Verkiezingen | Dubbelinterview met Antoine Van Eeckhout en Rik Crivits

We komen aan het eind van het mandaat van de allereerste stafhouder van onze balie West-Vlaanderen. Antoine Van Eeckhout zwaait af als stafhouder (maar blijft uiteraard wel kandidaat voor onze raad) en Rik Crivits, dit jaar onze vicestafhouder, stelt zich kandidaat als stafhouder.

Hét uitgelezen moment voor Henri voor een dubbelgesprek.
 

Stafhouder, met welk gevoel zal u uw stafhouderschap binnenkort eindigen?

Antoine
Een dubbel goed gevoel. Dat het liep zoals ik enigszins gehoopt had en dat het eindigt. Die twee jaar waren even boeiend als intens.

Rik, wat motiveerde u om kandidaat te zijn voor het stafhouderschap?

Rik.
Ik ben aan de balie sinds 1977. In 1988 richtte ik met Chris Persyn het advocatenkantoor Crivits & Persyn op. Heel veel energie heb ik daarin gestopt. Het kantoor is gegroeid en kan zelfstandig functioneren. Daar moet ik wat los laten en in de balie West-Vlaanderen heb ik een nieuwe uitdaging gevonden. Het is een project waar ik nu voluit wil voor gaan.

En welke accenten wil u, bij verkiezing, leggen? Verschillen die van het beleid dat vandaag wordt gevoerd?

Rik.
Ik geloof in vernieuwing, maar ben tegen vernieling. De structuren en tradities van de balie zijn geleidelijk tot stand gekomen. Het zou fout zijn alles anders te willen doen. We moeten aan de andere kant ook niet hechten aan folklore en we mogen zeker niet blind zijn voor de nieuwe uitdagingen die er zijn.

De coronacrisis laat ons aanvoelen dat vernieuwing heel snel kan als de noodzaak er is. Dit momentum mogen we niet verliezen.
Ik wil vooral het ingeslagen pad voortzetten. Nog meer streven naar professionalisering en ook nadenken over inhoudelijke ondersteuning van onze advocaten.

Waar kan een stafhouder zich meest aan frustreren in de job?

Antoine
Naast oneerlijkheid, erger ik mij vooral aan onredelijkheid, alleszins wanneer dit strategisch geïnspireerd is. En aan inertie ook. Het zich wentelen in de problemen eerder dan naar een oplossing te zoeken. Het zorgt voor frustratie en is contraproductief.

Waar bent u het meest trots op, stafhouder?

Antoine.
Ik vind het wel mooi dat we er als balie op vrij korte termijn in geslaagd zijn om een West-Vlaamse eenheid te creëren. Met een eigen West-Vlaamse identiteit. Een imago van dynamiek, knowhow, pragmatiek en vooral no nonsens. Het is een mentaliteit die ook de West-Vlaamse magistraten kenmerkt, met wie het bijzonder aangenaam, constructief en productief samenwerken is.

En wat ga je meest missen?

Antoine.
Misschien zal ik wel het meest de beslotenheid van het stafhouderskabinet missen. Ik vond er tegelijk rust en energie. Omringd (ook digitaal) door gedreven medewerkers die ’s middags ook al eens een friet lusten. Maar ook de adrenaline van een productieve vergadering zal ik missen, het licht eufoor groepsgevoel dat er iets wordt gerealiseerd. En ik verhul niet dat het bijzonder fijn is om vaandeldrager te zijn van een balie die overal waardering en zelfs bewondering oogst.

Welke raad wil u Rik meegeven voor zijn stafhouderschap?

Antoine
(Een goede raad hoop ik) Ik kan een wijs man als Rik maar weinig raad geven. Met zijn ervaring, wijsheid, visie en empathie is hij geknipt voor de job. En als het al eens wat over het hoofd groeit, is het goed even af te toetsen bij wijze companen. Onderschat het belang niet van Sam Gewissies.

Wat zijn de grootste verdiensten geweest van onze stafhouder, Rik?

Rik.
Antoine heeft heel veel verdiensten. Hij is de eerste stafhouder van West-Vlaanderen en beschermde die nieuwe eenheid. Hij is ook een zeer pragmatisch leider, die de kern van de zaken zeer snel vat. Bijna niet van zijn stuk te brengen in discussies. Hij is zelf ook verbaal zeer sterk. Ik verbaas mij altijd over de eloquente manier waarop hij ons spontaan kan toespreken. Zijn voornaamste verdienste is volgens mij het tot stand brengen van informele overlegmomenten met de korpsoversten van de staande en zittende magistratuur. Dit heeft echt veel mogelijk gemaakt en was uitermate belangrijk in de crisistijd. Ook de magistraten spreken daar lovend over.

De samenstelling van de raad van de Orde kan drastisch veranderen nu de garantie van leden vanuit de verschillende afdelingen flink is geslonken. Verwachten jullie verschuivingen, en zo ja, wat zal de impact zijn?

Rik.
Er is in ieder geval nog één zekere vertegenwoordiger van de regio’s Ieper en Veurne. De raad vond dat terecht belangrijk. Naar mijn aanvoelen zal er echter niet zo veel veranderen aan de samenstelling. Ik zie zelf geen enkele reden waarom een advocaat van Ieper of Veurne zich als underdog zou moeten opstellen. Het waren zeer kleine balies, dat is waar, maar het is niet omdat je van een kleine balie bent dat je niet in heel West-Vlaanderen bekend zou kunnen zijn. Ieper bijvoorbeeld leverde vooruitstrevende bedrijven en een eerste minister.

Dat de leden van de raad opkomen voor de regio of activiteiten waar ze zelf meest bij betrokken zijn vind ik normaal. Dat domineert echter de debatten in de raad niet. Wie van een kleine regio is kan ook groot denken.

Antoine.
Het is goed dat veel confraters willen meewerken aan de toekomst van ons beroep, eerder dan die te ondergaan. Engagement is onontbeerlijk voor de onafhankelijkheid van ons beroep en de mogelijkheid tot zelfregulering die wij als enige beroepsgroep hebben. Als betrokkenheid en engagement wegvallen, is overheidsinmenging niet veraf… Ik had het genoegen om 2 jaar te kunnen samenwerken met een uniek team dat bergen werk verzette. Ik wens Rik een zelfde enthousiaste, positieve en dynamische groep toe, ongeacht de persoon en wars van elke regionale reflex.

Bedankt voor het gesprek!

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.