Corona laatste update: 06/03/2022

Digitale inzage strafdossiers via Just-On-Web

In juli 2022 gingen de rechtbanken van eerste aanleg van start met het project Justscan, het digitale scanprogramma van de FOD Justitie.

Het is nu, voor advocaten die geregistreerd zijn bij e-deposit, mogelijk om inzage te vragen in de digitale dossiers in het kader van gerechtelijke onderzoeken met de delictscodes 30, 37 en 43. Dit kan voorlopig enkel in de fase van de inzage van dergelijke dossiers die voor de regeling rechtspleging voor de raadkamer vastgesteld zijn.

Hoe inzage verkrijgen?

  1. Surf naar https://justonweb.be/
  2. Klik op 'gerechtelijk dossier'
  3. Log in met eID of Itsme
  4. Klik op 'vraag toegang tot een dossier' en vul alle vereiste gegevens in
  5. Ten laatste de volgende werkdag wordt door de griffie meegedeeld of het dossier al dan niet digitaal beschikbaar is
  6. Indien het dossier digitaal beschikbaar is en er inzagerecht is, zal de griffie het dossier digitaal ter beschikking stellen. Dit wordt per mail bevestigd
  7. Om het dossier effectief te raadplegen: de stappen 1, 2 en 3 herhalen en dan klikken op 'raadpleeg een gerechtelijk dossier'

De griffies van de secties onderzoek van de vier afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen verzoeken de advocaten steeds hun tussenkomst te melden in een welbepaald dossier. Dit is noodzakelijk om toestemming te verlenen tot digitale inzage.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.