De stafhouder en vicestafhouder interviewen mr. Frede Van In: “Informatiedeling en betrokkenheid kan onze balie alleen maar ten goede komen”

Frede Van In is het op één na jongste lid van de raad van de Orde. Ze is advocaat pur sang, uitermate scherpzinnig, gedreven en volhardend. Ze is zeer betrokken in de werking van de raad en kreeg de moeilijke taak om verantwoordelijk te zijn voor communicatie en IT, in opvolging van Bram Vandromme. Ze doet dit met de grootst mogelijke inzet en creativiteit. Journalistiek blijkt haar tweede natuur. En ja, haar vader was journalist. Omdat ze zovelen in de schijnwerpers zette de laatste twee jaar, is het nu haar beurt. Deze amateurs, die stafhouder en vicestafhouder zijn, proberen het ook eens.

 

(Stafhouder) Je bent raadslid sinds 2020 en één van de sterkhouders van de raad. Hoe omschrijf je je rol?

Nou nou! Ik probeer mij verdienstelijk te maken voornamelijk op vlak van communicatie: ik sta, met zéér grote hulp van onze Kortrijkse baliemedewerkster Saïda Reddahi, in voor de content op de websites (Henri voor onze advocaten en baliewestvlaanderen.be voor het publiek), het uitsturen van de tweewekelijkse nieuwsbrief, en het posten op sociale media. Periodiek is er een redactievergadering met Frédéric Busschaert en Meindert Gees om nieuwe ideeën te sprokkelen of bepaalde keuzes in verband met berichtgeving te maken.

Daarnaast volg ik ook alles op dat met IT en digitalisering te maken heeft. Er is een stroom op gang gekomen tijdens Corona, zowel vanuit de balies, als vanuit de rechtbanken, als vanuit de FOD, maar ik heb de indruk dat die nu aan ferm het slabakken is. We moeten zeker vinger aan de pols houden op dit vlak.

Ook bij andere thema’s binnen de raad probeer ik mijn steentje bij te dragen, al dan niet vanuit commIT-oogpunt.  De deontologische topics en de stijgende aandacht voor het welzijn van de advocaten boeien mij.
 

(Stafhouder) Wat vind je het belangrijkst in communicatie?

Dat ze snel bevattelijk is. De stoffige communicaties die we soms ontvangen uit diverse hoeken vragen al eens wat opsmuk om ze goed verteerbaar te maken. Een toepasselijk prentje kan ook helpen. Soms komt er ook opeenvolgend een toevloed aan informatie over bepaalde thema’s, en dan is het goed om er wat systematiek in te brengen, zoals met de Coco.
 

(Vicestafhouder) De wat?

De communicatiecode rechtbanken! Het viel op dat er de voorbije twee jaar echt een stroom aan berichten rond gewijzigde communicatievormen en digitalisering van de rechtbanken binnenkwam, zoals het ter ziele gaan van de fax, het digitaal neerleggen van verzoekschriften en stukkenbundels, de activering van de Jbox, etc. Ook op de website rechtbanken-tribunaux.be staat veel informatie, maar niet altijd even makkelijk vindbaar heb ik de indruk. In de “coco” groeperen we al die berichten chronologisch volgens het stadium van de procedure, en er blijven updates en verbeteringen komen.
 

(Vicestafhouder) Is ‘Henri’ in jouw handen veranderd?

Henri” is een echt paradepaardje van onze balie, met dank aan uitvinder en bezieler Bram Vandromme. Het is een eer en plezier om daarop te mogen verderwerken.

De andere balies benijden ons voor dit communicatiekanaal heb ik al gemerkt, Henri is goed gekend ook buiten de provincie.
Een paar kleine dingen hebben we met de redactie in de loop van de tijd toegevoegd, zoals de vaste knoppen met verzamelde informatie over gerechtsmandaten, BJB en balie. Zo is die info bestendig aanwezig en snel vindbaar. Verder is bovenaan in de nieuwsbrief nu een inhoudstafel voorzien, zodat de lezer snel kan zien of/wat hij verder wil lezen.  En dan de ‘comment section’ onderaan de berichten op Henri natuurlijk! Er was nochtans eerst wel wat weerstand om die in te voeren – nietwaar stafhouder 😉 –, maar we merken toch dat dit een interessante nieuwe dimensie geeft.  

 

(Stafhouder) Ik vreesde de lezersrubriek van HLN te vinden op Henri, Frede. Gelukkig is dat niet zo. Vertel eens hoe jullie aan de content voor Henri komen?

Er zijn in de eerste plaats uiteraard de basisberichten van de balie, het BJB en de rechtbanken die moeten verspreid worden. Die “droge” berichtgeving proberen we aan te vullen met andere interessante topics, vaak gebaseerd op de thema’s die tijdens de raad aan bod komen. Bijvoorbeeld over deontologie, GDPR, de verhouding M/V op het tableau, etc.

We proberen als redactie een beetje  de ‘journalistieke voelsprieten’ uit te zetten en steeds wakker te zijn en aandacht te hebben voor thema’s die van belang kunnen zijn.

We publiceren ook bijdragen en opinies. Zoals de rubriek Bart’s branie, waarin Bart Staelens op zijn eigenste eigenzinnige manier verslag uitbrengt van de algemene vergadering van de OVB of andere beschouwingen neerpent. Een topidee van Frédéric Busschaert, perfect gebracht door Bart. Een ware ambassadeur voor Henri.

Alle confraters zijn steeds welkom om bijdragen of opinies aan te leveren, we publiceren ze graag. Informatiedeling en betrokkenheid van confraters kan onze balie alleen maar ten goede komen.

Af en toe proberen we ook een bewegend beeld te brengen, zoals van de openingszitting, of van de veldinterviews voor de ‘historische’ wissel aan de tableau-top vorig jaar. Mijn montageskills zijn, na veel gepruts, inmiddels duchtig aangescherpt, de balie brengt ongekende nieuwe passies in mij naar boven.
 

(Vicestafhouder) Wat zou je verder willen realiseren als je opnieuw verkozen wordt?

Ik zou vooral verder aandacht willen besteden aan de digitalisering en efficiëntieverbetering, bijvoorbeeld van zittingen. Er waren ambitieuze projecten aangekondigd vanuit de FOD, zoals “de digitale rol”, en in functie daarvan werden een aantal kleinere lokale initiatieven on hold gezet. Nu de FOD het project toch terug op de lange baan lijkt te schuiven, zou ik graag bekijken of we het zittingsbeheer op andere manieren kunnen verbeteren. Zo zou een app om het afroepen van de rol vanop afstand te volgen zinvol kunnen zijn in bijvoorbeeld de familierechtbank of raadkamer. In Antwerpen heeft men zoiets, dat blijkbaar zeer goed werkt in praktijk.
Verder zou ik de berichtgeving via Henri zeker graag verderzetten, en zoveel mogelijk betrokkenheid bekomen van de leden van onze balie.
Ik blijf dus voorlopig graag “commited to commIT”!
 

(Vicestafhouder) Wil je dingen veranderen in de advocatuur?

Ik ben niet altijd de persoon van de revolutionaire, grootse ideeën. Maar om nu toch iets heel concreets te noemen dat volgens mij echt aan verandering toe is, en dat momenteel ook ‘hangt’ bij de OVB: het reglement over de vertrouwelijkheid van de briefwisseling van advocaten. Het uitgangspunt moet zeker blijven dat de briefwisseling vertrouwelijk is, maar als de afzender aangeeft dat hij officieel stuurt, moet het verdorie officieel kunnen zijn, zonder meer.
 

(Stafhouder) Hola, heb je dan toch ambitie om in de algemene vergadering van de OVB te gaan?

Dat boeit mij wel steeds meer, omdat er op dat niveau voor de advocatuur uiteraard het meest te bewerkstelligen valt. Maar ik heb mij voorlopig geen kandidaat gesteld, het baliebestaan moet combineerbaar blijven met het ‘echte’ werk, het gezin, en het sociaal leven.
 

(Stafhouder en vicestafhouder) Bedankt Frede en veel succes!

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.