Draaiboek procedure 1193ter Ger.W

Na overleg tussen de insolventiegriffiers en –magistraten werd een draaiboek m.b.t. procedure 1193ter Ger.W. opgesteld. Dit draaiboek betreft de interne werking van de rechtbank, doch mogelijk is het nuttig dat één en ander aan de curatoren bekend is zodat zij hun werkwijze daar op kunnen afstemmen.

Hieronder vindt u een uittreksel van de tekst van het draaiboek, in zoverre deze relevant is voor de curatoren.

Het draaiboek bevat ook een aantal modellen, waarvan de voor de curatoren relevante zijn opgenomen in het uittreksel. We verwijzen in het bijzonder naar de controlelijst procedure 1193ter voor de curator. Deze lijst is een samenvatting van de elementen uit het draaiboek die de curatoren aanbelangen. Zij wordt ter beschikking gesteld louter als hulpmiddel voor de curatoren. Hetzelfde geldt voor de modellen die betrekking hebben op de minimuminhoud van bepaalde akten.

De werkwijze zal worden toegepast vanaf 1 maart 2019, doch met het nodige pragmatisme om lopende verzoeken af te handelen dan wel om een vlotte overstap mogelijk te maken. Vanaf 1 september 2019 wordt strikt de hand gehouden aan de nieuwe werkwijze.