Nieuwe modellen verslaggeving in dossiers betreffende bewind.

Stafhouder Johan Decadt, lid van de commissie bewindvoerders van de OVB en voorzitter van de gelijknamige commissie van de balie West-Vlaanderen, vestigt de aandacht op het KB van 29 juli 2019 dat verscheen in het Belgisch Staatsblad.

De “oude” modellen voor verslaggeving bewind (KB 31 augustus 2014) worden opgeheven en vervangen door nieuwe modellen. Deze vindt u onder de documenten.

Inhoudelijk lijkt er weinig verandering in de wijze van verslaggeving vast te stellen.  Er is rekening gehouden met de laatste reparatiewet van 21 december 2018, in werking getreden op 1 maart 2019.

Nieuw is dat bewindvoerders die een pupil hebben in het regime bijstand een model moeten volgen voor het periodiek verslag, hetgeen voorheen niet het geval was. Bijstandsregime komt niet courant voor; er zijn drie modellen: één voor de persoon, één voor de goederen en één voor de combinatie persoon en goederen.

Ook nieuw:  er mag geen gebruik meer gemaakt worden van het model verzoekschrift aanvraag bewindvoering dat sinds het KB van 31 augustus 2014 in voege was. Reden: het verzoekschrift is niet langer conform met de vermeldingen van het (nieuwe) artikel 1240 Ger. W. die moeten opgenomen worden in elk inleidend verzoekschrift.

Verder is er een nieuw model van omstandige geneeskundige verklaring conform art 1241 §1, 1 Ger. W gevoegd als achtste (maar niet genummerde) bijlage aan het KB van 21 augustus 2019, te gebruiken door geneesheren bij indiening verzoekschrift voor maatregelen van rechterlijke bescherming.

Tot slot komt er nog meer verandering in het bewind, want vanaf 1 januari 2020 moeten alle verzoekschriften digitaal neergelegd worden via het centraal register van de bescherming van personen (art 1249/3 lid 1 Ger. W.).  Of het centraal register op deze datum operationeel zal zijn, is nog niet zeker.