Departement eerstelijnsbijstand | Vanaf 1 juli 2019 online verslagformulier.

Advocaten die deelnemen aan de permanentie betreffende de eerstelijnsbijstand vullen op heden de verslagen in op papier, dit met het oog op uitbetaling van een vergoeding. De verwerking hiervan gebeurt door de balie.

Vandaag stellen wij u het systeem voor waarbij de verslagen elektronisch worden ingediend en verwerkt.

Daartoe worden 2 online formulieren ter beschikking gesteld:

U kunt het verslagformulier openen door op de gewenste link hierboven te klikken.

De formulieren kunnen van om het even waar worden ingevuld, dus ook tijdens de consultatie via uw smartphone of tablet.

Belangrijk: Vanaf 1 juli 2019 zal enkel nog via dit online verslagformulier kunnen gerapporteerd worden en worden papieren verslagformulieren niet langer aanvaard. Voor zittingen waarvoor geen online verslagformulieren worden ingediend, zal geen vergoeding kunnen worden uitbetaald.

De papieren verslagen van de zittingen t.e.m. 30 juni 2019 kunnen tot 1 augustus 2019 afgeleverd worden:

  • op het secretariaat afdeling Kortrijk: de verslagen voor Kortrijk, Roeselare, Waregem en Ieper;
  • op het secretariaat afdeling Brugge: de verslagen voor Brugge, Oostende, Tielt, Torhout, Knokke-Heist en CIB;
  • bij mr. Philippe Libeert: de verslagen voor Veurne en Diksmuide.

Er wordt gestreefd naar een uniforme vergoeding voor de advocaten behorend tot de balie West- Vlaanderen.

Els Leenknecht,
Voorzitter departement eerstelijnsbijstand