Waarvoor en hoe is de faillissementscurator verzekerd

Onderstaand artikel is een uittreksel uit de tweedelige 'praktische gids voor faillissementscuratoren', editie 2021, van gewezen stafhouder Brigitte Vander Meulen. Lees hier meer bijdragen.
 

.


De praktische gids behandelt chronologisch en systematisch alle stappen bij de afwikkeling van een faillissement, zowel de toepassing van de faillissementswet als van boek XX WER. Het omvangrijke werk van 980 bladzijden bevat een apart modellenboek en een handige trefwoordenlijst.

U kan de twee delen voor 261,66 euro (incl. BTW) op papier en in een e-book formaat verkrijgen via Wolters Kluwer.

 De Orde van Vlaamse Balies (OVB) heeft een kadercontract afgesloten met verzekeraar Allianz waarbij de beroepsaansprakelijkheid en de insolvabiliteit van de advocaten die mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbank opnemen verzekerd worden, en dit met ingang van 1 januari 2020.

De betaling van de premie gebeurt door de curator telkens hij in een faillissement wordt aangesteld. Via een link op het privaat luik van Regsol komt de curator terecht op een betaalpagina waar hem drie keuzemogelijkheden worden aangeboden:

  • Pro deo mandaten (waarborg: 625.000 euro per schadegeval)
    premie: 35 euro per mandaat
  • Niet pro deo mandaten – optie 1 (waarborg: 1.250.000 euro per schadegeval)
    premie: 285 euro per mandaat
  • Niet pro deo mandaten – optie 2 (waarborg: 2.500.000 euro per schadegeval)
    premie: 530 euro per mandaat

De keuze tussen optie 1 en optie 2 kan gemaakt worden naargelang de omvang van het actief maar dit hoeft niet het enige criterium te zijn.

De premie dekt zowel de beroepsaansprakelijkheid als insolvabiliteit (indélicatesse) van de curator.

De premie is eenmalig per mandaat.

Als er meerdere curatoren worden aangesteld in college, dan is de premie slechts eenmaal verschuldigd voor het college van curatoren. De dekking geldt evenwel enkel voor die mandatarissen in het college die lid zijn van een balie die is toegetreden tot de overkoepelende polis van de OVB, dus niet voor niet-advocaten-curatoren.

De advocaat mede-insolventie-functionaris (die aangesteld wordt bij faillissement van een advocaat) vormt een uitzondering : dit mandaat is gedekt onder de algemene polis beroepsaansprakelijkheid op naam van de OVB, waarvan de premie vervat zit in de baliebijdrage. De advocaat mede-insolventiefunctionaris moet dus geen premie betalen.

Mede-insolventiefunctionarissen die aangesteld worden bij faillissement van andere vrije beroepers, kunnen geen dekking krijgen onder de polis bij Allianz en dienen een eigen verzekering af te sluiten.

Wanneer een curator een ander curator opvolgt, dan krijgt deze opvolgende curator een nieuw mandaat zodat hij op zijn beurt een premie dient te betalen opdat zijn aansprakelijkheid zou gedekt zijn.

De betaling moet gebeuren via bancontact of kredietkaart, hetgeen vervelend is, gezien de curator op de werkrekening van de faillissementen geen kredietkaart heeft, zodat hij doorgaans via zijn eigen bankrekening zal moeten betalen en dan nog een verrichting van de faillissementsrekening naar zijn eigen rekening zal moeten doen.

Voor vragen omtrent de polis kan men terecht bij de bemiddelaar Vanbreda Risk & Benefits.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.