Solidariteit met een advocaat in moeilijkheden


Vanuit de balie West-Vlaanderen ben ik als bestuurder betrokken bij een belangrijke organisatie die door de OVB, de OBFG en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, alsook de plaatselijke balies, vele jaren geleden in het leven werd geroepen, namelijk het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders vzw.

Het Solidariteitsfonds fonds verleent financiële bijstand aan advocaten die zich in financiële moeilijkheden bevinden. Bij het overlijden van een advocaat staat het Solidariteitsfonds ook de wezen en/of de overlevende partner financieel bij. 

Iedere advocaat is begunstigde van het Solidariteitsfonds voor advocaten via een collectieve aansluiting door de balies (jaarlijks bijdrage vervat in de baliebijdrage).

De jaarbijdrage voor een advocaat bedraagt 100 euro en voor een advocaat-stagiair 50 euro.

Het Solidariteitsfonds ontvangt ongeveer per jaar een totaalbedrag van +/- 2 miljoen euro aan inkomsten. Er wordt elk jaar voor ongeveer hetzelfde bedrag uitgegeven om de diverse financiële tussenkomsten aan advocaten of hun familieleden te betalen.

Het fonds onderscheidt twee soorten tussenkomsten:
 

De onvoorwaardelijke tussenkomsten

Het Solidariteitsfonds betaalt bij het overlijden van een advocaat tijdens de actieve loopbaan of na pensioenleeftijd aan de overlevende partner een brutobedrag van 7.000 euro uit. Men kan dit beschouwen als een eenmalige tussenkomst vanuit het fonds voor de gedeeltelijke betaling van de begrafeniskosten. De balies verwittigen het Solidariteitsfonds van het overlijden van een advocaat.

Heeft de advocaat bij het overlijden nog studerende kinderen, dan betaalt het Solidariteitsfonds een trimestriële wezenrente ter financiering van de studies van de kinderen. Tot de leeftijd van 18 jaar bedraagt de wezenrente 5.000 euro bruto/jaar. Daarna, bij aanvang van hogere studies, wordt de wezenrente verhoogd naar 10.000 euro bruto/jaar. De wezenrente kan maximaal tot de leeftijd van 25 jaar worden toegekend.

Op dit ogenblik betaalt het Solidariteitsfonds aan 150 wezen een wezenrente.

Belangrijk om te vermelden is dat deze onvoorwaardelijke voordelen op basis van een ruling die het Solidariteitsfonds met de fiscus getroffen heeft, sinds 2021 niet meer belastbaar zijn, op wat parafiscale inhoudingen na (5,55%).
 

De voorwaardelijke tussenkomsten

Advocaten die tijdens hun actieve loopbaan of na pensioenleeftijd financiële moeilijkheden kennen, kunnen een tussenkomst vragen aan het Solidariteitsfonds, na onderzoek van de bestaansmiddelen aan de hand van een vertrouwelijke vragenlijst (beschikbaar op de website)

De berekeningsbasis van de eventuele tussenkomst beoogt een maximaal inkomen van 30.000 euro bruto/jaar voor een gezin en 22.500 euro bruto/jaar voor een alleenstaande, dit onder afhouding van de inkomsten (beroeps- en/of vervanging inkomsten, pensioenen, …) van zowel de advocaat als van de eventuele partner.

Het Directiecomité van het Solidariteitsfonds onderzoekt telkens de aanvragen op basis van objectieve bepalingen zoals deze werden beschreven in het Solidariteitsreglement dat u kan terugvinden op www.solidarit.be

Graag wens ik als bestuurder van het Solidariteitsfonds te vermelden dat de behandeling van een aanvraag steeds op een zeer discrete manier gebeurt.

Het is voor het Solidariteitsfonds van groot belang dat alle toegekende tussenkomsten goed besteed worden en terecht komen bij de juiste personen. Daarom wordt elk dossier in detail geanalyseerd. Bovendien wordt ook een driejaarlijkse herziening van de bestaande dossiers uitgevoerd.

Deze voorwaardelijke voordelen voor advocaten in financiële nood kunnen eveneens onder dezelfde voorwaarden worden bekomen door langstlevende partners van overleden advocaten die over minimale inkomsten beschikken.

Er bestaat ook de mogelijkheid dat het Solidariteitsfonds een éénmalige financiële tussenkomst toekent aan een advocaat met ernstige persoonlijke of familiale problemen of die als gevolg van onvoorziene ernstige omstandigheden in financiële problemen is geraakt.

Voor velen heeft dit fonds over de voorbije jaren vaak zijn nut bewezen.

 

Brigitte Vander Meulen

 

 

 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.