Functionele e-mailadressen West-Vlaamse rechtbanken

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Afdeling Brugge
Burgerlijk: WVL.REA.BRU.burgerlijk@just.fgov.be
Correctioneel: WVL.REA.BRU.correctioneel@just.fgov.be
Onderzoek: WVL.REA.BRU.onderzoek@just.fgov.be
Raadkamer: WVL.REA.BRU.onderzoek@just.fgov.be

Familie: WVL.REA.BRU.familie@just.fgov.be
Jeugd: WVL.REA.BRU.jeugd@just.fgov.be

Boekhouding: WVL.REA.BRU.boekhouding@just.fgov.be
Dienst overtuigingsstukken: WVL.REA.BRU.overtuigingsstukken@just.fgov.be
Rollen (inschrijvingen/afschriften):  WVL.REA.BRU.rollen@just.fgov.be

Afdeling Ieper
Burgerlijk: WVL.REA.IEP.burgerlijk.familie@just.fgov.be
Correctioneel: WVL.REA.IEP.correctioneel@just.fgov.be
Onderzoek: WVL.REA.IEP.onderzoek@just.fgov.be
Raadkamer: WVL.REA.IEP.onderzoek@just.fgov.be
Familie: WVL.REA.IEP.burgerlijk.familie@just.fgov.be
Jeugd: WVL.REA.IEP.jeugd@just.fgov.be
Boekhouding: WVL.REA.IEP.boekhouding@just.fgov.be

Dienst overtuigingsstukken: WVL.REA.IEP.overtuigingsstukken@just.fgov.be

Afdeling Kortrijk
Burgerlijk: WVL.REA.KOR.burgerlijk@just.fgov.be
Correctioneel: WVL.REA.KOR.correctioneel@just.fgov.be
Onderzoek: WVL.REA.KOR.onderzoek@just.fgov.be
Raadkamer: WVL.REA.KOR.onderzoek@just.fgov.be
Familie: WVL.REA.KOR.familie@just.fgov.be
Jeugd: WVL.REA.KOR.jeugd@just.fgov.be
Boekhouding: WVL.REA.KOR.boekhouding@just.fgov.be

Dienst overtuigingsstukken: WVL.REA.KOR.overtuigingsstukken@just.fgov.be
Onthaal: WVL.REA.KOR.onthaal@just.fgov.be

Afdeling Veurne
Burgerlijk: WVL.REA.VEU.burgerlijk.familie@just.fgov.be
Correctioneel: WVL.REA.VEU.correctioneel@just.fgov.be
Onderzoek: WVL.REA.VEU.onderzoek@just.fgov.be
Raadkamer: WVL.REA.VEU.onderzoek@just.fgov.be
Familie: WVL.REA.VEU.burgerlijk.familie@just.fgov.be
Jeugd: WVL.REA.VEU.jeugd@just.fgov.be
Boekhouding: WVL.REA.VEU.boekhouding@just.fgov.be
Dienst overtuigingsstukken: WVL.REA.VEU.overtuigingsstukken@just.fgov.be

 

Parket

Afdeling Brugge
Correctioneel parket
Notitiedienst: park.not.brugge@just.fgov.be
Dienst Dagvaarding: parketwvl.brugge.dagvaarding@just.fgov.be
Dienst Strafuitvoering: park.uitv.brugge@just.fgov.be
Dienst Jeugd en gezin: park.jeugd-gezin.brugge@just.fgov.be
Dienst Burgerlijke Zaken: parketwvl.brugge.burgerzaken@just.fgov.be
Dienst Zonder Gevolg: park.zg.brugge@just.fgov.be
Secretariaat Afdelingsprocureur: WVL.Parket.Secretariaat.Brugge@just.fgov.be
Politieparket
Dienst Wegverkeer: wegverkeerbrugge@just.fgov.be
Dienst Aanrijdingen: pol.park.abvw.brugge@just.fgov.be
Dienst Dagvaarding: pol.park.dagv.brugge@just.fgov.be
Dienst Strafuitvoering: pol.park.uitv.brugge@just.fgov.be

Afdeling Ieper
Correctioneel parket
Notitiedienst: notitie.ieper@just.fgov.be
Dienst Gerechtelijk Onderzoek: ger-onderzoek.ieper@just.fgov.be
Dienst Dagvaarding: parketwvl.ieper.dagvaarding@just.fgov.be
Dienst Strafuitvoering: strafuitvoering.ieper@just.fgov.be
Dienst Jeugd/ Burgerlijke zaken: jeugd.ieper@just.fgov.be
Politieparket
Politieparket: politieparket.ieper@just.fgov.be  

Afdeling Kortrijk
Correctioneel parket
Algemeen: WVL.Parket.Secretariaat.Kortrijk@just.fgov.be
Dienst Dagvaarding: parketwvl.kortrijk.dagvaarding@just.fgov.be
Dienst Burgerlijke Zaken: burg.dienst.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit A & C: crim.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit B: bijz.wetgev.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit E: fin.sec.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit F: intrafam.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Uitvoeringen: uitvoering.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Jeugd: jeugd.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Vertalingen: vertalingen.parket.kortrijk@just.fgov.be
Politieparket
Algemeen: politieparketkortrijk@just.fgov.be
Notitiedienst: notitiedienst.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Dienst Uitvoeringen: uitvoeringen.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Dienst Dagvaardingen: dagvaardingen.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Minnelijke schikkingen: MinnelijkeSchikking.PolitieparketKortrijk@just.fgov.be

Afdeling Veurne
Notitiedienst: parket.veurne.notitie@just.fgov.be
Secretariaat Afdelingprocureur: parketsecretariaat.veurne@just.fgov.be
Dienst Jeugd & gezin: parket.veurne.jeugdengezin@just.fgov.be
Dienst Dagvaarding: parketwvl.veurne.dagvaarding@just.fgov.be
Politieparket: parket.veurne.politieparket@just.fgov.be

 

Ondernemingsrechtbank Gent, afdelingen West-Vlaanderen

Afdeling Brugge: orb.brugge.griffie@just.fgov.be
Afdeling Kortrijk: orb.kortrijk.griffie@just.fgov.be
Afdeling Ieper: orb.ieper@just.fgov.be
Afdeling Oostende: orb.oostende@just.fgov.be
Afdeling Veurne: orb.veurne@just.fgov.be
 

Arbeidsrechtbank Gent, afdelingen West-Vlaanderen

Afdeling Brugge: brugge.arb.griffie@just.fgov.be
Afdeling Ieper: ieper.arb.griffie@just.fgov.be
Afdeling Kortrijk: kortrijk.arb.griffie@just.fgov.be
Afdeling Roeselare: roeselare.arb.griffie@just.fgov.be
Afdeling Veurne: veurne.arb.griffie@just.fgov.be
 

Arbeidsauditoraat Gent, afdelingen West-Vlaanderen

Brugge-Veurne: arb.aud.brugge@just.fgov.be
Kortrijk-Ieper-Roeselare: arb.aud.kortrijk@just.fgov.be
 

Vredegerechten West-Vlaanderen

Brugge 1, 2, 3 en 4: vred.brugge@just.fgov.be
Ieper: vred.ieper@just.fgov.be
Izegem: vred.izegem@just.fgov.be
Kortrijk 1 en 2: vred.kortrijk@just.fgov.be
Menen: vred.menen@just.fgov.be
Oostende 1 en 2: vred.oostende@just.fgov.be
Poperinge: vred.poperinge@just.fgov.be
Roeselare: vred.roeselare@just.fgov.be
Torhout: vred.torhout@just.fgov.be
Tielt: vred.tielt@just.fgov.be
Veurne: vred.veurne@just.fgov.be
Waregem: vred.waregem@just.fgov.be


Politierechtbank West-Vlaanderen

Afdeling Brugge: PolitierechtbankBrugge@just.fgov.be
Afdeling Veurne: PolitierechtbankVeurne@just.fgov.be
Afdeling Ieper: PolitierechtbankIeper@just.fgov.be
Afdeling Kortrijk: PolitierechtbankKortrijk@just.fgov.be
 

Arbeidshof Gent, afdeling Brugge

Afdeling Brugge: gentarbeidshof.griffiebrugge@just.fgov.be

 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.