Steunmaatregelen voor schuldenaars in CSR

Ingevolge corona komen heel wat schuldenaars in collectieve schuldenregeling in de problemen door verminderde inkomsten en grotere uitgaven. Dit kan als gevolg hebben dat de gehomologeerde plannen minnelijke aanzuiveringsregeling (tijdelijk ) niet kunnen worden gevolgd.

Vooraleer een eventuele herziening aan te vragen (met eventuele verlenging termijn) is het aangewezen de schuldenaars door te verwijzen naar het OCMW.

De federale overheid heeft belangrijke middelen vrijgemaakt om aan deze problemen een oplossing te geven door bijkomende coronasteun.

Een overzicht van alle steunmaatregelen kan u hier raadplegen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.