Precura en zwangerschap

Gewezen stafhouder Frédéric Busschaert licht toe welke tussenkomsten verleend worden door Precura bij zwangerschap.

 

Van welke tussenkomsten van Precura kan een advocaat behorende tot de balie West-Vlaanderen genieten in het kader van een zwangerschap?

Dit alles binnen het kader van de basiswaarborg (premie betaald via de baliebijdrage); of met andere woorden dit geldt voor elke advocaat.

Onder bevalling wordt begrepen: “normaal of vroegtijdig einde van een zwangerschap van meer dan 6 maanden.”

Na aangifte uiteraard, ontvangt men als premie een vergoeding van 10 x de verzekerde dagvergoeding of in totaal, voor wat de West-Vlaamse balie betreft,  € 1 050.

Voor de volledigheid: Balie West-Vlaanderen koos als enige Vlaamse balie voor het principe “stijgende rente”.  Vandaar dat de dagvergoeding thans € 105 bedraagt in plaats van € 100.

 

Medisch geattesteerde arbeidsongeschiktheid 

In geval van volledige arbeidsongeschiktheid, medisch geattesteerd (onder meer het zogenaamd moeten “plat liggen”), tijdens de periode vóór de bevalling of erna is men, na aangifte, gerechtigd op de gebruikelijke dagvergoeding.

Hiermee wordt uiteraard niet het zogenaamde klassieke “zwangerschapsverlof” dan wel “bevallingsverlof” geviseerd.

De carenzperiode bedraagt 30 dagen.

De aangifte van de arbeidsongeschiktheid dient te gebeuren uiterlijk 14 dagen na aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Deze aangifte wordt best rechtstreeks gericht aan Precura (medical@precura.be).

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.