REA Brussel | Overzicht vereiste stukken bij een vordering tot onderhoudsgeld.

De familierechters bij de rechtbank van eerste aanleg Brussel hebben een lijst opgesteld met de voor te leggen stukken bij een vordering tot onderhoudsgeld. Dit document zal voortaan op de inleidingszitting aan de partijen of hun advocaten worden meegegeven. De rechtbank behoudt zich de mogelijkheid voor om bij gebreke aan de vereiste stukken de zaak op de rechtsdag niet in staat te achten of deze te verdagen.

De familierechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg Brussel blijft ook inzetten op de mogelijkheden tot alternatieve geschillenafhandeling.

Hier leest u de brief van voorzitter Alfred Vanwinsen aan stafhouder Peter Callens van de Nederlandstalige Orde van advocaten bij de balie te Brussel.