Curatoren | Wijziging procedure verificatie afdeling Brugge vanaf 1 september 2019.

In een artikel van 24 juni 2019 kon u kennis nemen van het draaiboek betreffende de procedure verificatie die wordt toegepast vanaf 1 september 2019 in de afdelingen Brugge en Kortrijk van de ondernemingsrechtbank Gent.

Als gevolg van een wijziging in de dienstregeling van de rechter-commissarissen te Brugge, diende de werkwijze voor de afdeling Brugge licht te worden aangepast. Hieronder vindt u de aangepaste tekst, waarbij de wijzigingen t.o.v. de vorige tekst geel werden gemarkeerd.

Deze regeling geldt in afwachting van een uniforme werkwijze binnen alle afdelingen van de ondernemingsrechtbank Gent.