Mr. Marie Dedeurwaerdere is vertrouwensadvocaat van onze balie

Op aansturen van de Orde van Vlaamse Balies wil de advocatuur inzetten op ondersteuning van de mentale gezondheid van advocaten. Binnen elke balie worden door de Orde één of meer vertrouwensadvocaten aangeduid om die taak op zich te nemen. Voor Balie West-Vlaanderen is dat Mr. Marie Dedeurwaerdere. 
 

Dag Marie, jij bent de kersverse "vertrouwensadvocaat" voor Balie West-Vlaanderen. Wat houdt dit juist in?

Marie: Wanneer een confrater nood heeft aan een vertrouwelijke babbel, of een informeel gesprek, omdat hij/zij  het bos door de bomen niet meer ziet of te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag of een grensoverschrijdende situatie van een confrater wenst aan te kaarten, dan kan hij/zij vanaf nu terecht bij een vertrouwensadvocaat.


Op welke manier kunnen jullie helpen of ingrijpen?

Marie: Wij zijn er om te luisteren, te steunen, te adviseren en door te verwijzen indien nodig. Een advocaat kan ook vragen dat de vertrouwensadvocaat optreedt als bemiddelaar/verzoener tussen alle betrokken partijen.


Wordt met de informatie die jullie vernemen iets concreets gedaan?

Marie: Ik ben gehouden aan het beroepsgeheim en zal dus geen actie ondernemen zonder uitdrukkelijk mandaat.


Welke opleidingen heb je gevolgd?

Marie: De OVB voorzag in drie opleidingen:
- een algemene opleiding van professor Liesbeth Stevens
- een opleiding rond suïcidepreventie door het VLESP
-  een praktische opleiding van Crime Control rond omgaan met grensoverschrijdend gedrag (dader en slachtoffer)

Ook in 2022 zullen er nog enkele opleidingen volgen.


Denk je dat er een grote toevloed aan tussenkomsten zal zijn?

Marie: In 2019 werd een welzijnsenquête afgenomen. Uit deze enquête is gebleken dat net geen 90% (89,68 %) van de respondenten stress op het werk heeft. Twee derde van hen ervaart dat als een probleem en 16,30% zegt geen plezier meer in zijn/haar werk te hebben.

5% van de respondenten kwam reeds in aanraking met ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. Bij 67% gebeurde dat door een meerdere. 85% van hen maakte er geen melding over.

9% van de respondenten wordt gepest op het werk. Maar liefst bijna de helft wordt gepest door een meerdere. 22% krijgt te maken met agressie, pesten en ongewenst gedrag van derden. Van het pestgedrag wordt geen melding gemaakt uit angst voor repercussies of om niet ernstig genomen te worden.

Dus dat zijn ronduit verontrustende cijfers.

Vanuit de balies vinden we het dan ook zeer belangrijk om advocaten een luisterend oor te bieden en hen desgevallend bij te staan en door te verwijzen.

Hoeveel advocaten daadwerkelijk op dit aanbod zullen ingaan, blijft natuurlijk koffiedik kijken...


Op welke manier kunnen advocaten die beroep willen doen op jou als vertrouwensadvocaat je best contacteren?

Marie: Advocaten kunnen mij telefonisch bereiken op het telefoonnummer 051 69 94 69 of per email: info@advocaatdedeurwaerdere.be

Advocaten die te kampen krijgen met te veel stress, een burn-out of depressie kunnen telefonisch terecht bij de psychologen van Rehalto Luistert. Rehalto is een partnerorganisatie van Verzekering Precura. Het contact is strikt vertrouwelijk, gratis en 24/7 bereikbaar via het groene nummer 0800 32 151.

 

Bedankt Marie, voor deze toelichting, en voor je inzet voor dit thema!

Beluister het interview dat Marie deed voor Radio1 via deze link

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.