Baliebijdrage 2024 vastgelegd

De raad van de Orde heeft in zijn zitting van 11 januari 2024 de begroting goedgekeurd en legde op basis daarvan de baliebijdrage voor 2024 vast.

De baliebijdrage blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt:

  • Tableau-advocaten: € 2.500,00
  • Inschrijving C-tableau: € 1.250,00
  • Stagiairs: € 1.800,00
     
,,


De factuur van de baliebijdrage 2024 ontvangt u eerstdaags per mail.

Alle advocaten die zijn ingeschreven op 1 januari zijn de baliebijdrage voor het kalenderjaar 2024 verschuldigd.

Bij inschrijving tijdens het kalenderjaar gelden de regels voorzien in het reglement inzake de baliebijdragen.
Verlaat u de balie tijdens het kalenderjaar, dan blijft de volledige baliebijdrage verschuldigd.

De aansluiting bij de balie is persoonlijk. Derhalve is de advocaat bijdrageplichtig, niet de vennootschap. De factuur kan dan ook enkel worden opgemaakt op naam van de advocaat en niet op naam van de vennootschap.

Mag ik alle confraters verzoeken tijdig de betaling uit te voeren, zodat onze balie haar betalingsverplichtingen stipt kan naleven. De tijdige betaling vermijdt ook het verschuldigd worden van intresten en verhogingsbeding zoals voorzien in ons baliebijdragereglement.

Mochten er nog vragen zijn over de begroting of baliebijdrage, aarzel niet om contact te nemen via financien@baliewestvlaanderen.be.

Met confraternele groeten
 

Isabelle Jaques
Penningmeester

 

Commentaar

Gheysens Luc

Beste,

zouden jullie mij eerste de factuur willen toesturen ,voordat ik kan betalen .

Boetes etc zou ik niet kunnen aanvaarden , bij gebreke hieraan .

DANK

Geplaatst op za, 27/01/2024 - 12:58
Pol Tanghe

Weinigen verstaan de kunst om het ambt van tollenaar (🙂) uit te oefenen en toch een van de populairste leden van de Orde te blijven, dank Isabelle. Maar vanmorgen zag ik een uitnodiging van de OVB voor één of ander congres, op duur papier, met een soort verschuifbaar rooster-speeltje, opgestuurd met de post, en toen vroeg ik mij toch af of die 24 % die van onze bijdragen moet afgedragen worden aan de OVB wel zuinig wordt gebruikt. Is dat allemaal echt nodig?

Geplaatst op di, 06/02/2024 - 10:32

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.