Een praktische leidraad bij het verlenen van tweedelijnsbijstand

Nu de provinciale lijst tot inschrijven voor eerstelijnsbijstand, tweedelijnsbijstand en ambtshalve aanstellingen is afgerond, kan u ook hier het compendium over de tweedelijnsbijstand terugvinden dat een praktische leidraad vormt voor een advocaat die hierin optreedt.

De documenten:

Het compendium (laatste update op 1 september 2018).
De bijlagen bij het compendium.
Het aanvraagformulier voor tweedelijnsbijstand.
De inkomensgrenzen die gelden (vanaf 1 september 2018).
Aanduiding van de stukken die u moet verzamelen als advocaat als u zelf een aanvraag wil