"Mij niet bellen" | Ook bij ondernemingsrechtbank voortaan beschikbare pleitdatum online | En andere tips voor een snelle rechtsbedeling

Ook de ondernemingsrechtbank Gent zet voortaan de beschikbare pleitdata van alle kamers online op rechtbanken-tribunaux.beU gaat naar de rubriek “de rechtbank” en daarna vindt u deze terug onder de rubriek “Organisatie” in de kolom links.

Ook sommige andere rechtbanken doen dit reeds, u vindt deze informatie terug in de communicatiecode.
 

De ondernemingsrechtbank streeft ernaar om ondanks het capaciteitsgebrek waar men mee kampt, de doorlooptijden voor de rechtzoekende beperkt te houden. Het is dan ook van belang de verleende pleitdatum te respecteren, ofte minstens de rechtbank tijdig te verwittigen indien er iets tussenkomt, zodat de vrijgekomen capaciteit nuttig opgevuld kan worden met een andere zaak.

Daags voor de zitting of zelfs op de zitting meedelen nog bijkomend te willen concluderen en/of om een of andere reden zomaar om uitstel verzoeken, daar waar dit al veel eerder had kunnen worden opgemerkt of gevraagd, is uiteraard niet aanvaardbaar. Kennelijk zou dit regelmatig voorkomen en dit gewoon omdat men vergeten is tijdig de agenda te checken en pas daags voor de zitting vaststelt dat men nog wil onderhandelen of bijkomend concluderen. In het belang van ons allen, en in het bijzonder ook de rechtszoekende: doe dat niet!

De voorzitter wijst verder ook op het te laat opwerpen van verdelings- of bevoegdheidsincidenten. Dergelijke zaken moeten bij aanvang worden gemeld, en niet pas nadat reeds conclusietermijnen worden verleend. Vraag dus niet te gemakkelijk automatisch een conclusiekalender en pleitdatum.

Als er toch nog laattijdig dergelijk incident mocht opgeworpen na toepassing van artikel 747 Ger. W., neem dan contact met rechtbank en tegenpartij om hierop te wijzen, mogelijk kan de behandeling hiervan dan nog procedureel worden afgestemd.

Uit diverse informatiebronnen blijkt dat ondernemers (en ongetwijfeld ook niet-ondernemers) bij de afhandeling van gerechtelijke geschillen het meest belang hechten aan de snelheid waarmee ze een uitspraak of een oplossing kunnen krijgen.

U wordt dus gevraagd met deze zaken rekening te houden "zodat we allen samen kunnen werken aan het bespoedigen van de beslechting van gerechtelijke geschillen, al dan niet via alternatieve geschillenbeslechting" aldus de voorzitter.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.