HENRI is geboren en daar zijn we héél blij om!

Vandaag lanceren we de eerste editie van HENRI, het nieuwe digitale magazine van onze balie West-Vlaanderen. Jean-HENRI Vande Walle was in 1835 de allereerste stafhouder op West-Vlaamse bodem. Vandaar de naamkeuze van het eerste échte kindje van onze nieuwe balie. Zoals bij elke geboorte zal ook HENRI de tijd moeten krijgen om op te groeien en zijn rol te ontdekken aan onze balie, maar daar lijkt hij volgens mij alvast helemaal klaar voor.

De bomen door het bos nog zien.

Toen ik de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor het departement communicatie aan de, toen nog, balie Kortrijk, kregen we heel vaak opmerkingen van onze advocaten over de toestroom van informatie via e-mail van zowel de balie als de OVB. De vele berichten zorgen ervoor dat u als advocaat, ofwel de bomen door het bos niet meer ziet, ofwel de moed verliest om alle berichten nog effectief door te nemen.

Nu we de krachten bundelden in onze nieuwe balie West-Vlaanderen, blijkt die stroom aan informatie of berichten, bedoeld voor u als advocaat, nog een stuk groter te worden. Zo goed als élke dag zijn er wel berichten die we zouden kunnen delen of verspreiden. We willen u echter een tsunami aan berichten allerhande besparen. Aan de andere kant willen we u ook geen informatie weerhouden die belangrijk kan zijn én natuurlijk begrijpen we ook dat, bijvoorbeeld, de conferenties u graag vaak willen duidelijk maken dat zij een leuke activiteit of een permanente vormingssessie organiseren waaraan u kan deelnemen. Engagement vlakt immers snel af als blijkt dat mogelijke deelnemers niet bereikt kunnen worden. Daarom startten we dit jaar met het bundelen van berichten via onze nieuwsbrieven. Dat werkt, zo blijkt uit de leesresultaten, vrij goed, maar toch blijken ook soms uitnodigingen of oproepen te verdwalen tussen de rest van de inhoud. We kunnen u als advocaat niet verplichten om de volledige nieuwsbrief te lezen. Voor de conferenties is het ondertussen soms wat in de haren krabben hoe ze u als advocaat best kunnen bereiken zonder u te moeten stalken met e-mails (een tip, volg ze op hun sociale media).

Een e-mail en een website.

We zochten een oplossing en hopen deze te hebben gevonden in HENRI. HENRI bestaat uit twee onderdelen, een e-mail en een website.

HENRI zal via e-mail, het eerste luik, worden verspreid. Aanvankelijk zal iedereen het digitaal magazine integraal ontvangen, maar er is een innovatief modulesysteem voorzien waarbij u via een opt – outsysteem, zal kunnen afvinken welke soorten berichten u liever niét ontvangt in uw HENRI. Een eenvoudig voorbeeld: indien u in Veurne werkt, en u wenst énkel de berichten te ontvangen van de conferentie van Veurne, dan zal dat kunnen. U kan dan de berichten van andere conferenties afvinken. Op deze manier hopen we dat u alle informatie, die in uw ‘gepersonaliseerde’ HENRI zal zitten, ook interessant zal vinden. Nog dit, berichten van de stafhouder zal u niet kunnen afvinken : ).

Een tweede luik van HENRI is de website of ‘landingspagina’. Deze website www.henribaliemagazine.be zal de pagina vormen waar u de meeste van de berichten integraal zal kunnen lezen. Sommige berichten zullen niet online worden gepubliceerd (zoals een gericht bericht van de stafhouder) en de meeste van de berichten zal u ook online kunnen delen via sociale netwerkwebsites. U zal er trouwens ook alle berichten kunnen nalezen die u heeft afgevinkt in uw HENRI, want op de landingspagina komen alle berichten terecht.
Hopelijk surft u binnenkort zonder meer regelmatig naar de website, om op de hoogte te blijven.

HENRI wordt opgevoed door ons allemaal.

HENRI moet van bij zijn geboorte al erg polyvalent zijn. HENRI zal niet alleen berichten omvatten die informatief zijn, maar zal ook de baliekrant, die in de afdelingen Kortrijk en Ieper een lange traditie kende, vervangen. Dat vergt meteen een stevige uitdaging.

De baliekrant was destijds een heel mooi project, maar was de afgelopen jaren in comateuze toestand beland. De redactie bestond, maar werkte niet meer. Er was steeds minder animo om artikelen te schrijven en als er deadlines waren, werden die zo goed als steeds verstreken. Het was duwen en trekken om de krant gevuld te krijgen; we moeten daar eerlijk over zijn. Nochtans, ik kan me moeilijk voorstellen dat in onze beroepsgroep, waar schrijven toch tot onze core business behoort, er aan onze balie weinig advocaten zouden zijn die graag in de pen kruipen om een artikel, standpunt of bijdrage aan te leveren.

Daarom veranderen we het geweer van schouder.
De papieren baliekrant verdwijnt in haar oude vorm en gaat op in het digitale magazine HENRI. Artikelen of andere bijdragen van onze advocaten zullen voortaan ad hoc worden opgenomen in HENRI als ze beschikbaar zijn of worden aangeleverd. Dat kan een column, een leuk interview of zelfs een juridische bijdrage zijn. Als u een ei kwijt wil, kan u dus bij HENRI terecht. Of misschien bent u een getalenteerd fotograaf in uw vrije tijd of wil u een review schrijven over een leuk boek? Of u neemt een innovatief initiatief met uw kantoor? Kan ook!
Of wie weet wordt HENRI in de toekomst vooral ook veel videomateriaal? Misschien zijn er advocaten aan onze balie die graag bezig zijn met monteren en maken van filmpjes? Welke advocaat vlogt? Why not, het kan allemaal.
Bezorg het maar aan HENRI (henri@baliewestvlaanderen.be).

HENRI wordt als het ware een soort platform voor de West-Vlaamse advocaat en HENRI zal ook goed zorgen voor uw creatie.
Als u iets publiceert in of maakt voor HENRI, zal dit worden gepubliceerd op de website en worden opgenomen in de e-mailversie van HENRI. Het zal dus meteen stevige ruchtbaarheid krijgen. Uw artikel zal immers verspreid worden aan 1500 advocaten én u zal het ook kunnen delen via de beschikbare sociale netwerken. U weet natuurlijk ook dat een juridische bijdrage vandaag online een pak meer gelezen wordt dan als het in een gespecialiseerd tijdschrift terecht komt.

Let wel, we zullen niet zomaar publiceren wat binnenkomt.
Er volgt steeds een check up van uw bijdrage.

Er komt ook geen papieren versie van HENRI, we gaan onze weinig resterende bomen proberen te sparen. Bovendien is daar in deze digitale tijden ook geen echt noodzaak meer toe. Wie HENRI op papier wil lezen, kan natuurlijk steeds de e-mailversie afdrukken.

We hopen dus dat u als advocaat warm wordt van dit magazine en dat het u creatief prikkelt. Dat het uw enthousiasme aanwakkert om in de pen te kruipen, of iets helemaal anders te doen. HENRI zal zeker groeipijnen kennen en opvoeden is vallen en opstaan, maar als we allemaal samen goed voor HENRI zorgen, ben ik ervan overtuigd dat het magazine een mooie toekomst tegemoet gaat.
We gaan ervoor!

Bram Vandromme
Voorzitter Departement communicatie en IT