KB inzake BJB-vergoeding gepubliceerd

Waarde confraters

De uitbetaling van de u toekomende BJB-vergoeding 2021-2022 laat op zich wachten.

De OVB deelt uiteindelijk mee dat het KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand werd gepubliceerd.

In principe zal uitbetaling volgen 10 dagen na publicatie; evenwel kan de bevoegde minister via MB overgaan tot vervroegde uitbetaling.

De waarde van een punt werd vastgelegd op 90,36 EUR.

Ik bericht u verder.

Filip Mourisse
Voorzitter BJB West-Vlaanderen
 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.