Dubbelinterview met stafhouder Rik Crivits en kandidaat-stafhouder Carmen Matthijs

We komen aan het eind van het mandaat van de tweede stafhouder van de balie West-Vlaanderen.
Rik Crivits zwaait af als stafhouder (maar blijft kandidaat voor de raad van de Orde en de algemene vergadering van de OVB) en Carmen Matthijs, dit jaar onze vicestafhouder, stelt zich kandidaat als stafhouder.

Hét uitgelezen moment voor een dubbelgesprek!

 

Rik, hoe blik je terug op je stafhouderschap?

Ik vond en vind – het einde nadert, maar mijn termijn is nog niet gedaan – het een mooie functie, die ik erg graag uitoefen. Je bent er voor de confraters en je voelt dat de confraters dat waarderen en je in die functie respecteren.
 

Wat vind je het belangrijkste in de functie als stafhouder?

De kerntaak is het behandelen van individuele vragen en klachten van confraters en van rechtzoekenden. Als stafhouder streef je vooral naar een oplossing. De ‘consument’ moet gehoord worden in zijn klacht. De advocaten willen meestal een uitweg uit hun geschil. Aan de hand van je ervaring en je kennis van deontologie – die groeit tijdens het batonnaat – kun je hiervoor dikwijls de juiste weg vinden.

Daarnaast probeer je de organisatie van de balie – de stafhouder werkt onder meer samen met alle 16 raadsleden en met 11 medewerkers – zo goed mogelijk te sturen.

Tenslotte speel je ook een rol naar buiten. Er is vooral de samenwerking met en in de OVB en met de collega’s stafhouders. Ik heb een zeer goede werkrelatie met allen. Door die rol heb ik ook Diplad beter leren kennen.
 

Ben je trots op bepaalde verwezenlijkingen?

Ik ben heel erg trots op het feit dat ons baliemagazine Henri ook in de laatste twee jaar heel snel bijzonder relevante informatie bracht. Dat is vooral de verdienste van mr. Frede Van In. Zij zat voor het eerst in de raad en trekt met veel bravoure het departement communicatie. Ik vind dat dit eens in de verf mag gezet worden. Zij zet iedereen in de schijnwerpers, maar komt er zelden zelf in.
 

Zijn er dingen die je in de komende weken nog absoluut gedaan wil krijgen?

Samen met mr. Carmen Matthijs, de vicestafhouder, en mr. Filip Mourisse, de voorzitter van het BJB, zijn we bezig een rapport over de werking van de balie om te zetten in een actieplan. Het gaat over de werking van de medewerkers. Ik lieg niet als ik zeg dat we heel tevreden zijn over de globale werking en goede medewerkers hebben. We willen het geheel nog meer tot een eenheid, tot een team brengen.
 

Zijn er projecten die je als prostafhouder in het bijzonder zal blijven opvolgen?

Als ons actieplan nog niet is uitgevoerd, word ik daar graag verder bij betrokken.

Nu ik het wat ken, zou ik ook graag de stafhouder mee bijstaan bij het opvolgen van de tuchtprocedures.

Een plan waar het ook nog niet van gekomen is, is om samen met Jasmine Devenyn, de baliejuriste, artikels te schrijven voor Henri, waarin we uitleg geven over de typische dossiers die aan een stafhouder worden voorgelegd. Het zou dan zeker niet gaan om academische uitleg, maar wel over de concrete dagelijkse problematiek.
 

Hoe verliep de samenwerking tussen jullie beiden?

(Stafhouder) Ik werk heel graag samen met Carmen. Het is een feit dat we zeker het laatste jaar veel overlegden. Het kadert in een nieuwe tendens dat de vicestafhouders nauw betrokken worden bij de werking van de OVB. Onze vicestafhouder doet dat met veel brio en geniet aanzien bij de collega’s.

(Vicestafstafhouder) Als vanzelf is wat daarbij bij mij opkomt. Rik is een goeie coach, maakte me deelgenoot van zijn takenpakket als stafhouder binnen de balie en betrok me inderdaad bij de werking van de OVB en Diplad: meer voorbereid kan ik niet zijn. Tussen ons is zeker het laatste jaar een bijzondere camaraderie ontstaan. Ik heb veel van Rik geleerd en hij heeft me van bij de start betrokken bij het uittekenen van de kernelementen in zijn beleid, wat ik heel erg apprecieer.
 

Zijn er ook minder leuke kanten aan het stafhouderschap?

Het is soms erg druk, zeker in combinatie met je kantoor. Ik vond dat wel niet erg.

Niet leuk, maar het hoort bij de functie: je moet je balie ook voorgaan bij het overlijden van confraters. Op die momenten moet je niet alleen oog en oor hebben voor het leed van de nabestaanden, maar ook voor de cliënten van de overleden confrater en de opvolging van het kabinet.
 

Carmen, waarop wil jij de accenten leggen als je tot stafhouder verkozen wordt?

De kernboodschappen van

  • professionalisering via continue ontwikkeling van beroepseigen knowhow
  • efficiëntieverhoging door slimme digitalisering
  • verdere optimalisering van de werking van de balie door doordachte werkprocessen en personeelsinzet binnen de baliestructuren

zullen allicht niet verrassen.

Dit zijn nu eenmaal thema’s die aan voortdurende evaluatie en wijzigingen onderhevig zijn en dikwijls niet in 1 batonnaat én op de rails kunnen gezet worden én afgerond zijn.

Het tandemverhaal (stafhouder/vice) dat Rik bij zijn aantreden als stafhouder naar voor schoof, wil ik eigenlijk op mijn beurt met de nieuwe vicestafhouder aanhouden, zodat op alle vlakken en echelons een zeker continuïteit kan gegarandeerd worden.

Het antwoord op jouw vraag is dus ‘dezelfde accenten, maar dan in een ander jasje’, wat past in een middellange termijnstrategie, uitgedacht door de raad van de Orde en verder uit te werken door de opeenvolgende stafhouders.

Dit alles natuurlijk overgoten met de accenten eigen aan de eerste vrouwelijke stafhouder van de balie West-Vlaanderen.
 

Welke zaken zijn absoluut voor verbetering vatbaar op lokaal en op nationaal niveau?

Zoals in de vorige vraag al aangegeven moeten we werken aan efficiëntieverhoging en dit op alle niveaus. Digitalisering van de processen binnen de rechtbank en tussen confraters is fundamenteel om ons te verlossen van nodeloos papierwerk of eindeloze herhaling van al verstrekte informatie.

Belangenbehartiging van de balie en de onafhankelijkheid van de advocaten als beroepsgroep blijft natuurlijk de nr. 1 opdracht van een stafhouder.

Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat wij een integere groep professionelen zijn die gerechtigheid in het belang van onze cliënten hoog in het vaandel dragen. Het zijn maar al te vaak de extremen die de pers halen en de publieke opinie een vertekend beeld geven van het belang van ons beroep. Positieve rolmodellen verdienen het om regelmatiger voor het voetlicht gebracht te worden.
 

Bedankt voor het gesprek!

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.