Schrijf u NU OPNIEUW (tot 21/12!) in voor ambsthalve aanstellingen, bewindvoering en schuldbemiddeling.

U werd gedurende de maand oktober 2018 via de nieuwsbrieven van onze balie meermaals aangespoord tot inschrijving voor de ambtshalve aanstellingen en de mandaten bewindvoerder / schuldbemiddelaar. Het Bureau voor Juridische Bijstand stelt, op basis van het geringe aantal inschrijvingen, vast dat deze berichtgeving blijkbaar niet door alle advocaten (tijdig) werd gelezen. Om die reden wordt u, eenmalig, in de mogelijkheid gesteld zich opnieuw in te schrijven.

Omwille van technische redenen waren we genoodzaakt om de huidige inschrijvingslijsten te resetten en dienen alle advocaten zich opnieuw in te schrijven voor de ambtshalve aanstellingen en de mandaten bewindvoerder en/of schuldbemiddelaar.

------

Let dus op: alle advocaten die eerder al waren ingeschreven, moeten zich dus ook opnieuw inschrijven.

------

De inschrijvingslijn wordt opnieuw geopend vanaf woensdag 12 december om 9u tot en met vrijdag 21 december 2018 om 16u.
Deze termijn wordt niet verlengd. Enkel mits een tijdige inschrijving wordt u opgenomen op de aanstellingslijsten.

De inschrijving verloopt online via het privaat luik / e-loket / Bureau voor Juridische Bijstand / inschrijvingen / ambtshalve aanstelling en mandaten.

Bij de inschrijving voor de ambtshalve aanstellingen in het kader van de wet op de geesteszieken kunt u zich, overeenkomstig het reglement inzake de juridische tweedelijnsbijstand, enkel inschrijven voor het kanton alwaar uw kantoor gelegen is, meer de aangrenzende kantons.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.