinar | Een (opfrissing van de) basiskennis mededingingsrecht

Lees meer
30/03/2020

Ere-advocaat Alain De Caluwe overleden

Lees meer
25/03/2020

Rechtsbijstand in Nederland en 'over de Moerdijk'

Lees meer
24/03/2020

Wat als mijn cliënt geen ondertekend aanvraagformulier kan overmaken ingevolge de coronamaatregelen?

Lees meer
23/03/2020

Verhuis vredegerecht Ieper uitgesteld

Lees meer
23/03/2020

Juridische tweedelijnsbijstand | Uiterste afsluitdatum en uitbetaling

Lees meer
19/03/2020

Wat als u in financiële problemen komt door de coronacrisis?

Lees meer
17/03/2020

Jura voor onze advocaten tijdens de coronacrisis.

Lees meer
17/03/2020

Stafhouder Christian Deleu overleden

Lees meer
16/03/2020

Advocatentegencorona.be

Lees meer
10/03/2020

De excellente advocatuur

Lees meer
10/03/2020

Ondernemingsrechtbank Gent | Derde wijziging dienstregeling 2019 - 2020

Lees meer
08/03/2020

Arbeidsrechtbank Gent | Tijdelijke wijziging dienstregeling kamers K1 en K2

Lees meer
08/03/2020

Contactgegevens parket West-Vlaanderen

Lees meer
06/03/2020

Opinie | Er was eens een advocatenkantoor Atrium.

Lees meer
05/03/2020

Nieuwe inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand vanaf 1 maart 2020

Lees meer
03/03/2020

Uitgesteld! | Bent u voldoende beschermd tegen hackers?

Lees meer
01/03/2020

Arbeidsrechtbank Gent | Griffie afdeling Kortrijk en Roeselare gesloten op maandag- en donderdagvoormiddag

Lees meer
01/03/2020

BudgetInZicht (BIZ) lanceert draaiboek 'CSR In Zicht'

Lees meer
01/03/2020

ING Privalis organiseert infosessies voor nieuw platform ING Multi Mandate

Lees meer
21/02/2020

Baliebijdrage 2020 voor buitenlandse advocaten goedgekeurd

Lees meer
20/02/2020

1 op 3 advocaten ervaart problematisch veel stress

Lees meer
20/02/2020

(Te)veel advocaten met een tekort aan punten permanente vorming

Lees meer
19/02/2020

Grondwettelijk Hof velt arrest over fonds juridische tweedelijnsbijstand

Lees meer
19/02/2020

Debatavond over de toekomst van de advocatuur

Lees meer
19/02/2020

24 urenstaking in de gevangenis Brugge

Lees meer
13/02/2020

Reglement samenwerkingsverbanden en eenpersoonsvennootschappen

Lees meer
11/02/2020

Mr. Jackie Longeville overleden

Lees meer
11/02/2020

24 urenstaking in de gevangenis Brugge

Lees meer
10/02/2020

Curatoren | Nieuw model memorie art. 60 FW / XX.153 WER

Lees meer
10/02/2020

Verhuis vredegerecht Ieper

Lees meer
06/02/2020

Verkrijgen van informatie uit bevolkingsregisters en registers burgerlijke stand

Lees meer
06/02/2020

BJB | Wijziging locatie zitdagen afdeling Brugge, nieuwe inkomensgrenzen, attesten en meer

Lees meer
06/02/2020

Dienstregeling rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen 2019 - 2020

Lees meer
06/02/2020

CJB Kortrijk | Foto's nieuwjaarsborrel 2020 @Hangar K

Lees meer
05/02/2020

24 urenstaking in de gevangenis Brugge

Lees meer
05/02/2020

Waarom wordt de baliebijdrage verhoogd? We vroegen het aan onze penningmeester

Lees meer
05/02/2020

Ambtshalve weglating van failliete advocaat onwettig?

Lees meer
05/02/2020

Ere-advocaat Ignace Van de Voorde overleden

Lees meer
31/01/2020

Baliebox met Patricia Scheirlynck

Lees meer
29/01/2020

24 urenstaking in de gevangenis Brugge

Lees meer
28/01/2020

Arbeidsrechtbank Gent | Afdeling Roeselare overgebracht naar de afdeling Kortrijk

Lees meer
27/01/2020

Verzekering BA curatoren

Lees meer
24/01/2020

Inschrijving en actualisering lijst curatoren 2021 tegen uiterlijk 29 februari 2020

Lees meer
24/01/2020

Heeft u vragen over de toepassing van BTW bij de kosten en erelonen van de curator?

Lees meer
22/01/2020

Ere-advocaat Amé Deconinck overleden

Lees meer
22/01/2020

Vademecum voor buitenlandse advocaten

Lees meer
21/01/2020

Staking in de gevangenis Brugge

Lees meer
20/01/2020

Vanaf 18 februari 2020 opnames 'De Rechtbank' in de politierechtbank te Brugge

Lees meer
14/01/2020

Ere-advocaat Paul Verstraete overleden

Lees meer
13/01/2020

Baliebijdrage 2020 goedgekeurd

Lees meer
13/01/2020

CJB Kortrijk | Agenda voorjaar 2020

Lees meer
13/01/2020

Op zoek naar juridische punten? Volg de volledige cyclus in Kortrijk!

Lees meer
13/01/2020

Verhaalbaarheid van de kosten van de derdenrekeningen

Lees meer
10/01/2020

CJWeetjes Brugge | Verslag najaar 2019 & agenda voorjaar 2020

Lees meer
02/01/2020

Rapporteer uw derden- en rubriekrekening tegen uiterlijk 31 januari 2020

Lees meer
02/01/2020

Verhuis dienst overtuigingsstukken Brugge

Lees meer
24/12/2019

Uw stafhouder wenst u fijne feestdagen

Lees meer
22/12/2019

Sensibiliseringscampagne parking gerechtsgebouw II in Kortrijk

Lees meer
22/12/2019

Leidraad kosten en erelonen faillissementen vanaf 1 januari 2020

Lees meer
22/12/2019

Minimumvergoedingen voor stagiairs vanaf 1 september 2020

Lees meer
21/12/2019

CJB Kortrijk zamelt 7897,88 euro in met de Warmste Toga!

Lees meer
18/12/2019

Arrest Raad van State over DPA-deposit. Wat betekent dit voor u?

Lees meer
18/12/2019

Mr. Matthias Crombez overleden

Lees meer
15/12/2019

Ondernemingsrechtbank Gent | Tweede wijziging dienstregeling 2019 - 2020

Lees meer
09/12/2019

Uw balie deed mee aan Bedrijvencontactdagen.

Lees meer
06/12/2019

Nieuw reglement Bureau voor Juridische Bijstand

Lees meer
06/12/2019

Permanentielijsten juridische eerste- en tweedelijnsbijstand 2019 - 2020 online

Lees meer
06/12/2019

24 urenstaking in de gevangenis Brugge

Lees meer
01/12/2019

REA West-Vlaanderen | Vermelding procedure rechtsplegingsdossiers familierechtbank.

Lees meer
01/12/2019

Tevredenheidsenquête griffie rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Lees meer
28/11/2019

Grondige hervorming van de OVB goedgekeurd

Lees meer
28/11/2019

Het volledig programma van 'de warmste toga' op 19 en 20 december 2019.

Lees meer
13/11/2019

Codex deontologie balie West-Vlaanderen

Lees meer
05/11/2019

Save the date | De warmste toga op 19 en 20 december 2019.

Lees meer
31/10/2019

Schrijf u NU opnieuw in voor de juridische eerstelijnsbijstand en ambtshalve aanstellingen tegen uiterlijk 14 november 2019 om 12u.

Lees meer
28/10/2019

Samenvatting overleg commissie CSR Brugge met de magistratuur.

Lees meer
18/10/2019

Terugblik op de openingsconferentie

Lees meer
18/10/2019

Ontvang juridische opzoekingen in uw mailbox.

Lees meer
17/10/2019

Herfstsluiting ING Privalis Brugge & Kortrijk

Lees meer
14/10/2019

Juridische eerstelijnsbijstand | Hoe dien ik mijn verslagen online in?

Lees meer
09/10/2019

CJB Ieper | Najaarsactiviteit - Haunted House ‘Hotel 31’

Lees meer
08/10/2019

Juridische tweedelijnsbijstand | Opmerkingen herleiding tegen uiterlijk 20 oktober 2019.

Lees meer
06/10/2019

Sfeerbeelden openingsactiviteit CJB Kortrijk

Lees meer
06/10/2019

Sfeerbeelden 'dag van de stagiair' 2019

Lees meer
04/10/2019

Grensoverschrijdende samenwerking | Verslag colloquium Canterbury

Lees meer
04/10/2019

Telefonische inlichtingen door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Lees meer
01/10/2019

Evelyn Stevens overleden

Lees meer
11/09/2019

Nieuwe modellen betreffende de minimumnorm boekhoudfiche curatoren.

Lees meer
11/09/2019

Model verzoekschrift en jaarverslag schuldbemiddelaar.

Lees meer
07/09/2019

Kandidaat-stagiairs leggen eed af in Gent

Lees meer
05/09/2019

Waar vind ik de zittingsrollen en permanentielijsten op het nieuw privaat luik?

Lees meer
04/09/2019

Bureau voor Juridische Bijstand | Afsluiting en uitbetaling van uw dossiers.

Lees meer
02/09/2019

Ondernemingsrechtbank Gent | Wijziging dienstregeling 2019 - 2020.

Lees meer
01/09/2019

Diner van de stafhouder verzamelt de stafhouders van onze balie.

Lees meer
30/08/2019

Afscheid van Ann van Privalis.

Lees meer
30/08/2019

BJB | Compendium en inkomstengrenzen wijzigen vanaf 1 september 2019 en meer.

Lees meer
29/08/2019

Vacature voor juridische stafmedewerker (deeltijds) aan onze balie

Lees meer
26/08/2019

Nieuwe modellen verslaggeving in dossiers betreffende bewind.

Lees meer
23/08/2019

Juridische bijdrage | Strafrechtelijk beslag "bij equivalent” op de derdenrekening van het advocatenkantoor.

Lees meer
22/08/2019

Curatoren | Model jaarverslag en minimumnorm boekhoudfiche vanaf 1 september 2019.

Lees meer
21/08/2019

Bureau voor Juridische Bijstand | Geactualiseerd aanwezigheidsattest.

Lees meer
20/08/2019

Overheveling dossiers inzake bewind van het vredegerecht Menen naar de kantons Kortrijk en Izegem.

Lees meer
19/08/2019

Mr. Luc Willaert overleden

Lees meer
13/08/2019

Curatoren | Wijziging procedure verificatie afdeling Brugge vanaf 1 september 2019.

Lees meer
12/07/2019

Permanente vorming | Dien tijdig uw attesten 2018 - 2019 in.

Lees meer
10/07/2019

Juridische tweedelijnsbijstand | Dossiers afsluiten tegen uiterlijk 15 juli 2019.

Lees meer
10/07/2019

U wordt toch ook (opnieuw) lid van CJB Brugge vzw?

Lees meer
05/07/2019

Vakantiesluiting ING Privalis.

Lees meer
03/07/2019

Ondernemingsrechtbank Gent | Werking inleidings- en pleitkamers vanaf 1 september 2019.

Lees meer
03/07/2019

Dienstregeling | Ondernemingsrechtbank Gent 2019 - 2020.

Lees meer
02/07/2019

REA West-Vlaanderen | Nieuwe werkwijze aanmaak dossiers familierecht vanaf 1 juli 2019.

Lees meer
02/07/2019

Bibliotheek Brugge | 'De 99 eigenzinnige van Betty'.

Lees meer
02/07/2019

Mr. Johan Windels overleden

Lees meer
02/07/2019

Dienstregeling | Arbeidsrechtbank Gent 2019 - 2020.

Lees meer
02/07/2019

Dienstregeling | Arbeidshof Gent 2019 - 2020.

Lees meer
28/06/2019

De resultaten van de verkiezingen.

Lees meer
25/06/2019

Wijziging bijzonder reglement REA West-Vlaanderen.

Lees meer
25/06/2019

Vakantieregeling 2019 | Arbeidsrechtbank Gent.

Lees meer
25/06/2019

Eurolawyers | West - Vlaamse confraters halen mee de winst binnen.

Lees meer
24/06/2019

Enquête | Het zwijgrecht en tactisch omspringen met het bewijsmateriaal door de politie.

Lees meer
24/06/2019

Curatoren | Uniforme richtlijnen procedure begroting kosten en erelonen.

Lees meer
24/06/2019

Curatoren | Regeling procedure verificatie.

Lees meer
20/06/2019

Sfeerverslag van de pleitwedstrijd aan onze balie

Lees meer
19/06/2019

Juridische tweedelijnsbijstand | Afsluitdatum dossiers en vakantieregeling.

Lees meer
19/06/2019

Rechtbanken | Vakantieregeling 2019.

Lees meer
17/06/2019

Arbeidsrechtbank Gent | Overbrenging griffie afdeling Roeselare naar afdeling Kortrijk.

Lees meer
12/06/2019

Oud-stafhouder Emmanuel Aspeele overleden

Lees meer
07/06/2019

Grondwettelijk Hof velt arrest over volgappel beklaagde.

Lees meer
07/06/2019

CJB Ieper | Stel u kandidaat voor het bestuur.

Lees meer
07/06/2019

Vakantieregeling 2019 | Vredegerechten en politierechtbanken West-Vlaanderen.

Lees meer
07/06/2019

Vakantieregeling 2019 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

Lees meer
07/06/2019

Vakantieregeling 2019 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Lees meer
07/06/2019

Laureaten pleitwedstrijd eerstejaarsstagiairs.

Lees meer
07/06/2019

Tentoonstelling: Home Sweet Home | Harelbeke

Lees meer
04/06/2019

Minimumvergoedingen voor stagiairs vanaf 1 september 2019

Lees meer
29/05/2019

De baliebox met Rik Crivits

Lees meer
27/05/2019

Vakantieregeling 2019 | Familie- en jeugdsectie hof van beroep Gent.

Lees meer
27/05/2019

Vakantieregeling 2019 | Ondernemingsrechtbank Gent.

Lees meer
27/05/2019

Ondernemingsrechtbank Gent | Wijziging dienstregeling 2018-2019.

Lees meer
27/05/2019

Vakantieregeling 2019 | Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Lees meer
24/05/2019

Departement eerstelijnsbijstand | Vanaf 1 juli 2019 online verslagformulier.

Lees meer
23/05/2019

Foto's Vlaams Pleitjuweel 2019.

Lees meer
22/05/2019

Minimumnorm boekhoudfiche faillissementen.

Lees meer
16/05/2019

RegSol | Opvolging neerlegging proces-verbaal van verificatie.

Lees meer
15/05/2019

CJB Brugge | Balie West goes advocatenrun.

Lees meer
07/05/2019

Juridische tweedelijnsbijstand | Fiscale fiche & controle rekeningnummer tegen uiterlijk 15 mei 2019.

Lees meer
30/04/2019

Finalisten pleitwedstrijd stagiairs 2019 gekend.

Lees meer
29/04/2019

Lijst curatoren 2020 & lijst curatoren onbeheerde nalatenschappen: inschrijven tegen uiterlijk 30 april 2019.

Lees meer
26/04/2019

Magistratuur & Maatschappij organiseert een justitiedebat op 10 mei 2019.

Lees meer
18/04/2019

Chatbot Marie | hoe kan ik als advocaat gevonden worden?

Lees meer
16/04/2019

Secretariaat afdeling Brugge uitzonderlijk gesloten op 18 april 2019.

Lees meer
16/04/2019

Uitnodiging: afscheidsdrink mevr. Iris Devreker (ING Privalis Brugge) op 29 april 2019.

Lees meer
10/04/2019

Wereldprimeur | Vlaamse balies lanceren chatbot om de juiste advocaat te vinden.

Lees meer
05/04/2019

Wet op de rechtsbijstand goedgekeurd

Lees meer
19/03/2019

Lijst curatoren onbeheerde nalatenschappen inschrijven tegen 30 april 2019.

Lees meer
19/03/2019

CJB Brugge | CJWeetjes februari 2019

Lees meer
18/03/2019

Wijze van betaling verzekeringspremie curatoren.

Lees meer
14/03/2019

Telefonische inlichtingen van de griffies

Lees meer
14/03/2019

Rookverbod in alle cafetaria's van de balie.

Lees meer
08/03/2019

Enkele mededelingen met betrekking tot het ereloon van de curator.

Lees meer
06/03/2019

Permanentielijst bijstand beschermde en te beschermen persoon: inschrijven tegen uiterlijk 21 maart 2019.

Lees meer
06/03/2019

Vacature: plaatsvervangende rechters bij de politierechtbank West-Vlaanderen

Lees meer
06/03/2019

Te vermelden bij betaling verzekeringspremie mandaten ondernemingsrechtbank.

Lees meer
01/03/2019

Een (r)evolutie in het vennootschapsrecht

Lees meer
01/03/2019

CJB Kortrijk | Foto's activiteiten januari - februari 2019

Lees meer
28/02/2019

Laatste dag om aan te sluiten op de bestaande hospitalisatieverzekering zonder wachttijd of medische formaliteiten.

Lees meer
28/02/2019

Draaiboek procedure 1193ter Ger.W

Lees meer
25/02/2019

De balie West-Vlaanderen stelt een DPO aan.

Lees meer
19/02/2019

De baliebox met Brigitte Vander Meulen

Lees meer
05/02/2019

Dienstnota wijzigingen rol- en expeditierechten.

Lees meer
01/02/2019

Inschrijving en actualisering lijst curatoren 2020.

Lees meer
01/02/2019

Bibliotheek Brugge | Uitlenen van boeken niet mogelijk in het eerste kwartaal na aankoop.

Lees meer
01/02/2019

Juridische tweedelijnsbijstand | Afsluiten dossiers 2018 - 2019 en zitdagen.

Lees meer
30/01/2019

REA West-Vlaanderen | Nota onbeheerde nalatenschappen en gerechtelijke bewindvoering vanaf 1 februari 2019.

Lees meer
27/01/2019

CJB Kortrijk | Foto's nieuwjaarsborrel 2019 @Barco.

Lees meer
25/01/2019

Telefonische inlichtingen door administratieve medewerkers en griffiers vredegerechten en politierechtbanken West-Vlaanderen.

Lees meer
17/01/2019

U wil een lokale balie als kwaliteitsbewaker

Lees meer
16/01/2019

In rechte optreden als vereniging voor mede-eigenaars

Lees meer
16/01/2019

Het najaar 2018 van onze conferenties.

Lees meer
15/01/2019

Oud-stafhouder Georges Gheysen overleden

Lees meer
14/01/2019

Baliebijdrage 2019 goedgekeurd.

Lees meer
11/01/2019

Feest voor enkele oud-stafhouders van de afdeling Brugge op 23 februari 2019

Lees meer
09/01/2019

De ontdekkingstocht online moet voor de meeste advocaten nog beginnen

Lees meer
08/01/2019

Nieuw Salduz-reglement.

Lees meer
05/01/2019

De gebiedsomschrijving van de politierechtbanken en vredegerechten in onze provincie

Lees meer
28/12/2018

Op zoek naar juridische punten? Volg de volledige cyclus in Kortrijk!

Lees meer
21/12/2018

Fijne feestdagen van uw stafhouder

Lees meer
18/12/2018

Ere-advocaat en ere-voorzitter André Deceuninck overleden

Lees meer
18/12/2018

De baliebox met Thierry Willems

Lees meer
16/12/2018

De baliebox met Johan Vynckier

Lees meer
13/12/2018

Wenst u een melding te ontvangen van de nieuwe berichten op Henri?

Lees meer
13/12/2018

Baliebibliotheken | Vakantieregeling tussen Kerst en Nieuw.

Lees meer
12/12/2018

Schrijf u NU OPNIEUW (tot 21/12!) in voor ambsthalve aanstellingen, bewindvoering en schuldbemiddeling.

Lees meer
06/12/2018

Tweedelijnsbijstand | verklaring schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling

Lees meer
01/12/2018

Hoeveel advocaten zijn er in West-Vlaanderen?

Lees meer
29/11/2018

Aanwezigheidsattest bij verhoor Salduz

Lees meer
28/11/2018

De baliebox met Rik Devloo

Lees meer
27/11/2018

KB retributie Centraal Register Solvabiliteit (RegSol)

Lees meer
27/11/2018

Vraag m.b.t. onderzoek naar politieverhoren met of zonder tolk

Lees meer
26/11/2018

Jouw kantoorwebsite GDPR-proof maken? Dat doe je zo!

Lees meer
16/11/2018

Het vredegerecht Menen verhuist op 1 december 2018.

Lees meer
14/11/2018

REA Brussel | Overzicht vereiste stukken bij een vordering tot onderhoudsgeld.

Lees meer
13/11/2018

CJB Brugge | CJWeetjes november 2018

Lees meer
10/11/2018

Het reglement rond de baliebijdrage werd goedgekeurd.

Lees meer
10/11/2018

Twaalfjarigen dromen van een toga op de Bedrijvenrally

Lees meer
09/11/2018

De baliebox met Antoine Van Eeckhout

Lees meer
26/10/2018

Pleiten voor de camera? Het kan in West-Vlaanderen

Lees meer
25/10/2018

CJB Kortrijk | Foto's van de sulky-rit

Lees meer
25/10/2018

Open brief van de OVB over de digitalisering van justitie

Lees meer
25/10/2018

Evaluatie KB ereloon en kosten insolventiefunctionaris: excessieve administratiekosten

Lees meer
25/10/2018

Taken van erkend sociaal secretariaat bij faillissement van een klant.

Lees meer
24/10/2018

Opinie | Van papyrus tot computerscherm

Lees meer
23/10/2018

Een praktische leidraad bij het verlenen van tweedelijnsbijstand

Lees meer
21/10/2018

Een consultatieruimte voor onze advocaten in de rechtbank van Ieper

Lees meer
18/10/2018

Opinie | Het failliet van de advocatuur, en de oorzaak ligt vooral bij onszelf

Lees meer
17/10/2018

Reactie OVB m.b.t. de modernisering van de advocatuur

Lees meer
16/10/2018

Vanaf morgen DPA gebruiken in plaats van E-deposit.

Lees meer
16/10/2018

Update uw advocatenkaart om scanstraat in justitiegebouw Brussel te vermijden.

Lees meer
11/10/2018

HENRI is geboren en daar zijn we héél blij om!

Lees meer
09/10/2018

Schrijf u NU in voor 1ste lijns, 2de lijns en ambtshalve aanstellingen

Lees meer
08/10/2018

Openbedrijvendag was een schot in de roos!

Lees meer
05/10/2018

Nieuws uit de hoek van CJB Kortrijk

Lees meer
03/10/2018

Wil u vervangingen doen in onze provincie? Schrijf u in!

Lees meer
02/10/2018

Innovatie aan onze balie. Een videochat voor advocaten.

Lees meer
01/10/2018

CJB Brugge | CJWeetjes september 18

Lees meer
28/09/2018

Haalt Raad van State de vennootschaps-hervormingen onderuit? Of toch niet?

Lees meer
24/09/2018

Foto's van de openingsconferentie 2018

Lees meer
23/09/2018

Net geen 50 jaar geworden.

Lees meer
21/09/2018

De stafhouder wijst op de 'unique selling proposition' van de advocaat

Lees meer
04/09/2018

Openingsrede van de Auditeur-Generaal

Lees meer