Reglement samenwerkingsverbanden en eenpersoonsvennootschappen

Bijdrage van Rik Crivits (Crivits & Persyn), vicestafhouder en voorzitter departement studie, advies & deontologie van  de balie West-Vlaanderen, en Alain Vanryckeghem (Via Juris Advocatenkantoor), voorzitter departement juridische informatie van de balie West-Vlaanderen.
 

Reglementering samenwerkingsverbanden

De reglementering van de samenwerkingsverbanden van advocaten, is één van de vele zaken die in 2019 wijzigde. De reglementering is terug te vinden in de hoofstukken V.1. en V.2. van de Codex Deontologie voor Advocaten, dit is in de artikelen 170 tot 178ter. De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse balies keurde de wijziging goed op 25 april 2019 (B.S. 13 juni 2019) en restaureerde de tekst al een weinig op 23 oktober 2019 (B.S. 6 november 2019).

In Orde Express van 20 juni 2019 leest u een goede samenvatting van de nieuwigheden. Niet alles is gewijzigd. De basis blijft, waaronder de drie mogelijke vormen van samenwerkingsverbanden tussen advocaten onderling. De opdeling gebeurt naar gelang de intensiteit van de samenwerking. Netwerken beogen alleen wederzijdse doorverwijzing van cliënten door leden naar leden, in een groepering delen de leden de of sommige kosten en advocaten die deel uitmaken van een associatie delen winst en verlies, eventueel beperkt tot een bepaald type dossiers.

Alleen of alleen advocaten

Zolang het gaat om samenwerkingsverbanden waarbij alleen advocaten of advocatenvennootschappen betrokken zijn, moeten deze vóór oprichting in principe worden meegedeeld aan de stafhouder, die wijzigingen kan opleggen. Als hulpmiddel om te controleren of ontwerpstatuten conform de codex zijn, ontwierpen we een checklist. De OVB heeft op haar beurt een model van associatie in de vorm van een BV op haar website geplaatst. Het model houdt ook rekening met de wijzigingen die het gevolg zijn van de invoering van het WVV.

De procedure en voorwaarden voor het oprichten een éénpersoonsvennootschap zijn zeer gelijkaardig. Er is tevens ook een model van statuten voor een (éénpersoons) BV ter beschikking.

Aan de hand hiervan is het voor u en uw notaris vrij eenvoudig de oprichtingsakte voor te bereiden.

De stafhouder vraagt u drie weken vóór de oprichting het ontwerp te bezorgen via info@baliewestvlaanderen.be. Zo er opmerkingen zijn zullen de onderzoekers u deze in die periode laten kennen.

Multidisciplinair

De codex deontologie laat nu ook toe dat advocaten een professionele samenwerking opzetten met niet-advocaten. Het kan gaan om een netwerk of groepering, maar niet om een associatie. Ook projectgebonden samenwerking is voortaan toegelaten.

Zowel in multidisciplinaire netwerken als groeperingen moet de advocaat de “kernwaarden” van de advocatuur en de deontologische regels laten respecteren. De overheden van de balie moeten steeds toegang hebben tot de documenten over de oprichting, de werking, de financiering en het bestuur van deze samenwerkingsverbanden.

Een multidisciplinaire groepering moet vooraf worden goedgekeurd door de stafhouder. De statuten moeten onder meer voorzien dat de advocaat die deel uitmaakt van de groepering volledige toegang moet hebben tot de lijst van cliënten van de niet-advocaten. Hij moet elk belangenconflict met een cliënt van de niet-advocaten vermijden. Een multidisciplinair netwerk moet enkel meegedeeld worden aan de stafhouder, die wijzigingen kan opleggen.

Een projectgebonden tijdelijke samenwerking, in de vorm van een tijdelijke vennootschap tussen advocaten en niet-advocaten, moet vooraf enkel gemeld worden aan de stafhouder.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.