Afwijking beroepsgeheim bij besmetting COVID-19

Als iemand positief test op het coronavirus, vraagt de overheid aan betrokkene met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. Die contactpersonen worden dan eventueel gecontacteerd of bezocht.

Maar wat als u als advocaat ziek bent geworden en de overheid informeert naar de identiteitsgegevens van de personen waarmee u recent contact heeft gehad? Moet u in dat geval uw beroepsgeheim inroepen? Of primeert het hoger belang?

In het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020 werd het KB nr. 44 betreffende de gegevensverwerking door Sciensano gepubliceerd dat bepaalt dat het contactonderzoek een afwijking vormt op het beroepsgeheim conform art. 458 Sw. Dat betekent dat vrije beroepsbeoefenaars die besmet zijn met COVID-19 nu kunnen meewerken aan het contactonderzoek. Zij kunnen aan de contacttracers meedelen wie zij de voorbije dagen hebben gezien, ook wanneer deze contacten plaatsvonden in het kader van hun professionele activiteiten, zonder dat zij hiermee hun beroepsgeheim schenden.

Advocaten mogen in voorkomend geval de hoogstnoodzakelijke informatie, en zo beperkt mogelijk in de tijd, meedelen zodat de overheid het contactonderzoek kan uitvoeren ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.

Alle andere vertrouwelijke informatie blijft beschermd door het beroepsgeheim.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.