U wil een lokale balie als kwaliteitsbewaker.

We hielden een grote bevraging bij onze advocaten. Dit is het tweede deel van de resultaten van de rondvraag.

Uiteindelijk vulden maar liefst 308 advocaten de rondvraag in. Onder hen waren er 168 mannen (54,55 %) en 140 vrouwen (45,45 %). Bijna 1 op 5 deelnemers (18,83 %) loopt momenteel stage en net geen 1 op 10 (9,74 %) is ouder dan 60.

Het eerste deel van de resultaten van de rondvraag leest u hier.

De balie als kwaliteitsbewaker... maar dan met beperkte middelen?

De advocaten geven duidelijk aan dat zij van hun balie verwachten dat zij de kwaliteit van de advocaten bewaakt, vooral via een doorgedreven controle op het naleven van de deontologische regels.

Toch valt aan de andere kant ook op dat de advocaten dan wel niet meteen bereid lijken om daar voor hun balie ook de nodige middelen voor beschikbaar te stellen via hun jaarlijkse baliebijdrage.

 

baliebijdrage
Wat bent u bereid te betalen als baliebijdrage?


Amper 29,87 % is bereid meer dan 2000 euro (de huidige bijdrage, nvdr) als baliebijdrage te betalen voor een tableau-advocaat, en amper 13,31 % is bereid meer dan 1500 euro (iets meer dan de huidige bijdrage, nvdr) te betalen voor een stagiair. Dat is opvallend omdat in de vraag ook duidelijk werd opgenomen dat al 1265 euro voor een stagiair en 1550 euro voor een tableau-advocaat moet worden doorgestort voor verzekeringen en bijdragen allerhande, zoals een groot onderdeel als bijdrage voor de OVB.
Bij de jongere advocaten tot 30 jaar liggen deze cijfers zelfs nog een stuk lager. Daarvan is amper 21,64 % bereid om meer te betalen dan 2000 euro voor een tableau-advocaat, en amper 3,09 % om meer te betalen dan 1500 voor een stagiair.

Van de oudere advocaten, boven 50 jaar, is 1 op 2 bereid om meer te betalen dan de huidige bijdrage van 2000 euro als baliebijdrage (49,40 %). Van de houders van eenmanskantoren die deelnamen, zakt deze bereidheid tot 30,27 %.

De advocaten vinden trouwens met een nipte meerderheid (53,90 %) dat geen opsplitsing van de facturatie moet gebeuren tussen de bijdrage voor de eigen balie en de bijdrage aan de OVB.

Uit de bevraging blijkt ook dat onze advocaten de volgende drie prioriteiten stellen die onderdeel moeten uitmaken van die baliebijdrage:
- beroepsaansprakelijkheidsverzekering (97,08 %)
- verzekering voor arbeidsongeschiktheid (80,84 %)
- insolvabiliteitsverzekering (52,27 %)

prior
            Wat moet onderdeel zijn van de baliebijdrage?

 

Alle overige opties die werden gegeven om deel uit te maken van de baliebijdrage, halen geen 50 % van de stemmen. Opvallend is wel dat de eerst volgende topscore gehaald wordt door digitale abonnementen voor juridische databanken (43,51 %). Het minst succes had een kwaliteitscontrole van de kantoororganisatie (8,44 %).

Voor de jongere advocaten, tot 30 jaar, komt een bevallingspremie, met 57,73 %, in de top drie prioriteiten. Ook valt op dat de eenmanskantoren die digitale abonnementen een stuk minder belangrijk vinden (36,84 %), maar daar dan weer het solidariteitsfonds hoog scoort (48,68 %).

HENRI stemt tevreden.

Over de nieuwe ingeslagen weg van communicatie, onder meer via dit platform, lijken de advocaten alvast tevreden. Amper 7,14 % lijkt ontevreden met deze werkwijze. Ook bij de oudere advocaten, boven 50 jaar, liggen de cijfers in dezelfde lijn (7,23 %).

Ook vindt 8 op 10 West-Vlaamse advocaten dat zij niet te vaak e-mailberichten krijgen van hun balie. Dit maakt dat ook het bundelen van berichten, via een nieuwsbrief, haar vruchten afwerpt.

teveel
Krijgt u teveel e-mails van uw balie?

Als we onze advocaten vragen over welke onderwerpen zij zeker e-mailberichten willen krijgen, dan steken de berichten van de stafhouder er met kop en schouders bovenuit (89,04 %). Op de tweede plaats willen ze graag juridische bijdragen en columns ontvangen (66,78 %).
Dit is bijzonder omdat het gros van de advocaten zelf geen online bijdragen schrijft (zie het eerste deel van de resultaten van de rondvraag) én dat we met ons platform, ondanks de oproep hiertoe, ook amper inzendingen kregen van bijdragen of columns.

Ook valt op dat berichten van de conferenties of baliesprokkels (zoals interviews) minst stemmen halen, maar deze topics op het platform wel meest worden aangeklikt. Bij de jongere advocaten, tot 30 jaar, scoort de berichtgeving van de conferenties wel goed (55,32 %). Ook bij advocaten uit de grotere kantoren, met meer dan 10 advocaten, valt berichtgeving van de conferenties beter in de smaak (45,95 %).

welke berichten
          Welke berichten ontvangt u het liefst?

Uit de rondvraag blijkt dat 8 op 10 advocaten graag via HENRI op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden en beslissingen van de algemene vergadering van de OVB.

De balie als promotor van de advocatuur.

Als balie wil de balie West-Vlaanderen graag meewerken aan de verbetering van het imago van de advocatuur, en ook de West-Vlaamse advocaten zien daar wel graten in. Ruim 76 % vindt het goed dat de balie daarmee bezig is en daar ook budget voor beschikbaar stelt. Zo is ook 3 op 4 van onze advocaten pro een deelname van de balie aan netwerkevenementen zoals Openbedrijvendag, Bedrijvencontactdagen of vergelijkbare initiatieven.

Uit de rondvraag kwam ook vaak naar boven dat het voor de advocaat niet steeds duidelijk is wat de lokale balie doet, en wat de OVB dan doet. Daar moeten we aan werken. Het valt bovendien hoe dan ook op dat nog geen 2 op 10 advocaten (18,18 %) vindt dat de OVB zijn of haar belangen voldoende verdedigt. Van de andere groep blijkt bovendien maar liefst 37,34 % van alle West-Vlaamse advocaten aan te geven dat ze eigenlijk niet weten wat de OVB voor de advocaat doet. Bij de jonge advocaten tot 30 jaar is dit zelfs 59 %. Toch bijzonder is ook dat van de advocaten boven de 50 jaar, toch al even vertrouwd met het baliegebeuren, ook 1 op 4 (24,10 %) aangeeft dat zij te weinig op de hoogte zijn van wat de OVB voor hen als advocaat doet.
Het lijkt erop dat de rol van de OVB nog te weinig duidelijk is voor de advocaat op het werkveld.

OVB

Permanente vorming.

Onze advocaten hebben liefst dat permanente vorming 's avonds wordt georganiseerd. Dit haalt meer dan het dubbel van de stemmen van de andere opties (zoals 's middags). Als we dan 's avonds vorming geven, start het grootste deel het liefst om 19 uur (46,43 %) of om 18 uur (25,97 %). 75 % van onze advocaten hoopt dat de balie ook online opleidingen mogelijk maakt.

wanneer


Ruim 7 op 10 advocaten (71,43 %) vindt het geen enkel probleem om zich te verplaatsen voor permanente vorming. De jongere advocaten, tot 30 jaar, blijken een stuk minder bereid tot verplaatsen. Daar zakt het eerder hogere algemene cijfer van 71,43 % naar 57,73 %. Omgekeerd zijn de oudere advocaten blijkbaar een stuk mobieler. Net geen 88 % van hen ziet geen problemen in de locatie voor permanente vorming.

Onze advocaten hechten bij de permantente vorming, niet geheel onverwacht, het meeste belang aan het onderwerp en de spreker. Het minst belang wordt gehecht aan de organisator en het al dan niet beschikbaar zijn van slides of een cursus.

Als we de vraag stellen aan de advocaten wat een correcte prijs is voor één juridisch punt lijkt 20 euro, de goedkoopste optie die werd gegeven, de meeste stemmen weg te kapen (37,34 %). Aan de andere kant blijkt dus een ruime meerderheid te vinden dat één punt minstens 30 euro mag kosten (62,66 %), waarbij zelfs 20,78 % vindt dat één juridisch punt meer mag kosten dan 50 euro.

Organisatie van onze balie.

In de rondvraag peilden we ook naar de wijze waarop onze balie zich verder moet organiseren. We vroegen onze advocaten of zij vinden dat in elke afdeling van onze balie een secretariaat van de balie moet zijn. Uit de resultaten blijkt dat amper 28,90 % vindt dat er een permanente aanwezigheid vereist is. Advocaten uit grotere kantoren, met meer dan 10 advocaten, hechten hier zelfs nog een stuk minder belang aan (22,08 %).
1 op 5 advocaten geeft aan het nut of de noodzaak van een baliesecretariaat in alle afdelingen niet in te zien. Een nipte meerderheid wordt gehaald voor een permanentie op welbepaalde dagen (50,32 %). Bij de eenmanskantoren haalt deze optie zelfs 52,63 %.

secretariaat
Moet in elke afdeling een secretariaat van de balie zijn?

 

Ook de verschillende baliebibliotheken kwamen aan bod, en daaruit blijkt dat, ondanks de inspanningen die de balie doet voor haar bibliotheken, 51,95 % aangeeft 'zelden of nooit' de baliebibliotheken te bezoeken. Amper 20,45 % van onze advocaten komt er wekelijks langs. De oudere advocaten lijken nog iets meer gebruik te maken van de baliebibliotheken dan de jongere advocaten, maar ook van de houders van eenmanskantoren geeft 40,79 % aan zelden of nooit de baliebibliotheken te bezoeken. Niet geheel onverwacht blijken de advocaten van grotere kantoren, met meer dan 10 advocaten, eerder koele minnaars van de baliebibliotheken, met ruim 76 % dat zelden of nooit de baliebibliotheken bezoekt.

Toch geeft 68,83 % van onze advocaten aan dat de balie moet blijven investeren in de bibliotheek. Met een ruime voorsprong vinden onze advocaten trouwens ook dat ook de kleine afdelingen over een bibliotheek moeten kunnen beschikken, maar dat daar een basisaanbod wel kan volstaan (39,29 %). Dit stijgt tot zelfs 47,42 % bij de jongere advocaten tot 30 jaar.

bib
Moet elke afdeling een bibliotheek hebben?

Zoals hoger al kon blijken is slechts wat meer dan de helft van de advocaten van grotere kantoren, ervan overtuigd dat de balie moet blijven investeren in de baliebibliotheken (53,25 %).

Voor meer informatie over deze rondvraag:

Antoine Van Eeckhout, stafhouder balie West-Vlaanderen.
Bram Vandromme, voorzitter van het departement communicatie en IT, balie West-Vlaanderen.
Jan Leysen, externe communicatie, balie West-Vlaanderen.

info@baliewestvlaanderen.be