Corona laatste update: 30/09/2021

Actuele maatregelen van de balie en justitie in verband met het coronavirus

Laatste update: 30 september 2021, 12u30
 

Overzicht:

 1. Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, arbeidsrechtbank Gent, politierechtbanken en vredegerechten West-Vlaanderen, parket West-Vlaanderen, arbeidsauditoraat Gent
 2. Arbeidshof Gent
 3. Hof van beroep Gent
 4. Andere rechtbanken
 5. Balie en BJB
 6. Diverse informatie
   
1) Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, arbeidsrechtbank Gent, politierechtbanken en vredegerechten West-Vlaanderen, parket West-Vlaanderen, arbeidsauditoraat Gent (laatste update 14 september 2021, 18u)

Deze instanties maakten een gemeenschappelijke communicatie op die u hier kunt terugvinden, en die als volgt kan worden samengevat:

 • Iedereen die zich in het gerechtsgebouw verplaatst, is verplicht een mondmasker te dragen dat de neus en de mond volledig bedekt. Dit geldt ook voor een verplaatsing in de zittingzaal.
 • Wie neerzit in de zittingzaal mag het mondmasker afnemen, tenzij de voorzitter van de kamer anders beslist.
 • Tijdens het pleiten mag je het mondmasker afnemen, tenzij de voorzitter van de kamer anders beslist.
 • Respecteer steeds de regels van de social distancing: bewaar minstens 1,5 meter afstand van de anderen.
 • Volg de (lokale) richtlijnen van de gebouwenbeheerder, de voorzitter van de kamer of de zaalwachter stipt op.
 • Ontsmet of was je handen vooraleer de zittingzaal binnen te gaan.
   
2) Het arbeidshof (laatste update 14 september 2021, 18u)

De veiligheidsvoorschriften die sinds 19 oktober 2020 van toepassing waren in het arbeidshof Gent werden aan een update onderworpen. U kan deze hier raadplegen. Inzake het verloop van de zittingen werd het volgende bepaald:

 • Wanneer een uitstel zich opdringt in een zaak, en i.g.v. een akkoord onder de partijen hierover is, gelieve ten spoedigste en tijdig de griffie hiervan te verwittigen. Het zich naar de zitting begeven in huidige tijden enkel met het oog op het vragen van een uitstel is geen essentiële verplaatsing.
   
 • Bij het betreden van de zittingszaal/raadkamer (mondmasker verplicht) dienen de handen ontsmet. Er is handgel in de zittingszaal/raadkamer voorhanden.
   
 • De zaken worden (zo veel als mogelijk) opgeroepen op uur om te vermijden dat er teveel mensen tegelijk aanwezig zijn in de zittingszaal. U kan dus voorafgaand en kort voor de zitting een bericht (brief, mail of telefoon) krijgen van een wijziging van uur. De e-mails worden via een no-reply adres (justx-do-not-reply@just.fgov.be) in de regel verzonden aan uw persoonlijk e-mailadres dat werd gebruikt bij neerlegging via e-deposit/DPA-deposit, of, bij gebreke ervan, hetwelk wordt vermeld op www.advocaat.be.

  Het is belangrijk dat u de nodige voorzieningen treft in uw mailprogramma om mails afkomstig van voormeld mailadres niet als spam te beschouwen. U kan (en i.g.v. uurwijziging, daags nadat u hiervan bericht mocht ontvangen) op de website www.rechtbanken-tribunaux.be, tabblad “Uw dossier” - via het rolnummer - opzoeken op welk tijdstip uw zaak effectief zal behandeld worden -> wanneer u enkel zoekt via de optie “datum van de zitting” of via de “kamer” kan u ook zien welke pleitduur er voor uw zaak wordt voorzien. Tenslotte kan u op de website ook een lijst raadplegen van de advocaten die tussenkomen in de zaken vastgesteld op die zittingsdatum.
   
 • De aanwezige partijen en/of raadslieden/volmachtdragers moeten tijdens de uiteenzetting altijd achter de banken blijven en minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar. Het is niet toegelaten zich te begeven naar het pupiter van de voorzitter en de griffier. De mondmaskers blijven op tijdens de pleidooien.
   
 • Eventuele (aanvullende) stukkenbundels en zittingsnota’s moeten vóór de zittingsdag worden neergelegd, hetzij ter griffie doch bij voorkeur per e-Deposit/DPA-deposit.
   
 • In de mate van het mogelijke wordt gevraagd dat de partijen vertegenwoordigd worden door hun raadsman/of volmachtdrager. Eventuele derden die de zittingen wensen bij te wonen dienen achteraan in de zittingzaal plaats te nemen en de regels van mondmaskerplicht en social distancing op te volgen.
   
 • Bij het verlaten van de zaal mogen partijen, raadslieden/volmachtdragers derden elkaar niet kruisen. Aanwezige richtlijnen dienen gevolgd.
   
3) Het hof van beroep (laatste update 30 september 2021, 12u30)

De eerste voorzitter van het hof van beroep Gent laat weten dat er vanaf 1 oktober 2021 nieuwe richtlijnen gelden. Het is, hoewel sterk aanbevolen wanneer de afstandsregels niet kunnen worden gerespecteerd, niet langer verplicht om een mondmasker te dragen.

 

4) Andere rechtbanken (laatste update 6 mei 2021, 18u)

De OVB probeert de laatste stand van zaken van de verschillende ressorten te verzamelen op het privaat luik.

Het overzicht van de OBFG (avocat.be) vindt u hier.


De laatste maatregelen van het College van hoven en rechtbanken vindt u hier.

De Raad van State licht de maatregelen toe op zijn website.


De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen licht in een beschikking van 6 mei 2021 de maatregelen toe.
 

  5) Balie en BJB

  Eerstelijnsbijstand

  Rechtzoekenden kunnen telefonisch of via onze 'coronachat' een gratis advies in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand bekomen. In Oostende, Tielt, Torhout en Knokke-Heist vinden opnieuw zitdagen plaats. Meer informatie vindt u hier.

  Tweedelijnsbijstand

  De fysieke zitdagen worden opgeschort tot nader order met uitzondering van de zitdagen in Brugge, Kortrijk, Oostende en Veurne, zij het onder strikte voorwaarden.

  In de huidige omstandigheden is het niet altijd evident om een ondertekend aanvraagformulier in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand te bekomen van de rechtzoekende. Lees er hier meer over.

  Secretariaat en bibliotheek

  De secretariaten van de balie, het BJB en de baliebibliotheken zijn opnieuw dagelijks open.

   

  6) Diverse informatie

  Hoe doe ik aangifte van arbeidsongeschiktheid ingevolge COVID-19?

  Een overzicht van de te ondernemen stappen vindt u hier.

  Uw beroepsgeheim

  Wat als u als advocaat ziek bent geworden en de overheid informeert naar de identiteitsgegevens van de personen waarmee u recent contact heeft gehad? Moet u in dat geval uw beroepsgeheim inroepen? Of primeert het hoger belang? Lees er hier meer over.

  Witwas

  De Cel voor Financiële Informatieverwerking heeft een nota uitgebracht over de gevolgen van de COVID-19 crisis op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarin wijst de CFI op nieuwe vormen van criminaliteit die zij heeft waargenomen.

  Advocatenkantoren moeten op hun hoede zijn. Vreemde verzoeken, zeker van nieuwe cliënten, vooral wanneer men u vraagt geldtransferten te laten lopen via uw derdenrekening, verdienen uw bijzondere waakzaamheid.

   

  Reactie toevoegen

  De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.