Inschrijving mandaten en ambtshalve aanstellingen voortaan doorlopend tijdens het jaar


Waarde confrater

U kunt zich als advocaat opgeven om te worden aangesteld voor mandaten en ambtshalve aanstellingen. Het Bureau voor Juridische Bijstand zorgt voor opmaak van de lijsten hiervan.

Voor de nieuwe module is het voortaan mogelijk u tijdens het jaar in- en uit te schrijven. De lijsten worden maandelijks bijgewerkt. Wil u uw inschrijving aanpassen voor de komende maand, dan moet u dit telkens uiterlijk de 10de van de maand doen. Wijzigingen die u na de 10de doorvoert, worden pas in de lijst van de volgende maand meegenomen.  Indien u niets wijzigt blijft de inschrijving ook ongewijzigd.

Inschrijven voor de lijsten is vanaf vandaag mogelijk tot en met maandag 19 december voor de lijsten van januari 2023.


Hoe inschrijven

Voor de ambtshalve aanstellingen en mandaten verloopt de inschrijving via de nieuwe module / advocatenfiche (links op het scherm) / mijn inschrijving / kolom permanenties.

U kan uw inschrijving bewerken door op het potlood in de rechterkolom te klikken. Indien u zich wenst in te schrijven dient u de grijze knop naar rechts te schuiven. Eens de keuze definitief is dient u onderaan op de groene knop ‘doorsturen naar BJB’ te klikken.

Het gaat om volgende permanenties:

 • GAS-boete minderjarigen
 • veiligheid voetbalwedstrijden
 • bewindvoerder
 • geesteszieke
 • te beschermen / beschermde persoon
 • permanentie jeugdrechtbank
 • Voogdij minderjarigen
 • herstelbemiddeling minderjarigen
 • schuldbemiddelaar
 • tuchtrecht gedetineerden / geïnterneerden
 • dringende beroepen vreemdelingen
   

Wil er rekening mee houden dat voor wat betreft de ambtshalve aanstellingen geesteszieken en te beschermen / beschermde persoon u slechts vier kantons kunt selecteren, nl. het kanton waar uw kantoor gevestigd is en de drie aangrenzende kantons.

De opdeling per postcode evenals de kaart met opdeling van het gerechtelijk arrondissement in de kantons kan u 
hier raadplegen.


 

Inschrijvingstermijn

Voor de lijsten van januari 2023 kunt u zich inschrijven tot 19 december 2022 om 24u.

Er wordt geen maandelijkse oproep gelanceerd. Zoals aangegeven blijft de inschrijving ongewijzigd, tenzij u uiterlijk de 10de van de maand uw inschrijving hebt gewijzigd zodat dit in rekening kan worden gebracht voor de maand daaropvolgend.

Met confraternele groet
 

Filip Mourisse
Voorzitter BJB West-Vlaanderen
bjb@baliewestvlaanderen.be

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.