JustRestart | Jaarlijkse retributie in dossiers collectieve schuldenregeling

Op 2 november 2023 werd JustRestart gelanceerd. Dit centraal register bevat alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de procedure van een collectieve schuldenregeling en bestaat uit 2 luiken:  

  • het publieke luik waar de schuldeisers, de schuldenaars en derden een verzoekschrift of schuldvordering kunnen indienen en het dossier kunnen raadplegen
  • het private luik waar de magistraten, de griffiers en de schuldbemiddelaars het dossier beheren
     

Kosten voor het gebruik van JustRestart

Net zoals bij RegSol, het centraal register voor het beheer van insolventiedossiers, wordt er een retributie geheven voor het gebruik van JustRestart.

Het koninklijk besluit dat deze kost van 75 euro per dossier collectieve schuldenregeling invoert werd op 22 april 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari wordt de retributie telkens van rechtswege aangepast op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex. Het bedrag van de retributie kan tevens, op aanbeveling van de beheerder van JustRestart, worden aangepast door de ministers van Justitie en Economie.

De retributie, verschuldigd door de schuldbemiddelaar, is een administratieve kost waarvan de vergoeding wordt opgenomen in de kostenstaat. De staat van kosten en erelonen wordt vooraf genomen van de boedel waardoor ze ten laste komt van de boedelschuldeisers.
 

In concreto

De retributie is verschuldigd met terugwerkende kracht tot op de dag van de inwerkingtreding van JustRestart, dus 2 november 2023.

De schuldbemiddelaars werden eind vorige maand bericht over de nakende publicatie van het KB. Hierbij wees de beheerder van JustRestart op navolgende belangrijke elementen:

  • Jaarlijkse facturatie: op de verjaardag van de toelaatbaar verklaring van elk dossier, met aanvang op de eerste verjaardag
  • Eindfactuur: te betalen op de laatste verjaardag voor sluiting van het dossier door de griffie. De retributie is integraal verschuldigd voor elk begonnen jaar
  • Jaarlijkse kennisgeving: u ontvangt een waarschuwing voor elke verjaardag
  • Betalingstermijn: 30 dagen na de factuurdatum
  • Onmiddellijke impact voor hybride dossiers: facturatie met terugwerkende kracht voor dossiers waarvan de verjaardag tussen 2 november 2023 en de publicatie van het KB valt
  • Vrijstelling: dossiers die reeds zijn afgesloten op het ogenblik van de publicatie van het KB

Bij vragen kan u terecht bij het team van JustRestart via 02 307 70 30 of info@justrestart.be.
 

Brigitte Vander Meulen
Voorzitter commissie schuldbemiddelaars West-Vlaanderen


 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.