Nieuwe beroepsopleiding vanaf 2020 - 2021

Het reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.2 ‘De beroepsopleiding’ van de Codex Deontologie voor Advocaten werd op 22 april 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe beroepsopleiding wil meer praktijkgericht zijn. Daarom wordt afgestapt van de klassieke ex cathedra opleiding en worden de lessen vervangen door werkcolleges in kleine groepen. De theorie zal via lessen on demand worden aangeboden.

De nieuwe beroepsopleiding bestaat uit 2 luiken dat volgende vakken omvat:

Het eerste luik:

 • deontologie
 • burgerlijk procesrecht
 • strafprocesrecht
 • juridische bijstand

Het tweede luik :

 • communicatie
 • alternatieve geschillenregeling
 • kantoororganisatie
 • fiscale en sociale aspecten
 • ondernemerschap
 • GDPR
 • boekhouding
 • beroepsaansprakelijkheid
 • bijzondere vraagstukken deontologie

Alle stagiairs volgen dezelfde opleiding. Er zijn dus geen keuzevakken meer.

De stagiair moet het bekwaamheidsattest behalen tijdens de eerste 18 maanden van zijn stage, onverminderd de mogelijkheid van onderbreking of schorsing van de stage.

Naast de beroepsopleiding moet de stagiair voor het einde van zijn stage slagen in een door de stageschool georganiseerde pleitoefening.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.