European Lawyers in Lesvos

European Lawyers in Lesvos (ELIL) werd opgericht in 2016 door de CCBE, de Duitse balie en 38 andere Europese balies en advocatenkantoren. Sindsdien leveren een team van Griekse advocaten en andere Europese advocaten-vrijwilligers juridische bijstand aan vluchtelingen in Griekenland. Zo'n 350 vrijwilligers namen al deel en zij boden hulp aan zo'n 15.000 mensen. De juridische hulp wordt verleend op Lesbos, Samos en in Athene en Thessaloniki.

Er was het voorbije jaar onder meer een toename van Afghaanse vluchtelingen. ELIL zette samenwerkingen op touw met opvangcentra voor vrouwen en onbegeleide kinderen. Men verleende ook bijstand bij aanvragen tot herlocatie vanwege vrouwelijke Afghaanse rechters.

Sinds augustus werd ook een project in Polen opgericht om juridische hulp te bieden aan Oekraïners. Men werkt er nauw samen met de Poolse balies, en men focust vooral op de complexere zaken zoals derdelanders of onbegeleide kinderen.

Meer informatie kunt u vinden in de brochure en het jaarrapport.

Balie West-Vlaanderen steunt ook dit jaar dit project, met een bijdrage van 1.000 EUR, om de organisatie te helpen in het voortzetten van haar vitale werk.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.