Statuten advocatenvennootschappen: tips voor een vlotte goedkeuring

Confraters die via een eenpersoonsvennootschap werken of deel uitmaken van een associatie, weten het ongetwijfeld: per 31 december 2023 moeten de statuten van deze vennootschappen in lijn gebracht zijn met het nieuwe WVV. Notariskantoren draaien op volle toeren om alles tijdig rond te krijgen.

U weet natuurlijk ook dat u als advocaat verplicht bent om de ontwerpen van statuten(wijzigingen) voorafgaandelijk aan de stafhouder voor te leggen met oog op nazicht en goedkeuring vanuit deontologisch standpunt. Deze verplichting vloeit voort uit de artikelen 172.1 en 175.2 van de Codex Deontologie voor Advocaten.

Vorige maand deden we al een oproep om ons uw ontwerpdocumenten uiterlijk 15 december a.s. te bezorgen via info@baliewestvlaanderen.be voor nazicht. Op die manier hebben wij voldoende tijd om deze na te zien en beschikt ook uw notaris over de nodige tijd om eventuele aanpassingen aan te brengen. Wij doen ons uiterste best om dit proces snel en accuraat af te handelen, maar ook u kunt ons daarbij helpen.
 

Waarop letten we hoofdzakelijk?

 • Vermeldt het artikel over de zetel uitdrukkelijk dat, indien bijkantoren worden opgericht, op dat adres geen contact met het cliënteel mag plaatsvinden, zonder de regels voor tweede kantoren na te leven?
   
 • Zijn enkel natuurlijke personen – advocaten of advocatenvennootschappen toegelaten als aandeelhouder of bestuurder
   
 • Zijn enkel advocaten toegelaten als vereffenaar? Dit is nodig ter vrijwaring van het beroepsgeheim.
   
 • Bevatten de statuten een regeling voor het geval dat de aandeelhouder/ bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest?
   
 • Is er een uitdrukkelijke verwijzing naar de toepasselijke deontologische regels bij wijze van gemeenrechtelijke bepalingen?
   
 • Bevatten de statuten geen verwijzingen meer naar de vroegere afdelingen van de Orde? Wordt met andere woorden overal verwezen naar de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen?
   

Door onze modelstatuten en onze checklist aan uw notaris over te maken, kan u het nazicht door de balie West-Vlaanderen vergemakkelijken. U en uw notaris vinden een aanvaardbare formulering voor bepaalde aandachtspunten in onze modeldocumenten en onze bevattelijke checklist lijst de deontologische vereisten per samenwerkingsverband op.

Goed om te weten: tussen Kerst en Nieuw draaien we op een beperkte bezetting voor het nazicht van de statuten. Wij ronden dus, net zoals u wellicht, graag en in de mate van het mogelijke statutenwijzigingen af voordien.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.