Billet d’humeur | Vrijheid, welke vrijheid?

De rubriek 'Billet d’humeur' biedt lezers van Henri de mogelijkheid om een maatschappelijk (niet noodzakelijk juridisch) relevant opiniestuk, van maximaal 250 woorden, op Henri te laten publiceren. Lees er hier meer over.

Op onderstaand stuk kan worden gereageerd via henri@baliewestvlaanderen.be.
 

De recente vaccinatiecampagne (in het kader van Covid uiteraard) heeft de confrontatie van twee verschillende visies over het begrip “vrijheid” naar boven gebracht.

Er is enerzijds de vrijheid die hand in hand gaat met enige solidariteit, de collectieve vrijheid als het ware, en anderzijds de absoluut individuele vrijheid, een beetje een restant van de “hippiecultuur”.

De aanhangers van de absoluut individuele vrijheid grijpen het recht op deze vrijheid aan om zich te verzetten tegen de vaccinatie. Hoewel de vaccinatie niet is verplicht stellen zij dat de maatschappelijke druk daartoe dermate groot is en deze druk niet rijmt met hun idee over de vrijheid. Deze overweging speelt vaak een rol bij het weigeren van de vaccinatie. Dit idee van de vrijheid neigt naar een zeker egoïsme.

De solidaire vrijheid steunt op het principe dat de individuele vrijheid stopt daar waar de vrijheid van een ander begint. De vrijheid kan maar absoluut zijn daar waar deze wordt beleefd in solidariteit met anderen. Vanuit dat vrijheidsbeeld kiest men niet voor vaccinatie onder dwang maar wel als vrij persoon om die vrijheid naar een nog hoger niveau te tillen.

Vrijheid, welke vrijheid?

Frédéric Busschaert

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.