Enkele mededelingen met betrekking tot het ereloon van de curator.

Stafhouder Dirk Waeyaert, voorzitter van het departement mandaten en bemiddeling van de balie West-Vlaanderen, ontving onderliggende berichten van de voorzitter met het oog op verspreiding onder de curatoren van de balie West-Vlaanderen.

Procedure begroting K&E: opeisbaar stellen ereloon.

Bij de begroting van de kosten en het ereloon (zowel de kosten, het gewoon als het afzonderlijk ereloon), zullen deze vergoedingen in het vervolg pas als volgt opeisbaar worden gesteld en aan de curator betaalbaar zijn:

  • sluiting bij vereffening: op dezelfde datum als de uitbetaling van de laatste gelden die aan de nuttig gerangschikte schuldeisers in dit faillissement toekomen;
  • sluiting bij gebrek aan actief: op de eerste werkdag na de dag waarop de curator het verzoekschrift tot sluiting bij gebrek aan actief zal hebben neergelegd in het register.

Het staat de curator uiteraard altijd vrij een provisie op de kosten en erelonen te vragen, wat ter beoordeling staat door de insolventierechter. Deze beslissing kadert in een streven naar een gelijke behandeling van alle curatoren in West-Vlaanderen.

Ereloon onroerend goed en forfaitair ereloon.

Het forfaitair ereloon (artikel 9 KB 26.04.2018) zal, indien gevorderd, worden toegekend, ook wanneer de curator in de gelegenheid was een onroerend goed te realiseren en een ereloon te bekomen zoals bepaald in artikel 8 KB 26.04.2018.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.