Aandachtspunten voor bewindvoerders bij invullen verslag via CRBP

De voorzitter van de vredegerechten in West-Vlaanderen brengt enkele zaken onder de aandacht van de bewindvoerders met oog op een vlotte verwerking van de ingediende verslagen via het Centraal Register voor Bescherming van de Personen (CRBP), de digitale tool voor beheer van bewindvoeringen.

De aandachtspunten hebben betrekking op de periode van jaarlijkse verslaggeving, neergelegde stukken, gegevens, rekeningen, levensverzekering en het ereloon.

Commentaar

Sophie Gruwez

Geachte Heer Voorzitter,
Dank voor de mail met de richtlijnen. Wat ik niet begrijp is punt 4.1. : daar staat dat voor ELKE rekening de inkomsten en uitgaven kunnen ingegeven worden. Dat is juist het probleem. Dat lukt niet : er kan maar één keer globaal inkomsten en uitgaven ingegeven worden. Ik doe dat nu altijd voor de rubriekzichtrekening en dat klopt. De transfers staan afzonderlijk (dan heb je nog de intresten die daar niet onder vallen). Maar op die manier kom ik inderdaad nooit juist uit hoewel alle standen op de rekeningen kloppen en alle verrichtingen op de rubriekzichtrekening ook.
Kan het zijn dat er een functie niet ingesteld werd bij de advocaten voor het ingeven van de inkomsten en uitgaven per rekening ?

Excuus dat ik het zeg maar het is toch een grote inspanning om post per post uit te splitsen en rekeningafschriften daarvan te trekken en afzonderlijk te downloaden en op computer te zetten om deze dan in het verslag te trekken. Persoonlijk vind ik dat het leven van de pupil verwatert in cijfers en dat kan toch ook de bedoeling niet zijn.

Met oprechte hoogachting,

Sophie Gruwez

Geplaatst op do, 15/06/2023 - 12:14
HENRI

Voorzitter Vulsteke laat weten:

Geachte meester Gruwez,

1. Vanuit technisch oogpunt kan ik u volgend antwoord geven:

Voor wat de rekeningen betreft, is het de bedoeling dat in het tabblad ‘boekhouding’ per zicht- en spaarrekening (niet nodig voor de effectenrekeningen) alle inkomsten, uitgaven en transfers worden ingegeven in de 3 voorziene onderdelen onder dit tabblad.

Het volstaat om de volledige overzichten met alle transacties per rekening slechts 1x te voegen bij het verslag (niet uitgesplitst per post).

Ik heb begrepen dat uw concreet probleem intussen is opgelost na nadere bespreking met de griffie.

2. Meer algemeen kan ik melden dat we vanuit het Steunpunt Bewindvoering zeer recent gesprekken met de banken hebben aangeknoopt om na te gaan hoe we de interactie tussen bewindvoerders en banken vlotter en zo mogelijk uniformer kunnen laten verlopen.

Geplaatst op ma, 19/06/2023 - 09:52

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.