Ho ho hoop | Fijn eindejaar van stafhouder Carmen Matthijs


Waarde confraters

Nu we de eerste koudeprik achter de rug hebben, de cadeaustress stilaan naar het kookpunt stijgt, en we op warme kousenvoeten de kaap van de kortste dag van het jaar net hebben gerond, lijkt het mij het juiste moment om u een hartverwarmende en fijne Kerst toe te wensen.

Geen eindejaarconference - de anekdotes van 2022 schuif ik graag door naar het schrijfcomité van team Revue - maar een boodschap in De Warmste Week, een week in het teken van de strijd tegen kansarmoede.

De lovenswaardige initiatieven van de Conferenties van de Jonge Balie rond het centrale thema van deze mediagenieke week verdienen het om nog eens voor het voetlicht geplaatst te worden. Ze tonen de sociale en warme kant van ons beroep dat doorheen het jaar jammerlijk genoeg geregeld in het nieuws komt bij onenigheid, confrontatie en twist.

Te vaak wordt voorbijgegaan aan het vaststaand feit dat advocaten - in nog meer gevallen - de verdediging op zich nemen van hen die daar zelf onvoldoende geschoold, mondig of doortastend toe zijn. Advocaten hebben zonder twijfel een roeping als helper, verdediger, belangenbehartiger.  Wij zijn zonder meer een beroep met een relevante sociale dimensie.

Het mag dan ook niet verwonderen dat wij de Warmste Week en zij die in onze maatschappij minder kansen krijgen een warm hart toedragen. En dat doen we niet alleen tijdens deze week.

In Henri konden jullie lezen hoe onze balie ook dit jaar ‘European Lawyers in Lesvos’ financieel steunt in hun streven naar juridische bijstand aan vluchtelingen van diverse nationaliteiten in Griekenland en sinds kort ook in Polen voor gevluchte Oekraïners.

Als stafhouder sloot ik mij, op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, in een korte videoboodschap mee aan. Dit jaar in het bijzonder tegen geweld tegen vrouwen in Iran.

Maar ook dichter bij huis wordt alles op alles gezet om kansarmoede te bestrijden. Straks opent in de rechtbank te Brugge het ‘Welzijnsloket’ waar de rechtszoekende voor vragen over relatie- en familiale problemen, schulden en financiën, woonst, verslaving, inkomen… terecht zal kunnen. Er zal informatie of advies (eerstelijns) verleend worden of doorverwezen naar andere diensten die meer gepaste hulp kunnen bieden.

Dit Welzijnsonthaal is een samenwerking tussen onze balie, de rechtbanken en parketten in het gerechtsgebouw Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen en sluit naadloos aan bij onze kernactiviteit.

Ongetwijfeld ga ik hier voorbij aan de belangeloze inzet buiten de schijnwerpers van velen onder u in allerlei organisaties en clubs die onze sociale geëngageerdheid benadrukt en waarvoor ik u prijs en bewonder.

Kansen zien, omarmen, uitbouwen…dat is ook wat wij als raad van de Orde continu overschouwen, evalueren en in standpunten en acties omzetten. De modernisering van de advocatuur is een uiterst actueel thema met verschillende deelaspecten waarover het laatste debat zeker nog niet gevoerd is, maar waar binnenkort wel wetgevende initiatieven kunnen verwacht worden.

Weet dat naast al die uitdagingen en veranderingen, zich op het pad richting toekomst ook altijd kansen voordoen, zich nieuwe wegen aanbieden, altijd wel ergens een Sterre stille blijft staan.

Het komt erop aan om tijdig evoluties te detecteren, nieuwe richtingen te onderzoeken en alternatieven te durven verkennen. Mijn kerstboodschap is er dan ook één van hoop en van kansen die we moeten grijpen.

Geniet van de lichtjes in de kerstboom, de gezelligheid van de vuurkorven in de winkelstraten en vlam tegen kansarmoede.

Ik wens u allen een Warme Week richting Kerst en een hoopvol Nieuw Jaar!
 

Carmen Matthijs
Stafhouder

 

Commentaar

Rik D

Mooi !!!!

Geplaatst op vr, 23/12/2022 - 21:36
Frank Cambien

Geachte Stafhouder,

Dank voor de zeer attente wensen waarvan u als 'prima inter pares' ongetwijfeld de vaandeldrager zal zijn en velen zullen volgen.
Aan u en uw familie ook een zo voorspoedig mogelijk 2023 gewenst.

Geplaatst op za, 24/12/2022 - 14:35

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.